ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่ลงข่าว
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย จัดประชุมอบรมโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 04/05/2561
จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมโครงการ “สำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี” 04/05/2561
แรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมตรวจเยี่ยมสถานพยาบาลและมอบของเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยในระบบประกันสังคม 04/05/2561
สรจ.นนทบุรีลงพื้นที่ให้บริการประชาชนในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" 04/05/2561
แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมโครงการเสน่ห์สตรี เสน่ห์ผืนผ้า ภูมิปัญญาอุตรดิตถ์ 04/05/2561
สรจ.ขอนแก่นพร้อมส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดขอนแก่น ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการด้านแรงงานตาม โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 04/05/2561
สรจ.มหาสารคาม ร่วมโครงการวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2561 03/05/2561
การตรวจราชการและมอบนโยบายการบริหารกิจการประมงทะเล ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (Port In - Port Out Controlling Center : PIPO) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 03/05/2561
แรงงานจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 03/05/2561
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2561 03/05/2561
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ 02/05/2561
วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดอุทัยธานี 02/05/2561
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ 02/05/2561
สรจ.พิษณุโลก จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อทบทวน/ชี้แจงกรอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 02/05/2561
วันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2561 02/05/2561
วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 02/05/2561
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย ร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2561 02/05/2561
สรจ.พิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลกและประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก 02/05/2561
สรจ.พิษณุโลก ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 02/05/2561
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้ชื่องานว่า "ลำปางปลายทางฝัน แรงงานสมานฉันท์ ป่ะกันวันแรงงาน" 02/05/2561