ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 121 แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ 01/10/2561
icon 122 ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการที่ได้จัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 28/09/2561
icon 123 แรงงานหนองคาย ร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย 28/09/2561
icon 124 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ร่วมพีธีส่งมอบพื้นที่โครงการ"ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ" 28/09/2561
icon 125 สรจ.สระบุรีร่วมโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ เพื่อเป็นการกระตุ้นสร้างจิตสำนึกให้ส่วนราชการจังหวัดตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 28/09/2561
icon 126 นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี แรงงานจังหวัดบึงกาฬ ร่วมเป็นเกียรติโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 28/09/2561
icon 127 แรงงานจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานด้านอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 28/09/2561
icon 128 สรจ.มหาสารคาม ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนกันยายน 2561 28/09/2561
icon 129 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (กลุ่มย่อย) เนื่องในโครงการ "สังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ อสร. สร้างสรค์งานเพื่อชาวแพร่" (27 ก.ย.61) 28/09/2561
icon 130 ร่วมอำลาในโอกาสเกษียณอายุราชการท่านเสฐียพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และร่วมแสดงความยินดีท่านธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 27/09/2561
icon 131 สรจ.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดหนองบัวลำภูครั้งที่ 1/2561 27/09/2561
icon 132 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 9/2561และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 9/2561 27/09/2561
icon 133 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ "การสร้างฝายชะลอน้ำ" 27/09/2561
icon 134 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 2 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี 27/09/2561
icon 135 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิร่วมกับจังหวัดชัยภูมิเข้ารณรงค์ส่งเสริมสถานประกอบการณ์เพื่อร่วมจัดตั้งชมรม To Be Number one 26/09/2561
icon 136 สรจ.สระบุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 26/09/2561
icon 137 แรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมงานสัมมนาวิชาการ และรับมอบนโยบายกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 26/09/2561
icon 138 แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร งานเสวนา Morning Talk เรื่อง "การปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ : ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย" 26/09/2561
icon 139 สรจ.สระบุรีและหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมเยี่ยมสถานประกอบการโรงงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและคณะ ครั้งที่ 17 26/09/2561
icon 140 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน 26/09/2561
icon 141 สรจ.สระบุรี ร่วมพิธีอำลาตำแหน่งผู้บังคับบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรี 26/09/2561
icon 142 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 26/09/2561
icon 143 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต 26/09/2561
icon 144 แรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมพิธีมอบใบรับรองและเกียรติบัตรแก่สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 26/09/2561
icon 145 5 เสือแรงงานหนองคาย มอบเกียรติบัตรให้ผู้ชนะการประกวดอ่านข่าว 25/09/2561
icon 146 แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านแรงงาน 25/09/2561
icon 147 จังหวัดปัตตานี เปิดพิพิธภัณฑ์จังหวัดปัตตานี 25/09/2561
icon 148 จังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ ณ วัดแม่ปาน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (25 ก.ย.61) 25/09/2561
icon 149 แรงงานเชียงใหม่ร่วมบูรณาการเปิดโครงการรณรงค์ "สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ" จังหวัดเชียงใหม่ 25/09/2561
icon 150 สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬร่วมออกโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 24/09/2561