ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 151 จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสานพลังประชารัฐ ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบพัฒนาจังหวัด) 12/07/2561
icon 152 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ติดตามและเยี่ยมกลุ่มฝึกอบรมตาม โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต 12/07/2561
icon 153 แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 12/07/2561
icon 154 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับชาวอำเภอเมืองกาญจนบุรี 12/07/2561
icon 155 สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ต.แม่พูล อ.ลับแล 12/07/2561
icon 156 แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรและบัตรประกันสังคมแก่ผู้ผ่าน การอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพตามนโยบายของรัฐบาลแก่ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 12/07/2561
icon 157 จังหวัดปัตตานี จัดประชุมตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 12/07/2561
icon 158 สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ หลักสูตรการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ 12/07/2561
icon 159 5 เสือแรงงานหนองคายแท็กทีมออกตรวจสถานประกอบการ ตามแผนตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 12/07/2561
icon 160 สรจ.ลำพูน ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน 12/07/2561
icon 161 สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดฝึกพัฒนาทักษะฝีมือตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 12/07/2561
icon 162 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ออกตรวจการทำงานของแรงงานต่างด้าว 12/07/2561
icon 163 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ เปิดฝึกพัฒนาทักษะฝีมือตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 12/07/2561
icon 164 สรจ.พิจิตร ร่วมฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่1/2561 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” 11/07/2561
icon 165 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมงานมอบวุฒิบัตรการอบรมภาษาอังกฤษคำต่อคำของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 11/07/2561
icon 166 แรงงานจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และกิจกรรม Kick off โครงการชุมขนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 11/07/2561
icon 167 แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมซักซ้อมการเตรียมการเข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One ประจำปี 2561 11/07/2561
icon 168 แรงงานจังหวัดนครนายก จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 11/07/2561
icon 169 สรจ.อุตรดิตถ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการสานพลังประชารัฐ ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบพัฒนาจังหวัด) 11/07/2561
icon 170 แรงงานจังหวัดแพร่ สนับสนุนอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมรั้ว เนื่องในโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 11/07/2561
icon 171 แรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน 11/07/2561
icon 172 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเข้าตรวจการทำงานของแรงงานต่างด้าว 11/07/2561
icon 173 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสระบุรีและชุดตรวจสอบจับกุมการกระทำผิดของนายจ้างและแรงงานต่างด้าว เข้าตรวจสอบการกระทำผิดของนายจ้างและแรงงานต่างด้าว 11/07/2561
icon 174 แรงงานจังหวัดหนองคาย ได้นำทีมงานสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ออกสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการจังหวัดหนองคาย 10/07/2561
icon 175 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ เปิดฝึกพัฒนาทักษะฝีมือตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 10/07/2561
icon 176 สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรุ้เพื่อพัฒนาเครือข่ายอาสามัครแรงงานป้องกันยาเสพติด จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2561 10/07/2561
icon 177 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ร่วมประชุมพบปะหารือกับคณะ Fact finding เมียนมา เรื่องการขนส่งระหว่างชายแดน ไทย-พม่า (IICBTAX) คณะ Fact finding 10/07/2561
icon 178 สรจ.ชัยนาท ลงพื้นที่ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ ตำบลตลุก และตำบลโพนางดำตก 10/07/2561
icon 179 สรจ.หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม จำนวน 5 สาขา ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ 09/07/2561
icon 180 แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมการเสวนา เรื่องการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตัวชี้วัดข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 09/07/2561