ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่ลงข่าว
ครม. อนุมัติค่าแรงขั้นต่ำเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศ พร้อมคุ้มครองแรงงานนอกระบบ 04/01/2554
สสค.พังงา ให้การต้อนรับมูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป 04/01/2554
จังหวัดอุตรดิตถ์ รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๔ 30/12/2553
ออกตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2554 จังหวัดขอนแก่น 30/12/2553
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันอวยพรผู้บริหารของจังหวัดเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๔ 30/12/2553
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานเข้ามอบกระเช้าปีใหม่กับรองผู้ว่าราชการจังหวัขอนแก่น 30/12/2553
แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจติดตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ อ.สันทราย 30/12/2553
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครแรงงานดีปี 2553 ของจังหวัดสมุทรสาคร 30/12/2553
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ท่านสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์) และ(ท่านวีระวัฒน์ จันทร์เพ็ญ) 29/12/2553
ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อความมั่นคง เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนราธิวาส 29/12/2553
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมอวยพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2554 แด่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 29/12/2553
สรจ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 29/12/2553
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 29/12/2553
จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรม "เวทีพบปะหารือ : กาแฟเช้า" ประจำเดือนธันวาคม 2553 29/12/2553
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร เข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร 29/12/2553
แรงงานจังหวัดอุดรธานีเข้ามอบกระเช้าของขวัญรองผู้ว่าราชการจังหวัด 28/12/2553
หน่วยงาน กรง.ชลบุรี ร่วมงานวันตากสินมหาราช 28/12/2553
แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เยี่ยมสถานประกอบการและศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานฯ 28/12/2553
แรงงานจังหวัดนราธิวาส (นายกิจจา ศรีเจริญ) ร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ฯ และรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 28/12/2553
โครงการกระทรวงแรงงานฟื้นฟูผู้ประสบภัยธรรมชาติ (อุทกภัย) จังหวัดเพชรบูรณ์ 28/12/2553