ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 181 หน่วยงายสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมโครงการแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการ"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" 26/11/2561
icon 182 เปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน Productive Manpower ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ (22 พ.ย.61) 26/11/2561
icon 183 การตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการ ณ บริษัท อุดรเก้าเจริญทรัพย์ จำกัด ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี 26/11/2561
icon 184 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมมอบเงินชดเชยให้กับครอบครัวลูกจ้างที่ผู้เสียชีวิตจากการตัดเสาเหล็กพังทับร่างจนเสียชีวิต 26/11/2561
icon 185 แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) 26/11/2561
icon 186 แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 26/11/2561
icon 187 สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ 26/11/2561
icon 188 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2561 26/11/2561
icon 189 แรงงานจังหวัดสุโขทัย ร่วมขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทาน ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ รวม 11 พระองค์ ซึ่งพระราชทานแก่จังหวัดสุโขทัย 26/11/2561
icon 190 สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมกันแต่งไทยถ่ายภาพสวยพร้อมป้ายสัญลักษณ์ประกอบ ภายใต้แนวคิด"Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" 26/11/2561
icon 191 สรจ.หนองบัวลำภู ร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ฉลองครบรอบ 25 ปี จังหวัดหนองบัวลำภู 26/11/2561
icon 192 พิธีปิดและมอบวุฒิบัตร ผู้สำร็จหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน "ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานในต่างประเทศ" 26/11/2561
icon 193 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 26/11/2561
icon 194 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 2/2561 (ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562) 26/11/2561
icon 195 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ร่วมออกหน่วยให้บริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 26/11/2561
icon 196 แรงงานจังหวัดปัตตานี ปิดโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2562 26/11/2561
icon 197 อสร.แพร่ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในแรงงานนอกระบบ ครั้งที่ 4 (23 พ.ย.61) 26/11/2561
icon 198 ปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน Productive Manpower ณ ศาลาอเนกประสงค์กองทุนหมู่บ้านแม่จั๊วะ ม.8 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ (กิจกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือการทำไม้กวาดดอกหญ้า 24 พ.ย.61) 26/11/2561
icon 199 พลเอก มงคล เผ่าพงษ์คล้าย ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดระนอง เยี่ยมสถานประกอบการ 26/11/2561
icon 200 อสร.แพร่ เดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในแรงงานนอกระบบ ครั้งที่ 5 (24 พ.ย.61) 26/11/2561
icon 201 แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุม ศอ.ปส.จ.นค. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ 22/11/2561
icon 202 : สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ออกให้บริการด้านแรงงานในโครงการ “จังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒” ณ วัดบ้านแก่น หมู่ที่ ๗ ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง 22/11/2561
icon 203 แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ครั้งที่1/2561 22/11/2561
icon 204 สรจ.พะเยา ร่วมให้บริการประชาชนตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ของ จ.พะเยา 22/11/2561
icon 205 สรจ.มหาสารคาม ตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 22/11/2561
icon 206 หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่รวมพลังซ่อมแซมฝายมีชีวิต ณ ป่าโลใหญ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 22/11/2561
icon 207 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรมตาม"โครงการหมอชวนวิ่ง" จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 22/11/2561
icon 208 สรจ.พะเยา ออกตรวจสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ 22/11/2561
icon 209 ขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติดของ อาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จังหวัดสงขลา 22/11/2561
icon 210 แรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรม "ผู้ว่าฯ พาแต่งไทย หิ้วปิ่นโตทำบุญ เกื้อกูลพระพุทธศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม" ครั้งที่ 5 22/11/2561