ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่ลงข่าว
จังหวัดสุโขทัย สนธิกำลังร่วมตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 30/04/2561
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมบูรณาการกับ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สภาอุตสาหกรรมฯ หอการค้าจังหวัดฯ บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด ชมรมบริหารบุคคลในพื้นที่ และองค์กรลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2561 30/04/2561
สรจ.นนทบุรีจัดฝึกอบรมในโครงการเสริมสร้างศักยภาพให้แรงงานนอกระบบจังหวัดนนทบุรี หลักสูตรการทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 30/04/2561
สรจ.สุโขทัย ร่วมออกให้บริการด้านแรงงานในโครงการอำเภอสวรรคโลกยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 30/04/2561
แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ติดตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอท่าปลา จัดเวทีครั้งที่ 3 30/04/2561
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมออกรายการเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการไทยนิยมยั่งยืน 27/04/2561
สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ประจำปี 2561 27/04/2561
สรจ.พะเยาประกอบพิธีสระเกล้าดำหัว ถวายเครื่องไทยธรรม และขอพรพระเถระชั้นผู้ใหญ่ตามวัดสำคัญต่างๆ ในจังหวัดพะเยา 27/04/2561
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อม “โครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการประเภทผู้ป่วยนอกโดยใช้บัตรประชาชน” 27/04/2561
สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปี 2561 27/04/2561
การตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการ ณ บริษัท นอร์ธ อีสท์ แอพพาเรล จำกัด ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี 27/04/2561
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2561 27/04/2561
สรจ.พัทลุง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม กิจกรรมส่งเสริม/พัฒนาอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่แรงงานนอกระบบ ประจำปี พ.ศ.2561 27/04/2561
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดนครสวรรค์ 27/04/2561
แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมติดตามการดำเนินโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนและสถานศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2561 27/04/2561
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี และศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน บูรณาการร่วมจัดกิจกรรมโครงสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านแรงงานจังหวัดสระบุรี และกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มประชาชน 27/04/2561
การประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 7/2561 ประจำเดือนเมษายน 2561 27/04/2561
สรจ.หนองคาย เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5 27/04/2561
สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล (เวทีที่ 3) 27/04/2561
จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมโครงการ “สำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี” 27/04/2561