ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 181 สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมเตรียมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและน้ำเอ่อล้นตลิ่ง (แม่น้ำน่าน) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11/03/2562
icon 182 สรจ.แพร่ เข้าร่วมปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลักสูตรการพัฒนาทักษะฝีมือการทำไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าว (11 มี.ค.62) 11/03/2562
icon 183 นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี แรงงานจังหวัดบึงกาฬ จ่ายเบี้ยฝึกอบรมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2562 สาขาซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 11/03/2562
icon 184 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ปิดการฝึกอบรมโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร "การทำผ้ามัดย้อม" 11/03/2562
icon 185 สรจ.อุดรธานี ร่วมเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี (เปิด) 11/03/2562
icon 186 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปางร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานฯ ออกให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน ปี ๒๕๖๒ ณ ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 08/03/2562
icon 187 สรจ.เลย เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี โดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 08/03/2562
icon 188 สรจ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจน ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดพิษณุโลก 08/03/2562
icon 189 ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลักสูตรการฝึกทักษะฝีมือการทำแคบหมูและหมูกระจก และเปิดฝึกฯหลักสูตรการพัฒนาทักษะฝีมือการทำไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าว (7 มี.ค.62) 08/03/2562
icon 190 างกัญจนาภรณ์ ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี เผยว่าสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี มีโครงการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2562 ร่วมกัน ซึ่งในครั้งนี้มีการลงพื้นที่ ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวง 08/03/2562
icon 191 สรจ.อุดรธานี เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และให้บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานี ณ ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 08/03/2562
icon 192 สรจ.อุทัยธานี ร่วมงานวันสตรีสากล ณ ห้องประชุมอาคาร 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 08/03/2562
icon 193 สรจ.ยะลา ร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการในวันธรรมสวนะ 08/03/2562
icon 194 สรจ.พิษณุโลก ร่วมตรวจติดตามสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการเพื่อการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 08/03/2562
icon 195 นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมทีมนำเสนอชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประกวดผลงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระดับภาคกลาง 08/03/2562
icon 196 นางสาวกมลวรรณ อิ่มสุวรรณ แรงงานจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง ว่าที่ร้อยตรีรณงค์ เอี่ยมเหล็ก และว่าที่ร้อยตรีเริงฤทธิ์ ผดุงพันธ์ เข้าร่วมประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 08/03/2562
icon 197 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดโครงการพัฒนาการศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้า 08/03/2562
icon 198 อสร. จ.แพร่ ป้องกันภัยยาเสพติด ใน สปก. ที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน (7 มี.ค.62) 08/03/2562
icon 199 สรจ. พิจิตร เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดพิจิตร กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการผูกผ้าและการพับผ้า 08/03/2562
icon 200 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2562 08/03/2562
icon 201 สรจ.ชุมพร ร่วมชุดปฏิบัติการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมและดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 08/03/2562
icon 202 นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล แรงงานจังหวัดอุทัยธานี ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ 3A 08/03/2562
icon 203 สรจ.พิษณุโลก ตรวจสอบสถานประกอบการ ภายใต้โครงการโรงงานทั่วไทยร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 08/03/2562
icon 204 นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดอุดรธานี ได้ตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี (ตรวจเยี่ยม) 08/03/2562
icon 205 แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายวรรณพ สุทารัมย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมงานแถลงข่าวประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี ๒๕๖๒ 08/03/2562
icon 206 สรจ.พิษณุโลก มอบเช็คเงินคืนภาษีคนงานไทยที่ไปทำงานประเทศไต้หวัน 08/03/2562
icon 207 สรจ.นครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 07/03/2562
icon 208 นายอำนาจ เข็มเพชร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 07/03/2562
icon 209 นายอำนาจ เชิงไว แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การกำกับ ติดตาม การขับเคลื่อนนโยบาย 3 A : สู่การปฏิบัติในพื้นที่ 07/03/2562
icon 210 สรจ.นครสวรรค์ร่วมพิธีเปิดการสัมมนาการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 07/03/2562