ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่ลงข่าว
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และให้บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานี ณ ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี 26/04/2561
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2561 26/04/2561
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการแรงงานสมานฉันท์ วันแรงงานแห่งชาติ นนทบุรี และโครงการรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด 26/04/2561
แรงงานจังหวัดนครนายก จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำเดือนเมษายน 2561 26/04/2561
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนเมษายน 2561 26/04/2561
จังหวัดปัตตานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงาน จังหวัดปัตตานี ประจำเดือนเมษายน 2561 26/04/2561
โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำเดือนมีนาคม 2561 25/04/2561
สรจ.มหาสารคาม จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ประจำปี 2561 25/04/2561
แรงงานจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2561 25/04/2561
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมบูรณาการตรวจป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 25/04/2561
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติปี 2561 25/04/2561
สรจ.ชัยนาท จัดประชุมและออกตรวจบูรณาการการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำเดือน เม.ย.2561 25/04/2561
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีเปิดประชุมแจ้งให้ความรู้งานประกันสังคม 24/04/2561
จังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ในเรือประมงทะเล ครั้งที่ 6/2561 24/04/2561
ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดราชบุรี ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี 24/04/2561
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมสัมมนาสถานการณ์ด้านความมั่นคงของชาติไทย 24/04/2561
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “มหกรรมรวมพลังเครือข่ายแรงงานเชียงใหม่ สร้างสุข สร้างชาติ ด้วยศาสตร์พระราชา” ประจำปี 2561 24/04/2561
สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561 23/04/2561
สรจ.มหาสารคาม จัดการประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานฯ ประจำเดือนเมษายน 2561 23/04/2561
สรจ.ขอนแก่น ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน 23/04/2561