ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 211 สำนักงานแรงงานจัดประชุมเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 22/11/2561
icon 212 5 เสือแรงงานจังหวัดหนองคายร่วมกับ ตม.จังหวัดหนองคาย ตรวจบูรณาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 22/11/2561
icon 213 โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 22/11/2561
icon 214 แรงงานจังหวัดปัตตานี นิเทศงานโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2562 22/11/2561
icon 215 ตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จ.แพร่ ในสถานประกอบการ พื้นที่ อ.เมืองแพร่ (21 พ.ย.61) 22/11/2561
icon 216 พิธีเปิดโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการจังหวัดปัตตานี 22/11/2561
icon 217 จังหวัดปัตตานีจัดโครงการ “ศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชนจังหวัดปัตตานี” 22/11/2561
icon 218 แรงงานจังหวัดปัตตานี นิเทศงานโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2562 22/11/2561
icon 219 สรจ.ขอนแก่น จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2562 22/11/2561
icon 220 สระบุรีจัดประชุมอาสาสมัครแรงงานและเครือข่าย (สัญจร) ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานของอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 21/11/2561
icon 221 แรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมการจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” 21/11/2561
icon 222 หัวหน้าส่วนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิออกพื้นที่บริการประชาชน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ อ.ภักดีชุมพล 21/11/2561
icon 223 รจ.สงขลา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน 21/11/2561
icon 224 แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรม "สภากาแฟยามเช้า เมืองชาละวัน" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 21/11/2561
icon 225 สรจ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21/11/2561
icon 226 แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ผู้กำกับดูแลบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา นิเทศการปฏิบัติงานบัณฑิตแรงงานอำเภอกรงปินัง เมื่อวันอังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกรงปินัง 21/11/2561
icon 227 สรจ.พิจิตร ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบพัฒนาจังหวัดพิจิตร) 21/11/2561
icon 228 เจ้าหน้าที่สนง.แรงงานจังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรม “หมอชวนวิ่ง” โดยมีนายนิมะ นิกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิด เมื่อวันวันพุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561 21/11/2561
icon 229 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา (บริการด้วยใจ โปร่งใส และเป็นธรรม) อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ และ ณ ศูนย์การค้าโคลีเซี่ยมซีนีเพล็กยะลา ชั้น 2 เปิดให้บริการทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น.โทรศัพท์ 073 21/11/2561
icon 230 แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ผู้กำกับดูแลบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา นิเทศการปฏิบัติงานบัณฑิตแรงงานอำเภอรามัน เมื่อวันพุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ที่ว่าการอำเภอรามัน 21/11/2561
icon 231 แรงงานจังหวัดกระบี่ (นางสาวหทัยชนก พูลศิริ) ร่วมกับผู้แทนสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ ดำเนินการตรวจสอบโรงงานสุรากลั่นชุมชนฯ 21/11/2561
icon 232 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย ลงพื้นที่ตรวจแบบบูรณาการป้องกัน การใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดเลย 21/11/2561
icon 233 แรงงานจังหวัดขอนแก่น บูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.ขอนแก่นตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ ให้ความรู้ด้านการป้องกันแก้ไขการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 21/11/2561
icon 234 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพให้แรงงานนอกระบบจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดนนทบุรี กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานและแรงงานนอกระบบให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 21/11/2561
icon 235 แรงงานจังหวัดขอนแก่น พร้อมข้าราชการ สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่นห้ความรู้สิทธิประโยชน์แรงไทยในต่างประเทศ 21/11/2561
icon 236 จังหวัดปัตตานีออกตรวจเยี่ยม/ให้ความรู้ด้านแรงงาน ในสถานประกอบกิจการ 21/11/2561
icon 237 สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่เพื่อเปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน Productive Manpower กิจกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือการทำไม้กวาดดอกหญ้า (20 พ.ย.61) 20/11/2561
icon 238 สระบุรี ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์แรงงานจังหวัดสระบุรีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าตรวจสถานประกอบการในพื้นที่ 20/11/2561
icon 239 สรจ.พิจิตร มอบตั๋วแลกเงินคืนภาษีไต้หวันให้แก่คนงานไทย 20/11/2561
icon 240 16 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ออกเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ณ บริษัท ชวาลศรีสะเกษ จำกัด 20/11/2561