ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 241 สรจ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ปิดฝึกกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ 05/06/2561
icon 242 สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้มไม้ให้แผ่นดิน ณ ริมบึงสาธารณะศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ 05/06/2561
icon 243 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ร่วมโครงการ “รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ สภากาชาดไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” 05/06/2561
icon 244 สรจ.พะเยา ปิดฝึกโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 2561 04/06/2561
icon 245 จังหวัดสุโขทัย โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุโขทัย (ศอ.ปส.จ.สท.) ปิดการอบรมศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 04/06/2561
icon 246 แรงงานจังหวัดสุโขทัย เดินทางไปรับฟังปัญหาและให้กำลังใจคนงาน 04/06/2561
icon 247 แรงงานจังหวัดภูเก็ต เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ หลักสูตร ''การทำกระเป๋าราตรีจากผ้าปาเต๊ะ" ณ ตำบลรัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 04/06/2561
icon 248 สรจ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่เปิดฝึกกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ 04/06/2561
icon 249 หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำ หรือการประกอบอาชีพอิสระ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 04/06/2561
icon 250 แรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการตรวจบูรณาการแรงงานต่างด้าวฯได้เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการ 04/06/2561
icon 251 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมคระกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา 01/06/2561
icon 252 โครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ (กิจกรรมที่ 2) ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดอุดรธานี : การส่งเสริมและสร้างการปรองดองในพื้นที่ร่วมกับแรงงานนอกระบบและประชาชนทั่วไปผ่านกลไกประชารัฐ 01/06/2561
icon 253 สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ 01/06/2561
icon 254 แรงงานจังหวัดหนองคาย ตรวจเยี่ยมชมรม TO BE NUMBER ONE ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาหนองคาย 01/06/2561
icon 255 แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 4/2561 01/06/2561
icon 256 สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 2 หลักสูตร 01/06/2561
icon 257 แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากรบรรยายการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 01/06/2561
icon 258 สรจ.มหาสารคาม จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือนร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2561 01/06/2561
icon 259 สรจ.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และร่วมกิจกรรมรักษาความสะอาด เรียบร้อย ตามโครงการลงแขก ลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาด ตามแนวทางประชารัฐ ในพื้นที่ ต.บางขันแตกประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ 01/06/2561
icon 260 สรจ.ยโสธร จัดประชุมโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดยโสธร กิจกรรม ส่งเสริมและสร้างความปรองดองในพื้นที่ 01/06/2561
icon 261 สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อเชิ้ต-กางเกงด้วยผ้าปาเต๊ะ 01/06/2561
icon 262 การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต 31/05/2561
icon 263 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมต้อนรับ พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในโอกาสที่เดินทางมาบันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทยและตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี 31/05/2561
icon 264 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 31/05/2561
icon 265 แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี 2561 31/05/2561
icon 266 สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ จำนวน 2 หลักสูตร 31/05/2561
icon 267 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดสมุทรปราการ หลักสูตรการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ จังหวัดสมุทรปราการ 31/05/2561
icon 268 การประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 8/2561 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 31/05/2561
icon 269 สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ หลักสูตรการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ จำนวน 2 หลักสูตร 31/05/2561
icon 270 สรจ.ตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนดำเนินงานรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก 30/05/2561