ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 1 ก.แรงงาน ลงใต้นำภารกิจแรงงานร่วมออกบูธ กิจกรรมสถานีประชาชนสัญจร ‘เมืองคอน’ 15/09/2562
icon 2 ก.แรงงาน ประชุม ‘คัดเลือก ขรก. ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ครั้งที่ 1/62’ 13/09/2562
icon 3 ก.แรงงาน ร่วมส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ 13/09/2562
icon 4 ก.แรงงาน ประชุม ‘ขับเคลื่อนแผนส่งเสริมคุณธรรม ครั้งที่ 2/62’ 13/09/2562
icon 5 นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช 13/09/2562
icon 6 ‘ปลัดแรงงาน’ ร่วมรับเสด็จ 'พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ' ทรงเปิด ‘โครงการเทิดพระเกียรติ’ 13/09/2562
icon 7 ‘หัวหน้าผู้ตรวจแรงงาน’ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ‘จังหวัดแม่ฮ่อสอน’ 13/09/2562
icon 8 ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 12/09/2562
icon 9 ‘ก.แรงงาน’ ร่วมมือ ‘ภาครัฐ-เอกชน ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน’ 12/09/2562
icon 10 ก.แรงงาน ประชุมเตรียมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีแรงงานในกลุ่มประเทศ CLMTV 12/09/2562
icon 11 รองปลัดแรงงาน ปาฐกถาพิเศษ ความท้าทายของการทำงานกับสังคมผู้สูงอายุ 12/09/2562
icon 12 ก.แรงงาน ประชุมอนุพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ กทม. 12/09/2562
icon 13 ผต.แรงงาน ร่วมการสัมมนาเพื่อชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 12/09/2562
icon 14 นายกสมาคมนักบินไทย หารือ ‘หม่อมเต่า’เร่งแก้นักบินจบใหม่ล้นตลาด 11/09/2562
icon 15 ‘ปลัดแรงงาน’ ให้สัมภาษณ์ 'อปท.นิวส์' เกี่ยวกับนโยบาย ก.แรงงาน 11/09/2562
icon 16 ‘หม่อมเต่า’ห่วงแรงงานไทยเสียชีวิตในเกาหลี เตือนคนไทยไปทำงานถูก กม.ได้รับการคุ้มครอง 11/09/2562
icon 17 ประธานสมาคมการประมงฯ หารือ‘หม่อมเต่า’ติดตามแก้ปัญหาขาดแรงงานประมง 11/09/2562
icon 18 รมว.แรงงาน ต้อนรับ ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย โอกาสเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีรวมทั้งปรึกษาหารือปัญหาแรงงานเพื่อความมั่นคงในการทำงาน 11/09/2562
icon 19 ทูตฯ เมียนมา หารือ‘หม่อมเต่า’กรณีปิดศูนย์เรียนรู้เด็กเมียนมา จ.ระนอง พร้อมขอลดค่าธรรมเนียมวีซ่าของคนต่างด้าวที่ขออยู่ต่อเป็นการชั่วคราว 10/09/2562
icon 20 ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ เฮ! ครม.เห็นชอบเพิ่มค่าตอบแทนความชอบในการทำงาน มีผล 30 ก.ย.นี้ 10/09/2562
icon 21 รมว.แรงงาน เยี่ยมชมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 09/09/2562
icon 22 'หม่อมเต่า'มอบรางวัลสถานประกอบการดีเด่นกว่า 400 แห่ง เชิดชูต้นแบบจัดการแรงงานยอดเยี่ยม 09/09/2562
icon 23 ‘ก.แรงงาน’ แสดงความยินดี 'TNN ครบรอบ 12 ปี' 09/09/2562
icon 24 ‘รองปลัดแรงงาน’เผย ไทยมุ่งส่งเสริมคุ้มครองสิทธิแรงงานภายใต้ฉันทามติอาเซียน 09/09/2562
icon 25 ก.แรงงาน จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 09/09/2562
icon 26 ‘หม่อมเต่า’ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.ร้อยเอ็ด 07/09/2562
icon 27 ‘ก.แรงงาน’ จัดกิจกรรม ‘บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’ ครั้งที่ 6 06/09/2562
icon 28 ก.แรงงาน ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 “ร่วมพลัง..อาสาสู้โกง” 06/09/2562
icon 29 ‘หม่อมเต่า’ มอบ ‘ที่ปรึกษารัฐมนตรี’ ลงพื้นที่สมุทรปราการ ตรวจการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน แรงงานต่างด้าว กลุ่มบัตรหมดอายุก่อน 31 มีนาคม 2563 หลัง ครม.ไฟเขียว 06/09/2562
icon 30 ก.แรงงาน ปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานปี 62 ดันมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 400 ล้าน 06/09/2562