ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 1 ก.แรงงาน ย้ำ ไทยสนับสนุนโยกย้ายถิ่นฐานแรงงานที่ปลอดภัย 16/11/2561
icon 2 ก.แรงงาน ร่วมมูลนิธิพุทธรักษา เปิดสมาคมพี่น้องพุทธรักษา มุ่งสร้างโอกาส พัฒนาทักษะฝีมือ พร้อมก้าวสู่ตลาดแรงงาน 16/11/2561
icon 3 "บิ๊กอู๋" ต้อนรับประธานกรรมการมูลนิธิพุทธรักษา ในการหารือการยกระดับการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนมูลนิธิฯ ป้อนสู่ตลาดแรงงาน 16/11/2561
icon 4 ก.แรงงาน ประชุมอนุกรรมการการบริการจัดการแรงงานนอกระบบ 16/11/2561
icon 5 “บิ๊กอู๋” ให้สัมภาษณ์ มติชน 15/11/2561
icon 6 ก.แรงงาน ประชุม คกก. พิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงาน 15/11/2561
icon 7 “บิ๊กอู๋” ห่วงใยแรงงานไทยในอิสราเอล กำชับทูตแรงงาน ช่วยเหลือทันที 15/11/2561
icon 8 ก.แรงงาน เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน 15/11/2561
icon 9 “บิ๊กอู๋”จัดให้ลูกจ้างราชการ 1 ล้านคน เฮ! สิทธิกองทุนเงินทดแทนมีผลคุ้มครอง 9 ธ.ค.นี้ 15/11/2561
icon 10 ก.แรงงาน ประชุม คกก.คุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน 15/11/2561
icon 11 ก.แรงงาน ประชุม คกก.บริหารและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2561 14/11/2561
icon 12 ก.แรงงาน ประชุม คกก.ไตรภาคีจัดทำแบบแผนระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่า ครั้งที่ 3/2561 14/11/2561
icon 13 ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 20 ครั้งที่ 9/2561 14/11/2561
icon 14 ก.แรงงาน ตรวจสอบการทำงานของต่างด้าว สร้างความปลอดภัยนักท่องเที่ยวเมืองร้อยเกาะ 14/11/2561
icon 15 ที่ปรึกษารัฐมนตรีแรงงาน นำคณะหารือข้อราชการด้านแรงงานกับโฆษกรัฐบาล 13/11/2561
icon 16 “บิ๊กอู๋”ฝาก แรงงานไทยไปทำงานเกาหลี ตั้งใจ เก็บประสบการณ์มาต่อยอดอาชีพ 13/11/2561
icon 17 “บิ๊กอู๋” ห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ประจวบฯ พร้อมให้ความช่วยเหลือด้านอาชีพ 13/11/2561
icon 18 รมว.แรงงาน บันทึกเทปสัมภาษณ์ประเด็น การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 12/11/2561
icon 19 รศ.ดร. ชโยดม สรรพศรี หารือ รมว.แรงงาน 12/11/2561
icon 20 “บิ๊กอู๋”ลงเมืองโอ่ง เยี่ยมสถานประกอบการต้นแบบจ้างงานคนพิการตามกฎหมาย 12/11/2561
icon 21 รมว.แรงงาน เปิดงานเดิน - วิ่งข้ามโขง นครพนม - คำม่วน มาราธอน ๒๐๑๘ 12/11/2561
icon 22 ก.แรงงาน ยัน ไม่พบเจ้าหน้าที่เอี่ยวเงินคนพิการ พร้อมแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว 11/11/2561
icon 23 ก.แรงงาน สมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร 10/11/2561
icon 24 “บิ๊กอู๋”นำ ขรก.แรงงาน ทำบุญกฐินพระราชทาน ณ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร 10/11/2561
icon 25 รมว.แรงงาน ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเดิน - วิ่ง ข้ามโขง "นครพนม - คำม่วน มาราธอน 2018" 09/11/2561
icon 26 “บิ๊กอู๋” ลุยมุกดาหาร เร่งพัฒนากำลังคน Super Worker ป้อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 09/11/2561
icon 27 รมว.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 08/11/2561
icon 28 “บิ๊กอู๋”หารือมาตรการแก้ปัญหาแรงงานประมง บูรณาการขับเคลื่อนมาตรา 83 ตามมติ ครม. 08/11/2561
icon 29 ก.แรงงาน หารือข้อราชการเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา 08/11/2561
icon 30 ก.แรงงาน ประชุมการจัดกิจกรรมออกร้านกาชาด 07/11/2561