ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่ลงข่าว
ปลัดแรงงาน เน้นเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ให้บริการรวดเร็วทั่วถึง พร้อมติดดาวช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จ.มหาสารคาม 25/05/2560
ก.แรงงาน MOU ป้องกัน แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จ.มหาสารคาม 25/05/2560
ก.แรงงาน จับมือพันธมิตรกว่า 200 แห่ง สร้างแรงงานไทย 4.0 24/05/2560
ปลัดแรงงาน ร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธนรสีห์ ให้ประชาชนสักการะเป็นสิริมงคล 24/05/2560
ก.แรงงาน จับมือสมช. เปิดการฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VTC) 24/05/2560
ก.แรงงาน เข้ม“เซฟตี้ไทยแลนด์”ลดสถิติอันตรายในโรงงาน ภาคก่อสร้าง ขนส่ง และเกษตร 23/05/2560
ปลัดแรงงาน ชงแผนเตรียมคนเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เตรียมนำเข้า กก.ยุทธศาสตร์ชาติ 23/05/2560
ก.แรงงาน ฝึกทำดอกไม้จันทน์ พร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งเป้าหนึ่งล้านดอก 22/05/2560
ก.แรงงาน พร้อมดันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ฯ 22/05/2560
ก.แรงงาน รับมอบผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ 300 ตัน พร้อมฝึกอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ 22/05/2560
สมาคมแม่บ้านแรงงาน ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย 22/05/2560
ก.แรงงาน มอบรางวัล “บัตรแรงงานเชิญรับโชค” ประจำปี 2560 22/05/2560
ครม.เห็นชอบการให้สัตยาบันอนุสัญญา ฉ. 111 เพิ่มโอกาสเข้าถึงงานและอาชีพแก่แรงงาน 22/05/2560
ไทยกระชับความร่วมมือเอเปค พัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับอนาคตการทำงานในยุคดิจิทัล 22/05/2560
ก.แรงงาน พร้อมพัฒนาฝีมือแรงงานนอกระบบ เสริมอาชีพ สร้างรายได้เพิ่ม 12/05/2560
ก.แรงงาน ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมสนับสนุนงานด้านวิชาการแรงงาน 11/05/2560
ก.แรงงาน เตรียมจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานสู่สากล 11/05/2560
ก.แรงงานดูแล ‘แรงงานนอกระบบ’ พร้อมศึกษาเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ 09/05/2560
ก.แรงงาน ย้ำ สร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ลดการสูญเสีย ขับเคลื่อนเซฟตี้ไทยแลนด์ยั่งยืน 09/05/2560
ก.แรงงาน รับหนังสือขอปรับค่าบริการทางแพทย์ สปส. จาก กลุ่ม รพ.เอกชน 09/05/2560