ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 1 ก.แรงงาน ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปี 60-64 18/01/2562
icon 2 ปลัดกระทรวงแรงงาน รับมอบ ส.ค.ส. พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 18/01/2562
icon 3 ก.แรงงาน เปิดศูนย์บริหารแรงงานรองรับ EEC 17/01/2562
icon 4 ก.แรงงาน ประชุมความปลอดภัยและยุติธรรม : สิทธิและโอกาสของแรงงานต่างด้าวสตรีในภูมิภาคอาเซียน 17/01/2562
icon 5 บิ๊กอู๋ ‘ย้ำ’ ทุกคนต้องมีหลักประกันถ้วนหน้า ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี 16/01/2562
icon 6 ปลัดแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมการจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 45 16/01/2562
icon 7 รมว.แรงงาน มอบโอวาทและแนวทางการดำเดินงานแก่ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน 16/01/2562
icon 8 ก.แรงงาน ประชุมปรับปรุงแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉิน 16/01/2562
icon 9 รมว.แรงงาน เข้าร่วมประชุม ครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ และการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 15/01/2562
icon 10 'บิ๊กอู๋' ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมด้านแรงงานของลูกจ้างในสถานประกอบการ ณ จ.ลำปาง 15/01/2562
icon 11 “บิ๊กอู๋”ลุยฝึกอาชีพแรงงานนอกระบบ จ.ลำปาง ขับเคลื่อนนโยบาย 3A สู่การปฏิบัติ 14/01/2562
icon 12 ก.แรงงาน ‘ประชุม’ ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ 14/01/2562
icon 13 ก.แรงงาน ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงแรงงาน 14/01/2562
icon 14 ก.แรงงาน สัมมนาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน เพิ่มศักยภาพการทำงานยุคดิจิทัล 14/01/2562
icon 15 รมว.แรงงาน เปิดศูนย์บริการวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน จ.เชียงใหม่ 14/01/2562
icon 16 ก.แรงงาน สร้างสุขวันเด็ก ๖๒ 12/01/2562
icon 17 คณะผู้บริหารจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร สสส. และกรมอนามัย เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.แรงงาน ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านแรงงานในประเทศไทย 11/01/2562
icon 18 ก.แรงงาน ประชุมขับเคลื่อนงานจิตอาสากระทรวงแรงงาน 11/01/2562
icon 19 ก.แรงงาน ประชุมเผยแพร่ผลงานวิจัย “โครงการศึกษาวิจัยทิศทางการจ้างงานของประเทศไทยในยุคอุตสาหกรรม 4.0” 11/01/2562
icon 20 ‘รมว.แรงงาน’ ร่วมงาน ’วันชาติเมียนมา’ 11/01/2562
icon 21 “บิ๊กอู๋”เผยท่าทีหลังไทยหลุดใบเหลือง ยัน เดินหน้าบูรณาการคุ้มครองแรงงานประมงต่อเนื่อง 10/01/2562
icon 22 “บิ๊กอู๋”บุกชลบุรี ติดตามศูนย์บริหารแรงงานอีอีซี ก่อนเปิดบริการ 17 มกราคมนี้ 10/01/2562
icon 23 "บิ๊กอู๋" ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 41 ปี เข้าสู่ปีที่ 42 หนังสือพิมพ์มติชน 09/01/2562
icon 24 “ปลัดแรงงาน”เผย ผลการหารือสมาคมประมงได้ข้อสรุป 14 แนวทางเป็นที่น่าพอใจ 08/01/2562
icon 25 “บิ๊กอู๋”ร่วมกับภาคเอกชนบริจาคเงินสมทบกองทุน “รวมน้ำใจ ช่วยวาตภัยใต้” 08/01/2562
icon 26 กนร.เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนชั่วคราวแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเล 07/01/2562
icon 27 “บิ๊กอู๋”ห่วงใยพี่น้องแรงงาน สั่งบูรณาการเตรียมแผนรับมือ“ปาบึก” 04/01/2562
icon 28 ก.แรงงาน ‘ประชุม’ จัดกิจกรรมครบรอบ ‘100 ปี ILO’ 04/01/2562
icon 29 ก.แรงงาน ให้การต้อนรับ ผู้บริหารสำนักงบประมาณ และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ศปก.รง. 03/01/2562
icon 30 ทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าพบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 03/01/2562