ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 1 ปลัดแรงงาน ปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ ๒๔ 17/11/2562
icon 2 "ปลัดแรงงาน" เยี่ยมร้านกาชาดของกระทรวงแรงงาน ภายในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สวนลุมพินี 16/11/2562
icon 3 "ผู้ช่วย รมว.แรงงาน" เยี่ยมร้านกาชาดของกระทรวงแรงงาน ภายในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สวนลุมพินี 16/11/2562
icon 4 ‘ผช.รมว.แรงงาน’ ประชุมหารือ ‘แก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานธุรกิจ SME’ 15/11/2562
icon 5 ก.แรงงาน ออกบูธฝึกอาชีพ สถานีประชาชนสัญจร จ.ลำปาง 15/11/2562
icon 6 ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน เปิดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ จ.ลำปาง 15/11/2562
icon 7 ‘หม่อมเต่า’ แจง เลิกจ้างไม่น่าห่วง สอดรับภาคอุตฯ โรงงานเปิดใหม่สูงกว่าปิด 2 เท่าตัว 14/11/2562
icon 8 ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน ประชุมเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 14/11/2562
icon 9 รมว.แรงงาน เปิดงานประกาศรางวัลนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย (Best Employer Award) ประจำปี ๒๕๖๒ 14/11/2562
icon 10 ‘ATLAS’ เข้าเยี่ยมคารวะ 'ปลัดแรงงาน' พร้อมหารือข้อราชการ 14/11/2562
icon 11 ‘ปลัดแรงงาน’ เผย คืบหน้าช่วยแรงงานไทยดับในญี่ปุ่น นายจ้างจัดการศพและส่งอัฐิกลับบ้าน 14/11/2562
icon 12 ก.แรงงาน เปิดเวทีรับฟังความเห็นกับบริษัทจัดหางานปรับระเบียบจัดส่งคนไทยไปทำงานต่างประเทศ 13/11/2562
icon 13 ‘ก.แรงงาน’ ประชุมเตรียมชี้แจง 'งบรายจ่าย ปี 63 ขั้นกรรมาธิการ’ 13/11/2562
icon 14 ปลัดแรงงาน นำทีมอวยพร วันเกิดเลขานุการรัฐมนตรีแรงงาน 13/11/2562
icon 15 รมว.แรงงาน ร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 12/11/2562
icon 16 ‘ปลัดแรงงาน’ เปิดศูนย์การเรียนรู้โตโยต้า ‘สร้างแรงงานสัมพันธ์ให้เข้มแข็ง พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ สู่มาตรฐานสากล’ 12/11/2562
icon 17 รมว.แรงงาน มอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานแก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี 11/11/2562
icon 18 ‘หม่อมเต่า’นำทีมลงเมืองกาญจน์ พัฒนาฝีมือ เพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบการอ้อยและน้ำตาลทราย 11/11/2562
icon 19 รมว.แรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแรงงานอิสระ 11/11/2562
icon 20 ‘หม่อมเต่า’ นำ ขรก.แรงงาน ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานปี 2562 ณ วัดมหาธาตุ จ.ยโสธร 10/11/2562
icon 21 "ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน" ตรวจเยี่ยมโครงการบูรณาการส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบและโครงการ ๑ ตำบล ๑ หมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า จ.สมุทรสงคราม 08/11/2562
icon 22 รมว.แรงงาน ร่วมงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๒ และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๓ ของ กอ.รมน.ณ ทำเนียบรัฐบาล 08/11/2562
icon 23 ก.แรงงาน อบรมข้าราชการใหม่ รุ่นที่ ๒๔ 08/11/2562
icon 24 ‘สสปท.’ เข้าพบ 'รมว.แรงงาน' แนะนำผู้บริหารและภารกิจ 07/11/2562
icon 25 ‘รมว.แรงงาน’ รับหนังสือร้องเรียนจาก 'สรส.' 07/11/2562
icon 26 ‘MWG’ เข้าพบ 'รมว.แรงงาน' หารือข้อราชการ 07/11/2562
icon 27 ‘สมาคมการค้าผู้ประกอบกิจการรับเหมาแรงงาน’ เข้าพบ 'รมว.แรงงาน' หารือข้อราชการ 07/11/2562
icon 28 “หม่อมเต่า” ให้สัมภาษณ์ประเด็น แนวทางการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน 07/11/2562
icon 29 ก.แรงงาน ร่วมแสดงความยินดี นสพ.ผู้จัดการรายวัน 07/11/2562
icon 30 รมว.แรงงาน ชมการแสดงและนำคณะผู้บริหาร ชมนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 07/11/2562