ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 1 'ผู้ตรวจแรงงาน' ลงพื้นที่ นครพนม พบปะกลุ่มผู้สูงอายุในโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 19/07/2562
icon 2 ปลัดแรงงาน มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม นปปร.๓ 19/07/2562
icon 3 รมว.แรงงาน ให้สัมภาษณ์รายการคนเคาะข่าวทางสถานีโทรทัศน์ เอเอสทีวี นิวส์วัน 19/07/2562
icon 4 ก.แรงงาน ประชุม ‘คกก.กองทุนบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว’ 19/07/2562
icon 5 'ผู้ตรวจแรงงาน' ลงพื้นที่ นครพนม พบปะผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 18/07/2562
icon 6 ก.แรงงาน ประชุมหารือการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน 18/07/2562
icon 7 ‘หม่อมเต่า’‘รัฐมนตรีแรงงานคนใหม่’ถือฤกษ์ดี 09.09 น.ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ากระทรวงวันแรก 17/07/2562
icon 8 ‘ก.แรงงาน’ เตรียมพร้อมให้ ILO ลงพื้นที่ ‘ตรวจ PIPO สมุทรสงคราม’ 15/07/2562
icon 9 ‘ผู้ตรวจแรงงาน’ ลงพื้นที่ ‘ตรวจ PIPO ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม’ 15/07/2562
icon 10 ‘ปลัดแรงงาน’ ย้ำ 'ขรก.รุ่น 23 ต้องมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ 12/07/2562
icon 11 ก.แรงงาน ประชุม คกก.สวัสดิการแรงงาน 12/07/2562
icon 12 ก.แรงงาน ประชุม คกก.พิจารณาร่างกฎหมายกระทรวงแรงงาน 12/07/2562
icon 13 ก.แรงงาน ประชุม แนวทางจัดสรรงบประมาณและติดตามโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 11/07/2562
icon 14 ก. แรงงาน ประชุม ‘คกก.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน’ 11/07/2562
icon 15 ‘ก.แรงงาน’ แสดงความยินดี 'NBT ครบรอบ 31 ปี' 11/07/2562
icon 16 ก.แรงงาน ประชุม ‘ใช้จ่ายงบประมาณ สป.รง. ปี 62 ครั้งที่ 6/62’ 11/07/2562
icon 17 “ผู้ตรวจแรงงาน”ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการหน่วยงานในสังกัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 11/07/2562
icon 18 ก.แรงงาน จัดมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติฯ จ.อุดรธานี 10/07/2562
icon 19 ก.แรงงาน พัฒนาห่วงโซ่อุปทาน หนุนเอกชนประกอบธุรกิจ รับผิดชอบต่อสังคม 10/07/2562
icon 20 ‘ผู้ตรวจแรงงาน’ตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการฝึกโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับไทยแลนด์ 4.0 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 09/07/2562
icon 21 ก. แรงงาน ประชุมติดตาม ‘ข้อเรียกร้อง วันแรงงานแห่งชาติ ปี 62’ 09/07/2562
icon 22 ก.แรงงาน ประชุมประเมินผลปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ 09/07/2562
icon 23 ปลัดแรงงาน บันทึกเทปรายการ เคลียร์คัดชัดเจน 08/07/2562
icon 24 ก.แรงงาน ประชุม คกก.บริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน 08/07/2562
icon 25 คบต. เห็นชอบให้แรงงานกว่า 2 ล้านคน ทำงานต่อได้อีก 2 ปี 08/07/2562
icon 26 รองนายกรัฐมนตรีฯ พบปะให้กำลังใจแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี 08/07/2562
icon 27 ก.แรงงาน ประชุม คกก.จัดงานวันสถาปนากระทรวงแรงงาน 08/07/2562
icon 28 ก.แรงงาน ทำบุญตักบาตร วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 08/07/2562
icon 29 “ปลัดแรงงาน” ให้โอวาทเยาวชนแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า ครั้งที่ 43 08/07/2562
icon 30 ‘ปลัดแรงงาน’ ให้สัมภาษณ์ 'สำนักข่าวบลูมเบิร์ก' 05/07/2562