ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่ลงข่าว
“บิ๊กบี้” เตรียมยื่นจดทะเบียนสัตยาบันสาร ฉ. 111 ชู Green Jobs บนเวที ILO ณ นครเจนีวา 29/05/2560
ปลัดแรงงาน ประธาน MOU กพร. ส.อ.ท. ยกระดับแรงงานฝีมือชั้นสูง รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่อุตสาหกรรม 4.0 29/05/2560
“บิ๊กบี้”พร้อมลงพื้นที่ขอนแก่น เตรียมแรงงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 29/05/2560
เสวนาสาธารณะ ๒ ปี พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับที่ ๔ 29/05/2560
NGO เข้าพบปลัดแรงงาน หารือป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในภาคการประมง 26/05/2560
ก.แรงงาน ร่วมฝึกปัญหาที่บังคับการ CPX 26/05/2560
ปลัดแรงงาน เน้นเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ให้บริการรวดเร็วทั่วถึง พร้อมติดดาวช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จ.มหาสารคาม 25/05/2560
ก.แรงงาน MOU ป้องกัน แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จ.มหาสารคาม 25/05/2560
ก.แรงงาน จับมือพันธมิตรกว่า 200 แห่ง สร้างแรงงานไทย 4.0 24/05/2560
ปลัดแรงงาน ร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธนรสีห์ ให้ประชาชนสักการะเป็นสิริมงคล 24/05/2560
ก.แรงงาน จับมือสมช. เปิดการฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VTC) 24/05/2560
ก.แรงงาน เข้ม“เซฟตี้ไทยแลนด์”ลดสถิติอันตรายในโรงงาน ภาคก่อสร้าง ขนส่ง และเกษตร 23/05/2560
ปลัดแรงงาน ชงแผนเตรียมคนเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เตรียมนำเข้า กก.ยุทธศาสตร์ชาติ 23/05/2560
ก.แรงงาน ฝึกทำดอกไม้จันทน์ พร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งเป้าหนึ่งล้านดอก 22/05/2560
ก.แรงงาน พร้อมดันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ฯ 22/05/2560
ก.แรงงาน รับมอบผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ 300 ตัน พร้อมฝึกอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ 22/05/2560
สมาคมแม่บ้านแรงงาน ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย 22/05/2560
ก.แรงงาน มอบรางวัล “บัตรแรงงานเชิญรับโชค” ประจำปี 2560 22/05/2560
ครม.เห็นชอบการให้สัตยาบันอนุสัญญา ฉ. 111 เพิ่มโอกาสเข้าถึงงานและอาชีพแก่แรงงาน 22/05/2560
ไทยกระชับความร่วมมือเอเปค พัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับอนาคตการทำงานในยุคดิจิทัล 22/05/2560