ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ หัวข้อ วันที่ลงข่าว
1 ก.แรงงาน ลงพื้นที่สมุทรสาคร เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.แรงงานประมง พ.ศ. ... 23/03/2561
2 ย้ำ คลื่นลูกใหม่ กระทรวงแรงงาน เป็น ขรก.ที่ดี อุทิศตนเพื่อส่วนรวม 23/03/2561
3 “บิ๊กอู๋” เปิดศูนย์ OSS 24 ชั่วโมง “ย้ำ” ไม่ขยายเวลา 23/03/2561
4 รมต.กอบศักดิ์ฯ เข้าพบหารือ รมว.แรงงาน ร่วมทำระบบ Future of Job เป็น Big data ด้านอาชีพและตลาดแรงงาน 23/03/2561
5 ปิดฉากแล้ว แข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ เยาวชนตบเท้ารับรางวัล ก่อนเก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมลงสนามแข่งขันฝีมืออาเซียน 31 ส.ค.นี้ 22/03/2561
6 พล.ต.อ. อดุลย์ฯ เผย EJF ชื่นชมและยกเป็นผู้นำ การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในภูมิภาค 22/03/2561
7 ก.แรงงาน แสดงความยินดี ครบรอบ 38 ปี นสพ. แนวหน้า 22/03/2561
8 ‘บิ๊กอู๋’ กำชับยุติข้อร้องเรียนลูกจ้างต่างด้าว ‘ย้ำ’ นายจ้างเร่งขอใบอนุญาตทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย 22/03/2561
9 รองผู้ว่าฯ จ.ระนอง เร่งประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างพาต่างด้าวไปตีทะเบียน ณ ศูนย์ OSS ก่อน 31 มี.ค.นี้ ย้ำ เลี่ยงแออัดสัปดาห์สุดท้าย 21/03/2561
10 ผู้ตรวจราชการ ก.แรงงาน ตรวจศูนย์ OSS จ.ระนอง มั่นใจ ตีทะเบียนต่างด้าวโค้งสุดท้ายทัน 31 มีนาคมนี้ 21/03/2561
11 ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ทั่วประเทศแล้ว บังคับใช้ 1 เมษายนนี้ 21/03/2561
12 ปลัดแรงงาน เน้นย้ำความมุ่งมั่นตั้งใจของไทย สร้างหลักประกันแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว 20/03/2561
13 “พล.ต.อ. อดุลย์ฯ” สั่งจัดเวทีสัมมนา กำหนดยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคน รับก้าวใหม่เศรษฐกิจไทย 20/03/2561
14 คณะกรรมการอิสลาม ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าพบ รมว.แรงงาน หารือข้อราชการ 20/03/2561
15 ก.แรงงาน ย้ำ บนเวที ILO ไทยส่งเสริมงานที่มีคุณค่า พร้อมทำงานใกล้ชิดนานาชาติ 19/03/2561
16 พล.ต.อ. อดุลย์ฯ เปิดงาน WorldSkills Thailand 2018 หาเยาวชนมีฝีมือ 19/03/2561
17 ก.แรงงาน หนุนลูกเรือประมงไทยและต่างด้าวเข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย ปราศจากค้ามนุษย์ 19/03/2561
18 สร้างการรับรู้ สื่อต่างประเทศ ลงพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ชมการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 19/03/2561
19 “บิ๊กอู๋” ร่วมงานสัมมนา “ก้าวใหม่เศรษฐกิจไทย รับความท้าทายอย่างมั่นคง” 19/03/2561
20 ก.แรงงาน จับมือ บ.สามมิตรฯ ฝึกฝีมือช่างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุก ป้อนตลาดแรงงาน 17/03/2561
21 ก.แรงงาน สร้างความเข้าใจการทำสัญญาจ้าง การจ่ายค่าจ้างแรงงานประมงทะเล ตาม กม. คุ้มครองแรงงานแก่นายจ้าง 16/03/2561
22 “บิ๊กอู๋” ปรับศูนย์ OSS เร่งมือตีทะเบียนต่างด้าวโค้งสุดท้าย ทัน 31 มีนาฯ 16/03/2561
23 ก.แรงงาน ร่วมประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ ๓๓๒ ของ ILO 16/03/2561
24 ก.แรงงาน รวมพลังเครือข่ายแรงงานร่วมต้านทุจริต 16/03/2561
25 ก.แรงงาน สร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิตแก่ผู้มีรายได้น้อย 14/03/2561
26 “บิ๊กอู๋” จับมือราชทัณฑ์ สร้างงานให้ผู้ต้องขัง 3.7 หมื่นคนมีอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม 14/03/2561
27 ก.แรงงาน จัดประชุม คกก.บริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ 14/03/2561
28 ก.แรงงาน เตรียมความพร้อมจัดวันแรงงานแห่งชาติ ๖๑ 14/03/2561
29 นายกสมาคมแม่บ้านแรงงาน เยี่ยมเจ้าหน้าที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน 14/03/2561
30 "ปลัดแรงงาน" มอบรางวัลประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ภาคกลางและตะวันออก ปี 61 14/03/2561
31 ก.แรงงาน เตรียมเวที WorldSkills Thailand 2018 คัดเยาวชนมีฝีมือสู่ระดับนานาชาติ 14/03/2561
32 “บิ๊กอู๋”ตรวจเยี่ยม“ยุวแรงงาน”ปลื้ม เยาวชนแห่สมัครทำงานช่วงปิดเทอมกว่า 2.5 หมื่นคน 12/03/2561
33 ก.แรงงาน ประชุมปรับปรุง OSS เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 12/03/2561
34 ก.แรงงาน อบรมข้าราชการใหม่ รุ่นที่ ๑๙ 12/03/2561
35 ‘บิ๊กอู๋’ มั่นใจสแกนม่านตาแรงงานประมงสมุทรสาคร 5 หมื่นคน เสร็จทัน 24 มีนา 11/03/2561
36 ก.แรงงาน ผนึกกำลัง ปตท. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบการ 09/03/2561
37 ก.แรงงาน ปรับแผนเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าวรวดเร็วขึ้น ศูนย์ OSS 09/03/2561
38 พระองค์โสมฯ ประทานโล่รางวัล "29 สตรีทำงานดีเด่น" ประจำปี 2561 08/03/2561
39 ก.แรงงาน บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงฯ 08/03/2561
40 รมว.แรงงาน เปิดงานวันสตรีสากล ๖๑ 08/03/2561
41 “ปลัดแรงงาน” เผย คุณภาพชีวิตแรงงานประมงดีขึ้น 07/03/2561
42 ก.แรงงาน ประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 07/03/2561
43 เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เข้าพบ “พล.ต.อ. อดุลย์ฯ” รายงานสถานการณ์แรงงานไทย 07/03/2561
44 ก.แรงงาน ร่วมงาน“อุ่นไอรัก คลายความหนาว”เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 07/03/2561
45 ก.แรงงาน จับมือ คสรท. เสวนากระตุ้นสังคมป้องกันการละเมิดสิทธิแรงงานยุค 4.0 06/03/2561
46 นายกฯ ลงพื้นที่พบปะชาวประมง จัดระเบียบแรงงาน ดันสมุทรสาครฮับอาหารทะเล 05/03/2561
47 ก.แรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน พัฒนาระบบศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร 05/03/2561
48 ก.แรงงาน เปิดศูนย์ OSS กทม. เพิ่ม ๒ แห่ง ทำทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว ก่อนครบกำหนด ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 02/03/2561
49 “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” 02/03/2561
50 ทูตญี่ปุ่น เข้าพบ “พล.ต.อ. อดุลย์ฯ ” หารือส่งเสริมแรงงานไทยไปฝึกปฏิบัติงาน 01/03/2561