ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ หัวข้อ วันที่ลงข่าว
1 ก.แรงงาน ขอเเชิญรับฟังการสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงานเพื่อตอบสนองการพัฒนาพื้นที่ EEC “การขาดแคลนแรงงานและประเภทแรงงานที่ต้องการในพื้นที่ EEC : ปัจจุบันและอนาคต” 25/05/2561
2 “บิ๊กอู๋” มอบเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น IM JAPAN 25/05/2561
3 ก.แรงงาน ประชุม คกก. ดูแล และติดตามการดำเนินการศูนย์บริการร่วม 25/05/2561
4 ‘ก.แรงงาน’ ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา 25/05/2561
5 ก.แรงงาน หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มสิทธิสวัสดิการพนักงานจ้างเหมา 24/05/2561
6 แรงงาน ร่วมมือ กลาโหม สนับสนุนฐานข้อมูลกำลังคนเพื่อการฝึกทางทหาร 24/05/2561
7 ‘บิ๊กอู๋’ เตรียมพร้อมประชุมใหญ่ ILO สมัยที่ 107 24/05/2561
8 รมว.แรงงาน แถลง ไทยเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน 31 ส.ค. - 2 ก.ย.61 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 24/05/2561
9 ก.แรงงาน เสริมสร้างเกียรติภูมิ สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง 24/05/2561
10 “บิ๊กอู๋” รับลูก แก้ไขปัญหาแรงงานประมง 23/05/2561
11 ‘บิ๊กอู๋’ เร่งรัดการดำเนินการของศูนย์ OSS ‘ย้ำ’ นายจ้างอย่าชะล่าใจ ไม่ดำเนินการใน 30 มิ.ย. ผิด กม. แน่นอน 23/05/2561
12 “บิ๊กอู๋” Kick off เพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ กว่า 6 แสนคน ตั้งเป้า 65 % มีงานทำ 23/05/2561
13 “บิ๊กอู๋” ตรวจกิจการด้านการรักษาความปลอดภัย ชูนโยบาย Safety Thailand 23/05/2561
14 รมว.แรงงาน ให้กำลังใจแรงงานไทยคัดเลือกไปเกาหลี 23/05/2561
15 ก.แรงงาน ประชุม คกก.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 21/05/2561
16 “บิ๊กอู๋”นำ ขรก.จิตอาสากระทรวงแรงงาน ชาวชุมชนดินแดง รวมพลังทำความสะอาด ตามแนวทางประชารัฐ 21/05/2561
17 ปลัดฯ แรงงาน ลงนาม MOU "3 ม. มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม" มุ่งพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 21/05/2561
18 ก.แรงงาน แจง รัฐบาลคุ้มครองแรงงานประมง ยึดหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียม 18/05/2561
19 ไทย – อียูชื่นมื่น ชม บริหารแรงงานดี “จรินทร์” มุ่งกระชับความสัมพันธ์ด้านแรงงาน เน้น “ทันต่อการเปลี่ยนแปลง - มีประสิทธิภาพ - โปร่งใส – ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 18/05/2561
20 “บิ๊กอู๋” มอบเงินกองทุนช่วยเหลือฯ แก่ครอบครัวแรงงานไทยที่เสียชีวิตในไต้หวัน 18/05/2561
21 ผู้แทนมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย เข้าพบ รมว.แรงงาน หารือแนวทางการดำเนินงานของมูลนิธิฯ 18/05/2561
22 “บิ๊กอู๋”ปลื้ม แรงงานไทยในต่างแดน ทำรายได้กลับประเทศปีละกว่า 1.2 แสนล้านบาท 18/05/2561
23 ผลการออกรางวัล บัตรแรงงานเชิญรับโชค ปี ๒๕๖๑ 18/05/2561
24 “บิ๊กอู๋” ร่วมพิธีเปิดงาน “Startup Thailand 2018” หนุน ไทยก้าวเข้าสู่การเป็น Startup Hub ของภูมิภาค 17/05/2561
25 ‘บิ๊กอู๋’ หารืออิสราเอล ส่งแรงงานไทยไปทำงานเพิ่มกว่า 5 พันคน 17/05/2561
26 ปลัดฯ แรงงาน ชี้แรงงานต้องทำงานที่มีคุณค่า สอดคล้อง EU - ILO ชี้การจัดการแรงงานในไทยคืบหน้าโปร่งใส - มีประสิทธิภาพ 17/05/2561
27 “บิ๊กอู๋” ปาฐกถาเวทีเวิลด์แบงค์ ย้ำ ไทยตระหนักถึงสิทธิแรงงานย้ายถิ่น ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 16/05/2561
28 ปลัดแรงงาน ประชุมหารือระดับสูงด้านแรงงาน ณ กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม 16/05/2561
29 “บิ๊กอู๋” สั่ง ตรวจสนามกอล์ฟทุกแห่ง ช่วยเหลือแคดดี้ไทยเหตุต่างด้าวแย่งงาน 15/05/2561
30 เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้าพบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รายงานข้อมูลด้านแรงงานในสิงคโปร์ 15/05/2561
31 ปลัดแรงงาน เยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 ระยอง ชู"ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" 12/05/2561
32 นายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน “พร้อม” มอบทุนการศึกษา ‘สร้าง’สวัสดิการ ‘เสริม’กำลังใจแก่บุคลากร 11/05/2561
33 ปลัดแรงงาน “ ชี้” สปส. ต้องสร้างการรับรู้ ยกระดับการบริการ ให้ผู้ประกันตนเป็นศูนย์กลาง 11/05/2561
34 “บิ๊กอู๋” สั่งเร่งแก้ปัญหาแรงงานประมงขาดแคลน พร้อมนำเข้า MOU กว่า 4 หมื่นคน 11/05/2561
35 ก.แรงงาน ประชุมอนุกรรมการแก้ไขปัญหาแรงงาน ครั้งที่ 1/2561 11/05/2561
36 "ปลัดแรงงาน" รับหนังสือกรณีสหภาพพนักงานประกันสังคม เรียกร้องให้ปรับค่าตอบแทนและสวัสดิการแรงงาน 11/05/2561
37 ก.แรงาน จัดการแข่งขัน MOL FUTSAL LEAGUE 2018 11/05/2561
38 “บิ๊กอู๋” เปิดศูนย์สวัสดิการฯ พัฒนาการบุตรของบุคลากรกระทรวงแรงงาน ย้ำ สร้างความเข้มแข็งจากภายใน และจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 10/05/2561
39 นายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน พิจารณาหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานประจำปี 2561 สร้างสวัสดิการ เพิ่มขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร 10/05/2561
40 สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย เข้าพบ รัฐมนตรีแรงงาน 10/05/2561
41 ก.แรงงาน ประชุมหารือระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส Abu Dhabi Dialogue (ADD) 10/05/2561
42 รมว.แรงงาน ให้การต้อนรับคณะ คสรท. ติดตามความก้าวหน้าการยื่นข้อเรียกร้อง ปี ๖๐ 10/05/2561
43 ก.แรงงาน รับฟังอนุสัญญาฉบับที่ ๑๘๘ และร่าง พรบ.แรงงานประมง พ.ศ. ... 10/05/2561
44 “บิ๊กอู๋”สั่งช่วยเหลือทายาท นำเถ้าอัฐิลูกเรือประมงไทยดับเมื่อปี 58 จากอินโดนีเซียกลับไทย 10/05/2561
45 ก.แรงงาน ประชุม คกก. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 1/2561 09/05/2561
46 ก.แรงงาน ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ครั้งที่ 1/2561 09/05/2561
47 “บิ๊กอู๋” เผย รัฐบาลช่วยเหลือแรงงานไทยเสียชีวิตที่ไต้หวันอย่างเต็มที่ พร้อม ดูแลทายาทเดินทางจัดพิธีศพ กลับถึงไทย 11 พ.ค.นี้ 09/05/2561
48 ก.แรงงาน ประชุม คกก.ค่าจ้างชุดที่ ๒๐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 09/05/2561
49 "บิ๊กอู๋" พบปะชาวบุรีรัมย์ สร้างงาน สร้างอาชีพ กลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน ขับเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน 08/05/2561
50 รมว.แรงงาน เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตแปรรูปจากไม้ ยกระดับฝีมือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ.บุรีรัมย์ 08/05/2561