ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

'รองปลัดแรงงาน' ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมง พร้อมตรวจศูนย์ประสานแรงงานประมง จ. สงขลา


           หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ รองปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอ แนวทาง มาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมง นำโดย นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะในรูปแแบบแรงงานประมงในพื้นที่ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
ซึ่งมีนายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ห้องชัยมงคล โรงแรม บี พี สมิหลา จังหวัดสงขลา พร้อมลงพื้นที่ตรวจศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดสงขลา
--------------------------
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์/
นิธิพัฒน์ วัฒนสุวกุล  ข่าว - ภาพ/

3 มีนาคม 2557 

วันที่: 
03 มีนาคม 2014