ก.แรงงาน ช่วยเหลือลูกเรือประมงถูกหลอกลวงทำงานบนเรือประมง จ.สงขลา

           

           ก.แรงงาน ร่วมกับสหวิชาชีพจังหวัดสงขลา เข้าช่วยเหลือลูกเรือประมงถูกหลอกลวงทำงานบนเรือประมง โดยไม่ได้รับค่าจ้าง จี้นายจ้างจ่ายชดเชยค่าจ้างค้างจ่ายร่วมแสน

 

 

            นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สำนักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (สสค.) จังหวัดสงขลา ร่วมกับสหวิชาชีพจังหวัดสงขลาได้ช่วยเหลือลูกเรือประมงที่ถูกหลอกลวงให้มาทำงานบนเรือประมง จำนวน 2 คน ได้แก่ นายอำนาจ สิงห์ปีลูกจ้าง อายุ 31 ปี ภูมิลำเนาอยู่ที่ จ.นครราชสีมา ได้ออกจากฝั่งท่าเทียบเรือสงขลาไปทำงานกับเรือนาตยา 3 โดยมีนางอมร ทองมา เป็นเจ้าของเรือ ทำงานมาเป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยไม่ได้รับค่าจ้าง และนายวันชัย ผ่องศรี อายุ 37 ปี  ภูมิลำเนาอยู่ที่ จ.สุโขทัย ได้ออกจากฝั่งท่าเทียบเรือปากพนัง จ. นครศรีธรรมราช ไปทำงานกับเรือ ส. บุญประเสริฐยิ่ง เป็นเจ้าของเรือ ทำงานเป็นลูกจ้างในเรือประมงทะเล เป็นเวลา 2 ปี โดยไม่ได้รับค่าจ้าง ทั้งนี้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลาได้ดำเนินการให้นายจ้างจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างทั้ง 2 ราย ตามกฎหมายแล้วในวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งนายอำนาจ สิงห์ปี ได้รับเงิน จำนวน 18,000 บาท และนายวันชัย ผ่องศรี ได้รับเงินเป็นจำนวน 78,000 บาท จากนั้นทีมสหวิชาชีพจังหวัดสงขลาได้ส่งตัวลูกจ้างที่เป็นเหยื่อทั้ง 2 ราย เข้าไปคุ้มครองสวัสดิภาพ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพชายสงขลาเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ต่อไป
            นายจีรศักดิ์ กล่าวต่อว่ากระทรวงแรงงานได้มีแผนการดำเนินงานอย่างเข้มข้นต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน อาทิ การตรวจแรงงาน กระทรวงแรงงานได้กำหนดให้ดำเนินการตรวจคุ้มครองแรงงานในกิจการประมงทะเล/เรือประมงทะเล ในพื้นที่เป้าหมาย 22 จังหวัดติดชายทะเล โดยมีเป้าหมายการตรวจฯ ในปี 2557 จำนวน 1,100 แห่ง  จำนวนลูกจ้าง 38,000 คน ซึ่งมีผลการตรวจกิจการประมงทะเลบนฝั่งและที่เกี่ยวเนื่อง มีสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจกว่า 300 แห่ง จำนวนลูกจ้างที่ได้รับการดูแลกว่า 10,000 คน ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน จำนวน 80 กว่า ในส่วนที่มีการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน พนักงานตรวจแรงงานได้มีการให้คำแนะนำ ออกหนังสือเรียกพบและออกคำสั่งให้ปฏิบัติถูกต้องต่อไป
            สำหรับการตรวจแรงงานประมงแบบบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบสหวิชาชีพ อาทิ กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 
-----------------------------------------------------
กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/
วิชชุลดา บัวชัย – ข่าว/
4 มิถุนายน 2557
 
วันที่: 
04 มิถุนายน 2014