ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ก.แรงงาน เร่งสำรวจแรงงานนอกระบบ ดูแลคุ้มครอง เข้าถึงบริการภาครัฐ เพื่อความมั่นคงทางอาชีพและรายได้

 

 

 

 

            กระทรวงแรงงาน มอบหมายแรงงานจังหวัดลงพื้นที่ เร่งสำรวจจำนวนที่แท้จริงแรงงาน  นอกระบบทำงาน ผลักดันอาสาสมัครแรงงานมีส่วนร่วมดำเนินการ เพื่อทำให้แรงงานนอกระบบที่อยู่ในข่ายได้รับการดูแลคุ้มครอง เข้าถึงบริการ และได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐให้มีความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ พร้อมปรับเปลี่ยนระเบียบขั้นตอนการเข้าถึงกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน


            นายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ที่ให้ความสำคัญกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ยากจน และเร่งรัดให้ทุกหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือ ในส่วนของกระทรวงแรงงาน พลเอก สุรศักด์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว พร้อมหาแนวทางขับเคลื่อนช่วยเหลือดูแลกลุ่มแรงงานนอกระบบที่มีอยู่ราว ๒๕.๑ ล้านคน อยู่ในภาคการเกษตร ๑๕ ล้านคน ขณะนี้ได้มอบหมายให้แรงงานจังหวัดทุกจังหวัดลงพื้นที่พบประชาชน เร่งดำเนินการสำรวจจำนวนที่แท้จริงแรงงานนอกระบบว่าทำงานอยู่ในอาชีพใดบ้าง เพื่อทำให้แรงงานนอกระบบที่อยู่ในข่ายได้รับการดูแลคุ้มครอง เข้าถึงบริการ และได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐให้มีความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ พร้อมผลักดันให้อาสาสมัครแรงงาน (อสร.) มีส่วนร่วมดำเนินการสำรวจแรงงานนอกระบบ


            แรงงานจังหวัดทุกจังหวัด อาจประสานขอความร่วมมือกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อให้ทราบจำนวนแรงงานอกระบบที่แท้จริงโดยเร็ว เมื่อทราบจำนวนที่แท้จริงแล้วว่าอยู่ในอาชีพใดบ้าง อาจประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือแรงงานนอกระบบที่อยู่ในภาคการเกษตร และประสานกระทรวงพาณิชย์ช่วยเหลือแรงงานนอกระบบในภาคการผลิตอีกทางหนึ่ง สำหรับในส่วนของการเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนนั้น กระทรวงแรงงาน มีกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน เพื่อให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านกู้ไปซื้อวัตถุดิบ และอุปกรณ์ในการผลิตหรือขยายการผลิตเพื่อสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับผู้รับงานไปทำที่บ้าน ที่ผ่านมาการเข้าถึงกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านอาจทำได้ยากจึงอาจมีการปรับเปลี่ยนระเบียบขั้นตอนให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านเข้าถึงได้ง่ายขึ้น


#############################

 

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว 

วันที่: 
17 กุมภาพันธ์ 2015