กรมการจัดหางาน !! ยกเลิกใบอนุญาต 6 บริษัทจัดหางาน เนื่องจากบริษัทฯ ขอยกเลิกใบอนุญาต

    กรมการจัดหางาน ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ จำนวน 6 แห่ง หากผู้ใดมีเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับบริษัทจัดหางานและสำนักงานจัดหางานดังกล่าว ให้รีบแจ้งนายทะเบียนจัดหางานกลางภายใน 30 วัน 

    กระทรวงแรงงาน โดยนายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศของบริษัทจัดหางาน จำนวน 6 แห่ง เนื่องจากขอยกเลิกใบอนุญาต ฯ ประกอบด้วย

  1. บริษัทจัดหางาน ยู.เอ.เอ็น.สตรอง จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น.1318/2556 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 47 ชั้นที่ 1 – 3 ซอยลาดพร้าววังหิน 76 ถนนลาดพร้าววังหิน เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
  2. บริษัทจัดหางาน สิริเดช จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น.1494/2558 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 74/253   หมู่บ้านรื่นฤดี ซอยรามคำแหง 180 ถนนรามคำแหง เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
  3. บริษัทจัดหางาน ซิลเวอร์ แอนด์ โกลด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น.1341/2556 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 40/715 – 716 ชั้นที่ 1 – 2 ซอยนวมินทร์ 111 แยก 1 ถนนนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
  4. บริษัทจัดหางาน ทีทีเอส 2011 จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น.1398/2556 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 216/6 ซอยแจ้งวัฒนะ 6 ถนนแจ้งวัฒนะ หมู่ที่ 4 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
  5. บริษัทจัดหางาน บีบีเอ็ม เลเบ้อ ซัพพลาย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น.1446/2557 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 456/1 ซอยเพชรบุรี 5 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
  6. บริษัทจัดหางาน มินนี่ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น.1366/2556 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 227/78 หมู่บ้านศุภาลัยพาร์ควิลล์ 2 ซอยพหลโยธิน 48 แยก 33 ถนนพหลโยธิน เขตบางเขนกรุงเทพมหานคร ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

  ทั้งนี้ หากผู้ใดมีเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการจัดหางานของบริษัทจัดหางานดังกล่าวให้รีบแจ้งนายทะเบียนจัดหางานกลางทราบภายใน 30 วัน เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

  นายวรานนท์ฯ กล่าวอีกว่า ผู้ที่ต้องการหางานควรตรวจสอบข้อมูลของบริษัทจัดหางานก่อน และขอให้ติดต่อกับบริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อป้องกันการหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพ โดยสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์/ แจ้งเบาะแส การหลอกลวงคนหางานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน โทร. 02-245-6763 หรือโทรสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694

ข้อมูล : กรมการจัดหางาน

วันที่: 
30 มีนาคม 2017