ปลัดกระทรวงแรงงานมอบ “เงินขวัญถุง มอบกำลังใจ” ให้รปภ.เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย

 

                                                                                  Download Images 

 

          วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อม รศ.ดร.รัตนา จักกะพาก นายกสมาคมแม่บ้านแรงงาน มอบเงินขวัญถุงให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกระทรวงแรงงาน จำนวน 32 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และในโอกาสวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย

**********

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

9 เมษายน 2561

 

 

วันที่: 
09 เมษายน 2018