ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา

bullet ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับสูง (นบรส.) รุ่นที่ 7
bullet ราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ
bullet ราคากลางซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีตกลงราคา
bullet ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ
bullet ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 6 ระบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อมราคากลาง
bullet ราคากลางเช่ารถยนต์ขนาดไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี จำนวน ๙ คัน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อแบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๔ คัน
bullet ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือสถานการณ์ด้านแรงงานประจำปี พ.ศ. 2560
bullet จ้างจัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการ และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากระทรวงแรงงาน 24 ปี
bullet จ้างจัดสถานที่สำหรับจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่ออำนวยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด่าวศูนย์กระทรวงแรงงาน
bullet ประกาศราคากลางจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ
bullet ประกาศราคากลาง จ้างทำกระเป๋าเอกสาร
bullet จัดซื้อชุดลำโพงและเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด
bullet ประกาศราคากลาง จัดจ้างพิมพ์รายงานการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการแรงงานและประมาณการความต้องการแรงงานในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)
bullet ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือจาก Manpower สู่ Brainpower
bullet ประกาศราคากลางจัดจ้างศึกษาวิเคราะห์ความต้องการแรงงานและประมาณการความต้องการแรงงานในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)
bullet ประกาศเชิญชวน จ้างดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับสูง (นบรส.) รุ่นที่ ๗ ช่วงที่ ๒ ณ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bullet ประกาศราคากลางจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบโรลอัพ (Roll up) ข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
bullet ประกาศราคากลาง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับสูง (นบรส.) รุ่นที่ 7 ช่วงที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
bullet ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงแรงงานและสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
bullet ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับสูง (นบรส.) รุ่นที่ 7 ช่วงที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2558 24/02/2559
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 และเดือนธันวาคม 2558 29/01/2559
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 30/10/2558
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 30/10/2558
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2558 22/09/2558
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 21/08/2558
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2558.pdf 16/07/2558
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 22/06/2558
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2558 07/05/2558
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2558 24/04/2558
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2558 26/02/2558
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2557 09/02/2558
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 09/02/2558
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2557 27/01/2558
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2555 06/03/2555
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2554 06/03/2555
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554 06/03/2555
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2554 06/03/2555
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2554 06/03/2555
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2554 06/03/2555