ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ หัวข้อ วันที่ลงข่าว
51 ก.แรงงาน จัดทำกรอบรายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย 28/02/2561
52 ก.แรงงาน พัฒนาทรัพยากรแรงงานภาคเอกชน 28/02/2561
53 ก.แรงงาน เตรียมจัดงานวันสตรีสากล 8 มี.ค. ชูบทบาทสตรี พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัล 27/02/2561
54 “บิ๊กอู๋”เผย ผลเจรจา สปป.ลาว สองฝ่ายร่วมมือปรับสถานภาพแรงงานให้ทัน 30 มิ.ย. 27/02/2561
55 ก.แรงงาน ลงพื้นที่สมุทรสาคร เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.การป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. .... 27/02/2561
56 ก.แรงงาน แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย 26/02/2561
57 ก.แรงงาน สานพลังประชารัฐ เพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย สร้างงาน สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน 26/02/2561
58 "ปลัดแรงงาน" เปิดงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน จ.มหาสารคาม 25/02/2561
59 “บิ๊กอู๋” บินถก สปป.ลาว เร่งมือพิสูจน์สัญชาติให้ทันก่อนกำหนด 30 มิ.ย.61 23/02/2561
60 "บิ๊กอู๋" ตรวจศูนย์ฯ OSS ไอทีหลักสี่ กำชับ จัดหางานพื้นที่ประสานนายจ้างเร่งนำต่างด้าวเข้าศูนย์ฯ ก่อน 31 มีนา 61 23/02/2561
61 ‘พล.ต.อ.อดุลย์ฯ’ เดินหน้าตรวจแรงงานเข้มข้น ป้องกันใช้แรงงานบังคับ/ค้ามนุษย์แรงงาน 23/02/2561
62 แรงงานจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามและจ่ายเงินในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ 23/02/2561
63 ก.แรงงาน ร่วมไตรภาคี ยกระดับประสิทธิภาพคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าวตามหลักสากล 22/02/2561
64 ก.แรงงาน จับมือ ILO ขับเคลื่อนการจ้างงานที่มีคุณค่า คุ้มครองสิทธิแรงงานสู่มาตรฐานสากล 22/02/2561
65 “พล.ต.อ.อดุลย์” เปิดตัว “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน เยาวชนสนใจสมัครทำงานปิดเทอมคึกคัก 22/02/2561
66 ปลัดแรงงาน ชื่นชมการบริหารจัดการด้านแรงงาน ศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัย 21/02/2561
67 "พล.ต.อ.อดุลย์" เข้ม! กวดขันนายจ้างใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 19/02/2561
68 เปิดร้านกาแฟ ฟอร์ ออล “บิ๊กอู๋” ช่วยคนพิการมีงานทำลดเหลื่อมล้ำในสังคม 19/02/2561
69 “บิ๊กอู๋”ตรวจ OSS สกลนคร ย้ำ นายจ้างพาต่างด้าวไปตีทะเบียนประวัติ ขอใบอนุญาตทำงาน ก่อน 31 มี.ค. 18/02/2561
70 ก.แรงงาน ประชุมประชาพิจารณ์ ร่าง พรบ. การป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ พ.ศ. .... 16/02/2561
71 “บิ๊กอู๋” ชวนเยาวชนเป็นยุวแรงงาน เสริมประสบการณ์ช่วงปิดเทอม 16/02/2561
72 ‘บิ๊กอู๋’ กำชับยุติข้อร้องเรียนลูกจ้างต่างด้าว ย้ำนายจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน 16/02/2561
73 “บิ๊กอู๋” ย้ำ รัฐบาลทำเต็มที่ มั่นใจแรงงานประมงผิดกฎหมายหมดไปจากประเทศไทย 15/02/2561
74 ก.แรงงาน เตรียมสำรวจความต้องการแรงงาน นำร่องพื้นที่อีอีซี 14/02/2561
75 “บิ๊กอู๋” เจรจาชื่นมื่น ไทย - กัมพูชาเดินเครื่องพิสูจน์สัญชาติแรงงานเต็มสูบ มั่นใจเสร็จทัน 30 มิ.ย.61 14/02/2561
76 “บิ๊กอู๋” จับมือ กัมพูชา เร่งเครื่องพิสูจน์สัญชาติเต็มสูบก่อนเดทไลน์ 30 มิ.ย. 13/02/2561
77 "บิ๊กอู๋" ลุยตรวจศูนย์ฯ OSS โคราช ย้ำ นายจ้างรีบนำคนต่างด้าวไปตรวจสุขภาพก่อนเข้ามาดำเนินการที่ศูนย์ฯ ภายใน 31 มี.ค.61 12/02/2561
78 ก.แรงงาน หารือ ILO ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง 12/02/2561
79 ‘บิ๊กอู๋’ ลงพื้นที่หนองคาย ตรวจศูนย์ OSS ‘ย้ำ’ นายจ้างต้องเร่งนำต่างด้าวมาทำประวัติ ก่อน 31 มี.ค. นี้ เท่านั้น 12/02/2561
80 รมว.แรงงาน เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 11/02/2561
81 ‘บิ๊กอู๋’ พร้อมลงพื้นที่หนองคาย โคราช ตรวจศูนย์ OSS ตามแผนตรีเทพ 09/02/2561
82 “พล.ต.อ. อดุลย์” จับมือสถานประกอบการ หางานให้เด็กรับปิดเทอม 08/02/2561
83 “พล.ต.อ.อดุลย์ฯ”กำชับดูแลลูกจ้างโรงงานผลิตถุงมือยาง จ.ตรัง อย่างครบวงจร 08/02/2561
84 ก.แรงงาน ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย 08/02/2561
85 พล.ต.อ. อดุลย์ สานสัมพันธ์ World Bank ขยายความร่วมมือด้านแรงงาน 07/02/2561
86 “โฆษกรัฐบาล” พบ “บิ๊กอู๋” ขับเคลื่อนสร้างการรับรู้ผลงานรัฐบาลสู่พี่น้องแรงงาน 07/02/2561
87 “โฆษกแรงงาน” นำผู้แทนยูเออีดูงานศูนย์ฯ OSS ย้ำ รัฐบาลไทยคุ้มครองต่างด้าวถูกกฎหมาย 06/02/2561
88 นายกฯ ประชุมครม.สัญจรจังหวัดจันทบุรี 06/02/2561
89 นายกฯ นำทีม ครม. ลงพื้นที่จ.ตราด รับฟังความคิดเห็นประชาชน 06/02/2561
90 ก.แรงงาน หารือองค์กร Workability Asia ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ 02/02/2561
91 อดุลย์ มั่นใจ พิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว เสร็จตามแผนภายใน 30 มิ.ย.นี้ 02/02/2561
92 “บิ๊กอู๋” เตรียมเปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ เร่งระบายต่างด้าวค้างพิสูจน์สัญชาติให้ทันกำหนด 01/02/2561
93 “บิ๊กอู๋”ย้ำ หัวหน้า สนร. เพิ่มช่องทางขยายตลาดงาน พร้อมเป็นที่พึ่งแรงงานไทยในต่างแดน 01/02/2561
94 ก.แรงงาน รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่างกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์และแรงงานบังคับ 01/02/2561
95 “บิ๊กอู๋” พอใจผลพิสูจน์สัญชาติเมียนมา จ.เชียงใหม่ ย้ำ รัฐบาลไทยดูแลแรงงานทุกคน เหมือนลูกค้า 31/01/2561
96 ครม.เห็นชอบอัตราค่าจ้างใหม่ พร้อมคลอดมาตรการทางภาษีสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ 31/01/2561
97 ก.แรงงานเตือน แรงงานไทยควรเข้ามาเลเซียอย่างถูกกฎหมาย 31/01/2561
98 “บิ๊กอู๋” สั่งเข้ม! เร่งขับเคลื่อนการทำงานให้เห็นผลเป็นรูปธรรม 31/01/2561
99 ก.แรงงาน และ เอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทย หารือข้อราชการด้านประกันสังคม 30/01/2561
100 “บิ๊กอู๋” ลงพื้นที่เชียงใหม่ เสริมศักยภาพแรงงานรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 29/01/2561