ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 31 ก.แรงงาน ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 47 ปี นสพ.เดอะเนชั่น 02/07/2561
icon 32 “บิ๊กอู๋” ลงพื้นที่มอบสับปะรดชาวแฟลตดินแดง ช่วยเหลือเกษตรกรตามแนวทางประชารัฐ 01/07/2561
icon 33 “บิ๊กอู๋”พอใจนำต่างด้าวเข้าระบบได้กว่า 1.18 ล้านคน ย้ำขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมดำเนินการ 01/07/2561
icon 34 ‘บิ๊กอู๋’ ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ 8 และ 9 29/06/2561
icon 35 ไทยเฮ!“ไต่ขึ้นเทียร์ 2“บิ๊กอู๋”ปลื้ม ขอบคุณทุกฝ่าย ชี้ รัฐบาลมุ่งมั่นขจัดค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน 29/06/2561
icon 36 “บิ๊กอู๋” บรรยายพิเศษ มุ่งยกระดับผู้บริหาร สู่ ราชการยุค 4.0 29/06/2561
icon 37 ‘บิ๊กอู๋’ ตรวจติดตามศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) และพิสูจน์สัญชาติ 29/06/2561
icon 38 รมว.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ครั้งที่ 2/2561 29/06/2561
icon 39 รมว.แรงงาน เยี่ยมชมห้องเฝ้าระวังข่าวสารด้านแรงงาน 29/06/2561
icon 40 “บิ๊กอู๋” เผย รัฐบาลพัฒนาทักษะดิจิทัล ยกระดับกำลังคนสู่ไทยแลนด์ 4.0 28/06/2561
icon 41 ‘ปลัดแรงงาน’ มอบรางวัล Zero Accident Campaign 2018 28/06/2561
icon 42 “บิ๊กอู๋” จับมือประธาน ISSA หารือยุทธศาสตร์ Vision Zero ส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน 28/06/2561
icon 43 “บิ๊กอู๋” เปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน 28/06/2561
icon 44 ‘ก.แรงงาน’ ประชุมแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2561 28/06/2561
icon 45 ก.แรงงาน ประชุมเชิงวิชาการระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส เกี่ยวกับความเสมอภาคระหว่างเพศในองค์กรเฉพาะสาขาภายใต้ประชาคมอาเซียน 28/06/2561
icon 46 “บิ๊กอู๋” มอบเงินทดแทนกว่า 4.9 ล้านบาท แก่ทายาทแรงงานไทยที่เสียชีวิตในสิงคโปร์ 27/06/2561
icon 47 เกาหลี ต้องการแรงงานไทยเพิ่มขึ้น 27/06/2561
icon 48 ก.แรงงาน พิจารณาอัตราค่าจ้างผู้สูงอายุ 27/06/2561
icon 49 ก.แรงงาน ประชุม คกก.บริหาร สสปท. 27/06/2561
icon 50 ‘บิ๊กอู๋’ ‘ฮึ่ม’ ไม่ขยายเวลาแน่ อีก ‘4 วัน’ เท่านั้น! 30 มิ.ย. ดำเนินการถึงเที่ยงคืน 27/06/2561
icon 51 รมว.แรงงาน ต้อนรับเลขาฯ คปภ. หารือความร่วมมือการส่งเสริมการประกันภัย 26/06/2561
icon 52 ก.แรงงาน ประชุม คกก. พิจารณาและจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีของกระทรวงแรงงาน 26/06/2561
icon 53 รมว.แรงงาน ตรวจติดตามศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) และพิสูจน์สัญชาติ 26/06/2561
icon 54 ก.แรงงาน ผนึกกำลังภาครัฐ-เอกชน ๑๖ หน่วยงาน หนุนครัวไทยสู่ครัวโลก 26/06/2561
icon 55 “บิ๊กอู๋”พร้อมเปิดศูนย์ตรีเทพ ช่วย ป.ตรีมีงานทำ 11 แห่งทั่วประเทศ ต้น ก.ค.นี้ 26/06/2561
icon 56 “บิ๊กอู๋” กำชับ ตรวจสอบกรณีสาวไทยหนี ตม.เกาหลี จนแท้งลูก เตือนแรงงานไทยต้องไปทำงานแบบถูกกฎหมายเท่านั้น 26/06/2561
icon 57 รมว.แรงงาน ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย 26/06/2561
icon 58 ก.แรงงาน 'ตรวจเยี่ยม' แรงงานไทยในสิงคโปร์ 26/06/2561
icon 59 ก.แรงงาน จับมือ ILO คุ้มครองสิทธิแรงงานประมงมุ่งสู่มาตรฐานสากล 25/06/2561
icon 60 รมว.แรงงาน บันทึกเทปรายการสถานีประชาชน ทางช่อง Thaipbs เรื่อง โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ 25/06/2561