ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 61 “บิ๊กอู๋”เล็งเปิดอบรมหลักสูตรช่างตัดผมแก่กำลังพลทหาร – ตำรวจ นำร่องนครพนมแห่งแรก 24/08/2561
icon 62 ก.แรงงาน ประชุมเตรียมการจัดงานกาชาดของกระทรวงแรงงาน 24/08/2561
icon 63 "รมว.แรงงาน" มอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2018 ชูต้นแบบสถานประกอบกิจการที่ดี 23/08/2561
icon 64 ก.แรงงาน ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 23/08/2561
icon 65 รมว.แรงงาน มอบ 105 รางวัล สถานประกอบการและหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพ 22/08/2561
icon 66 กระทรวงแรงงาน ระดมทุกภาคส่วน หาทิศทางอนาคต ให้กับผู้ที่อยู่ในวัยแรงงาน 22/08/2561
icon 67 ก.แรงงาน พร้อมจัดแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ลุ้นชิงชัย 26 สาขา 22/08/2561
icon 68 “ผู้ช่วยปลัดแรงงาน” เผย ผอ.สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ราชอาณาจักรภูฏาน ชื่นชมการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและการคุ้มครองแรงงานของไทย 21/08/2561
icon 69 รมว.แรงงาน ร่วมประชุม ครม.สัญจรภาคใต้ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 21/08/2561
icon 70 ก.แรงงาน ประชุมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงาน 21/08/2561
icon 71 ก.แรงงาน ประชุมร่วม CLMTV ขับเคลื่อนปฏิญญาเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัยสู่การปฏิบัติ 21/08/2561
icon 72 “บิ๊กอู๋” ลงพื้นที่ จ.ระนอง เตรียมเปิดศูนย์แรกรับฯ รองรับนำเข้าแรงงานเมียนมา ตามระบบ MOU 20/08/2561
icon 73 “บิ๊กอู๋”ยกทีมลงใต้ส่องฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อย จ.ยะลา ตั้งเป้ากว่าหมื่นคน จบแล้วมีรายได้เพิ่ม ชีวิตมั่นคง 20/08/2561
icon 74 “บิ๊กอู๋”เผย 2 ศพแรงงานไทยกลับถึงภูมิลำเนาวันนี้ กำชับเงินชดเชยต้องถึงมือญาติครบถ้วน 17/08/2561
icon 75 “บิ๊กอู๋”บินถก“เต็ง ส่วย”เจรจาความร่วมมือจ้างแรงงานประมงทะเลตามเอ็มโอยู 17/08/2561
icon 76 “บิ๊กอู๋”เผย ไทย - เมียนมาเจรจาความร่วมมือจ้างแรงงานประมงทะเลตามเอ็มโอยูชื่นมื่น 17/08/2561
icon 77 ก.แรงงาน ประชุมทีมรายงานข่าวและเหตุการณ์ประจำวันในการประชุม ศปก.รง. 16/08/2561
icon 78 ก.แรงงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ข้อมูลตลาดแรงงานสำหรับนโยบายการโยกย้ายถิ่นฐาน” 16/08/2561
icon 79 ก.แรงงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนแม่บทการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและแผนปฏิบัติการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน พ.ศ.2560-2564 16/08/2561
icon 80 ก.แรงงาน ประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น ร่าง พรบ. ป้องกันและขจัดการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. .... 15/08/2561
icon 81 ก.แรงงาน แถลงข่าวงาน “Thailand Labour Management Excellence Award 2018” 15/08/2561
icon 82 ก.แรงงาน ประชุมหารือปัญหาขาดแคลนแรงงาน 14/08/2561
icon 83 ก.แรงงาน ประชุม คกก. จัดงานวันสถาปนากระทรวงแรงงาน 14/08/2561
icon 84 ก.แรงงาน ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมกิจกรรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ 14/08/2561
icon 85 ก.แรงงาน อัญเชิญเครื่องราชสักการะฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 14/08/2561
icon 86 รมว.แรงงาน นำคณะผู้บริหารระดับสูง ก.แรงงาน ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ พระบรมมหาราชวัง 14/08/2561
icon 87 ก.แรงงาน ประชุม คกก.ไตรภาคีจัดทำแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่า 14/08/2561
icon 88 รมว.แรงงาน นำคณะผู้บริหาร และข้าราชการ ก.แรงงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ท้องสนามหลวง 14/08/2561
icon 89 ก.แรงงาน ‘อัญเชิญ’ เครื่องราชสักการะฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 13/08/2561
icon 90 ก.แรงงาน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 10/08/2561