ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 91 ปลัดแรงงาน ชี้ ต้องรองรับสังคมผู้สูงอายุ ดูแลสวัสดิการ ค่าจ้าง ประเภทงาน 13/06/2561
icon 92 “บิ๊กอู๋” มอบเงินอุดหนุนพี่น้องมุสลิมในเดือนรอมฎอน ณ มัสยิดมูฮายีรีน เขตดินแดง 12/06/2561
icon 93 ก.แรงงาน ‘ประชุม’ คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ครั้งที่ 2/2561 12/06/2561
icon 94 รมว.แรงงาน ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมกำลังพลตำรวจภูธร จ.นครสวรรค์ 12/06/2561
icon 95 รมว.แรงงาน มอบสิทธิประโยชน์และเงินช่วยเหลือ แก่ครอบครัว ขรก.ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ 12/06/2561
icon 96 ก.แรงงาน ‘ประชุม’ ปรับปรุงยกร่างกฎหมายเพื่อการให้สัตยาบันอนุสัญญา ฉบับที่ 188 12/06/2561
icon 97 “บิ๊กอู๋” กำชับ! กระทรวงแรงงานจัดเต็ม ครบทุกบริการรองรับคนหางาน 11/06/2561
icon 98 “บิ๊กอู๋”ลงพื้นที่กำแพงเพชร - นครสวรรค์ ลุยฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยฯ 11/06/2561
icon 99 ก.แรงงาน แจง จบป.ตรีเตะฝุ่นมีหลายสาเหตุ แนะ เรียนสาขาตลาดรองรับ มีงานทำชัวร์ 08/06/2561
icon 100 ก.แรงงาน ประชุม CIO 08/06/2561
icon 101 ก.แรงงาน ประชุม Conference กับส่วนภูมิภาค เพื่อดำเนินโครงการไปในทิศทางเดียวกัน 08/06/2561
icon 102 ‘บิ๊กอู๋’ ย้ำ 1 ก.ค. นี้ กวาดล้างต่างด้าวผิด กม. เจอ จับ ปรับ ส่งกลับแน่นอน 08/06/2561
icon 103 มอบรางวัลผู้โชคดีถูกรางวัล “บัตรแรงงานเชิญรับโชค” 07/06/2561
icon 104 ก.แรงงาน ร่วมคณะตรวจราชการ แก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย 06/06/2561
icon 105 “บิ๊กอู๋”สั่ง กสร.ช่วยคนงานถูกลอยแพที่ศาลากลาง จ.พัทลุง ได้ค่าจ้างตามสิทธิ 06/06/2561
icon 106 ก.แรงงาน ร่วมงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2561 06/06/2561
icon 107 “บิ๊กอู๋” ลั่น ไทยพร้อมจัดกิจกรรมครบรอบ 100 ปี ILO ในฐานะสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง 06/06/2561
icon 108 “บิ๊กอู๋” เผย ไทยได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนปี 62 05/06/2561
icon 109 ก.แรงงาน ‘ติดตามผล’ การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE หนองคาย 05/06/2561
icon 110 ก.แรงงาน ‘ประชุม’ คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2561 05/06/2561
icon 111 ก.แรงงาน ‘ประชุม’ วิเคราะห์และปรับปรุงสูตรการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ครั้งที่ 1/2561 05/06/2561
icon 112 “บิ๊กอู๋”สั่ง กสร.ช่วยลูกจ้างพนักงานโรงแรมที่พิษณุโลก ได้สิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย 05/06/2561
icon 113 “บิ๊กอู๋” ยื่นจดสัตยาบันสาร ฉบับที่ 29 ต่อ ILO ย้ำ ไทยมุ่งมั่นคุ้มครองสิทธิแรงงานอย่างเท่าเทียม 05/06/2561
icon 114 ก.แรงงาน ‘ประชุม’ คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 18 05/06/2561
icon 115 “บิ๊กอู๋” ย้ำ บนเวที ILO ไทยส่งเสริมบทบาทสตรีพัฒนาประเทศในทุกมิติ 05/06/2561
icon 116 “บิ๊กอู๋” สั่งข้ามประเทศ ช่วยเหลือผู้ประกันตนที่เสียชีวิตจากการคลอดบุตร 04/06/2561
icon 117 ก.แรงงาน จับมือ IOM ร่วมประชุม “ข้อมูลตลาดแรงงานสำหรับนโยบายการโยกย้ายถิ่นฐาน” 04/06/2561
icon 118 ก.แรงงาน ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตาม โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย 04/06/2561
icon 119 “บิ๊กอู๋”เผย เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ชื่นชมแรงงานไทยขยัน มีฝีมือ แนะพัฒนาภาษาเพิ่ม 04/06/2561
icon 120 “บิ๊กอู๋”พบปะคนไทยที่กรุงเบิร์น ย้ำ เกี่ยวประสบการณ์ในต่างแดนมาพัฒนาประเทศ 03/06/2561