ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ หัวข้อ วันที่ลงข่าว
151 ก.แรงงาน จัดประชุม คกก.บริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ 14/03/2561
152 ก.แรงงาน เตรียมความพร้อมจัดวันแรงงานแห่งชาติ ๖๑ 14/03/2561
153 นายกสมาคมแม่บ้านแรงงาน เยี่ยมเจ้าหน้าที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน 14/03/2561
154 "ปลัดแรงงาน" มอบรางวัลประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ภาคกลางและตะวันออก ปี 61 14/03/2561
155 ก.แรงงาน เตรียมเวที WorldSkills Thailand 2018 คัดเยาวชนมีฝีมือสู่ระดับนานาชาติ 14/03/2561
156 “บิ๊กอู๋”ตรวจเยี่ยม“ยุวแรงงาน”ปลื้ม เยาวชนแห่สมัครทำงานช่วงปิดเทอมกว่า 2.5 หมื่นคน 12/03/2561
157 ก.แรงงาน ประชุมปรับปรุง OSS เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 12/03/2561
158 ก.แรงงาน อบรมข้าราชการใหม่ รุ่นที่ ๑๙ 12/03/2561
159 ‘บิ๊กอู๋’ มั่นใจสแกนม่านตาแรงงานประมงสมุทรสาคร 5 หมื่นคน เสร็จทัน 24 มีนา 11/03/2561
160 ก.แรงงาน ผนึกกำลัง ปตท. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบการ 09/03/2561
161 ก.แรงงาน ปรับแผนเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าวรวดเร็วขึ้น ศูนย์ OSS 09/03/2561
162 พระองค์โสมฯ ประทานโล่รางวัล "29 สตรีทำงานดีเด่น" ประจำปี 2561 08/03/2561
163 ก.แรงงาน บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงฯ 08/03/2561
164 รมว.แรงงาน เปิดงานวันสตรีสากล ๖๑ 08/03/2561
165 “ปลัดแรงงาน” เผย คุณภาพชีวิตแรงงานประมงดีขึ้น 07/03/2561
166 ก.แรงงาน ประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 07/03/2561
167 เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เข้าพบ “พล.ต.อ. อดุลย์ฯ” รายงานสถานการณ์แรงงานไทย 07/03/2561
168 ก.แรงงาน ร่วมงาน“อุ่นไอรัก คลายความหนาว”เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 07/03/2561
169 ก.แรงงาน จับมือ คสรท. เสวนากระตุ้นสังคมป้องกันการละเมิดสิทธิแรงงานยุค 4.0 06/03/2561
170 นายกฯ ลงพื้นที่พบปะชาวประมง จัดระเบียบแรงงาน ดันสมุทรสาครฮับอาหารทะเล 05/03/2561
171 ก.แรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน พัฒนาระบบศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร 05/03/2561
172 ก.แรงงาน เปิดศูนย์ OSS กทม. เพิ่ม ๒ แห่ง ทำทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว ก่อนครบกำหนด ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 02/03/2561
173 “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” 02/03/2561
174 ทูตญี่ปุ่น เข้าพบ “พล.ต.อ. อดุลย์ฯ ” หารือส่งเสริมแรงงานไทยไปฝึกปฏิบัติงาน 01/03/2561
175 ก.แรงงาน จัดทำกรอบรายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย 28/02/2561
176 ก.แรงงาน พัฒนาทรัพยากรแรงงานภาคเอกชน 28/02/2561
177 ก.แรงงาน เตรียมจัดงานวันสตรีสากล 8 มี.ค. ชูบทบาทสตรี พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัล 27/02/2561
178 “บิ๊กอู๋”เผย ผลเจรจา สปป.ลาว สองฝ่ายร่วมมือปรับสถานภาพแรงงานให้ทัน 30 มิ.ย. 27/02/2561
179 ก.แรงงาน ลงพื้นที่สมุทรสาคร เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.การป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. .... 27/02/2561
180 ก.แรงงาน แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย 26/02/2561
181 ก.แรงงาน สานพลังประชารัฐ เพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย สร้างงาน สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน 26/02/2561
182 "ปลัดแรงงาน" เปิดงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน จ.มหาสารคาม 25/02/2561
183 “บิ๊กอู๋” บินถก สปป.ลาว เร่งมือพิสูจน์สัญชาติให้ทันก่อนกำหนด 30 มิ.ย.61 23/02/2561
184 "บิ๊กอู๋" ตรวจศูนย์ฯ OSS ไอทีหลักสี่ กำชับ จัดหางานพื้นที่ประสานนายจ้างเร่งนำต่างด้าวเข้าศูนย์ฯ ก่อน 31 มีนา 61 23/02/2561
185 ‘พล.ต.อ.อดุลย์ฯ’ เดินหน้าตรวจแรงงานเข้มข้น ป้องกันใช้แรงงานบังคับ/ค้ามนุษย์แรงงาน 23/02/2561
186 แรงงานจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามและจ่ายเงินในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ 23/02/2561
187 ก.แรงงาน ร่วมไตรภาคี ยกระดับประสิทธิภาพคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าวตามหลักสากล 22/02/2561
188 ก.แรงงาน จับมือ ILO ขับเคลื่อนการจ้างงานที่มีคุณค่า คุ้มครองสิทธิแรงงานสู่มาตรฐานสากล 22/02/2561
189 “พล.ต.อ.อดุลย์” เปิดตัว “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน เยาวชนสนใจสมัครทำงานปิดเทอมคึกคัก 22/02/2561
190 ปลัดแรงงาน ชื่นชมการบริหารจัดการด้านแรงงาน ศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัย 21/02/2561
191 "พล.ต.อ.อดุลย์" เข้ม! กวดขันนายจ้างใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 19/02/2561
192 เปิดร้านกาแฟ ฟอร์ ออล “บิ๊กอู๋” ช่วยคนพิการมีงานทำลดเหลื่อมล้ำในสังคม 19/02/2561
193 “บิ๊กอู๋”ตรวจ OSS สกลนคร ย้ำ นายจ้างพาต่างด้าวไปตีทะเบียนประวัติ ขอใบอนุญาตทำงาน ก่อน 31 มี.ค. 18/02/2561
194 ก.แรงงาน ประชุมประชาพิจารณ์ ร่าง พรบ. การป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ พ.ศ. .... 16/02/2561
195 “บิ๊กอู๋” ชวนเยาวชนเป็นยุวแรงงาน เสริมประสบการณ์ช่วงปิดเทอม 16/02/2561
196 ‘บิ๊กอู๋’ กำชับยุติข้อร้องเรียนลูกจ้างต่างด้าว ย้ำนายจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน 16/02/2561
197 “บิ๊กอู๋” ย้ำ รัฐบาลทำเต็มที่ มั่นใจแรงงานประมงผิดกฎหมายหมดไปจากประเทศไทย 15/02/2561
198 ก.แรงงาน เตรียมสำรวจความต้องการแรงงาน นำร่องพื้นที่อีอีซี 14/02/2561
199 “บิ๊กอู๋” เจรจาชื่นมื่น ไทย - กัมพูชาเดินเครื่องพิสูจน์สัญชาติแรงงานเต็มสูบ มั่นใจเสร็จทัน 30 มิ.ย.61 14/02/2561
200 “บิ๊กอู๋” จับมือ กัมพูชา เร่งเครื่องพิสูจน์สัญชาติเต็มสูบก่อนเดทไลน์ 30 มิ.ย. 13/02/2561