ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 121 “บิ๊กอู๋”จ่อยื่นสัตยาบันสาร ILO ฉบับที่ 29 คุ้มครองสิทธิแรงงานตามมาตรฐานสากล 03/06/2561
icon 122 “บิ๊กอู๋”หารือร่วม 3 สภาฯ กำหนดอาชีพสงวน ยันถือผลประโยชน์ชาติเป็นหลัก 01/06/2561
icon 123 ก.แรงงาน รับฟังข้อเสนอ กลุ่มนายจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าว พร้อมนำมาพิจารณาประกอบ พรก.การบริหารการทำงานของคนต่างด้าว 01/06/2561
icon 124 ‘ก.แรงงาน’ ประชุมประชาพิจารณ์ พรบ. แรงงานประมง พ.ศ. .... ครั้งที่ 4 01/06/2561
icon 125 รมว.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 01/06/2561
icon 126 “บิ๊กอู๋” เตรียมประชุม ILC ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิสต์ พร้อมยื่นสัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉ.29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ 01/06/2561
icon 127 ก.แรงงาน จับมือ บิ๊กซี รับชำระเงินสมทบ ม. ๔๐ ฟรีค่าธรรมเนียมทั่วประเทศ 31/05/2561
icon 128 รมว.แรงงาน นำ คกก.ปฏิรูปประเทศด้านสังคม เยี่ยมชมศูนย์เฝ้าฟังระวังข่าวด้านแรงงาน และศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน 30/05/2561
icon 129 “บิ๊กอู๋”ต้อนรับ คกก.ปฏิรูปประเทศเพื่อสังคม หารือขับเคลื่อนการจ้างงานผู้สูงอายุ 30/05/2561
icon 130 “บิ๊กอู๋” นำทีม ฝึกอาชีพโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ จ.นนทบุรี 30/05/2561
icon 131 ก.แรงงาน ประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมาย ฉบับที่ ๑๘๘ ว่าด้วยการทำงานภาคประมง 30/05/2561
icon 132 ก.แรงงาน แสดงความยินดี ครบรอบ 42 ปี นสพ.ประชาชาติธุรกิจ 30/05/2561
icon 133 ‘ปลัดแรงงาน’ ประชุมแผนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของ ก.แรงงาน 30/05/2561
icon 134 “บิ๊กอู๋” เปิดเวทีสัมมนาร่วมรัฐ เอกชน สำรวจความต้องการแรงงานป้อนระเบียงเศรษฐกิจอีอีซี 28/05/2561
icon 135 ก.แรงงาน ขอเเชิญรับฟังการสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงานเพื่อตอบสนองการพัฒนาพื้นที่ EEC “การขาดแคลนแรงงานและประเภทแรงงานที่ต้องการในพื้นที่ EEC : ปัจจุบันและอนาคต” 25/05/2561
icon 136 “บิ๊กอู๋” มอบเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น IM JAPAN 25/05/2561
icon 137 ก.แรงงาน ประชุม คกก. ดูแล และติดตามการดำเนินการศูนย์บริการร่วม 25/05/2561
icon 138 ‘ก.แรงงาน’ ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา 25/05/2561
icon 139 ก.แรงงาน หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มสิทธิสวัสดิการพนักงานจ้างเหมา 24/05/2561
icon 140 แรงงาน ร่วมมือ กลาโหม สนับสนุนฐานข้อมูลกำลังคนเพื่อการฝึกทางทหาร 24/05/2561
icon 141 ‘บิ๊กอู๋’ เตรียมพร้อมประชุมใหญ่ ILO สมัยที่ 107 24/05/2561
icon 142 รมว.แรงงาน แถลง ไทยเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน 31 ส.ค. - 2 ก.ย.61 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 24/05/2561
icon 143 ก.แรงงาน เสริมสร้างเกียรติภูมิ สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง 24/05/2561
icon 144 “บิ๊กอู๋” รับลูก แก้ไขปัญหาแรงงานประมง 23/05/2561
icon 145 ‘บิ๊กอู๋’ เร่งรัดการดำเนินการของศูนย์ OSS ‘ย้ำ’ นายจ้างอย่าชะล่าใจ ไม่ดำเนินการใน 30 มิ.ย. ผิด กม. แน่นอน 23/05/2561
icon 146 “บิ๊กอู๋” Kick off เพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ กว่า 6 แสนคน ตั้งเป้า 65 % มีงานทำ 23/05/2561
icon 147 “บิ๊กอู๋” ตรวจกิจการด้านการรักษาความปลอดภัย ชูนโยบาย Safety Thailand 23/05/2561
icon 148 รมว.แรงงาน ให้กำลังใจแรงงานไทยคัดเลือกไปเกาหลี 23/05/2561
icon 149 ก.แรงงาน ประชุม คกก.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 21/05/2561
icon 150 “บิ๊กอู๋”นำ ขรก.จิตอาสากระทรวงแรงงาน ชาวชุมชนดินแดง รวมพลังทำความสะอาด ตามแนวทางประชารัฐ 21/05/2561