ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 121 “บิ๊กอู๋” นำทีม จัดกิจกรรมนำบริการด้านแรงงานสู่ประชาชน ถวายเป็นพระราชกุศลฯ 26/07/2561
icon 122 "รมว แรงงาน" นำข้าราชการ ก.แรงงานถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 26/07/2561
icon 123 "บิ๊กอู๋" ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา และกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก.ค. ๖๑ 26/07/2561
icon 124 "บิ๊กอู๋"ชี้แจง กรณีการผลักดันไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ฉบับที่ 188 25/07/2561
icon 125 ก.แรงงาน บันทึกเทปโทรทัศน์อาเศียรถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 25/07/2561
icon 126 ก.แรงงาน ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ปี 61 เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 ก.ค. 61 25/07/2561
icon 127 ก.แรงงาน ‘ประชุม’ โครงการ FY17 ต่อต้านการค้ามนุษย์ ผ่าน Application 25/07/2561
icon 128 คกก.ค่าจ้าง พิจารณาอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง ลูกจ้างผู้สูงอายุ 25/07/2561
icon 129 นายกรัฐมนตรี นำ ครม. ประชุมครม.สัญจรภาคอีสาน 24/07/2561
icon 130 ก.แรงงาน ประชุมปรับปรุงร่างกฎหมายเพื่อให้สัตยาบันอนุสัญญา ฉบับที่ 188 24/07/2561
icon 131 “บิ๊กอู๋”ลงพื้นที่ยโสธร-อุบลฯ มอบอุปกรณ์ผู้ฝึกช่างชุมชน ต่อยอดประกอบอาชีพ 23/07/2561
icon 132 ก.แรงงาน ‘ประชุม’ กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 7/2561 23/07/2561
icon 133 “บิ๊กอู๋”ลงพื้นที่มุกดาหาร ตรวจฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อย เน้น มีงานทำอย่างมั่นคง 22/07/2561
icon 134 ปลัดแรงงาน ‘ย้ำ’ ความปลอดภัยในการทำงาน เกิดจากการบูรณาการการทำงานจากทุกภาคส่วน 20/07/2561
icon 135 “บิ๊กอู๋” ลงพื้นที่นครพนม มุ่งพัฒนาระบบ ตรวจเยี่ยมผู้ประกันตน พร้อมสร้างการรับรู้สิทธิประโยชน์ประกันสังคม 20/07/2561
icon 136 รมว.แรงงาน บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย Safety Thailand มุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา 19/07/2561
icon 137 รมว.แรงงาน เยี่ยมชมการฝึกอาชีพตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย 19/07/2561
icon 138 ก.แรงงาน ‘ประชุม’ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง 100 ปี ILO 19/07/2561
icon 139 “บิ๊กป้อม”ดีเดย์ เปิดศูนย์จ็อบเรดี้เซ็นเตอร์ 11 แห่งทั่วประเทศ ช่วยผู้จบ ป.ตรี มีงานทำครบวงจร 19/07/2561
icon 140 ก.แรงงาน ‘ประชุม’ จัดงานสมัชชาแรงงานนอกระบบ 18/07/2561
icon 141 “บิ๊กอู๋” เผย นักสิทธิมนุษยชน สภายุโรป ชื่นชมการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของไทย 18/07/2561
icon 142 “บิ๊กอู๋”เผยหลัง 30 มิ.ย.ดำเนินคดีกับต่างด้าวผิดกฎหมายแล้ว 816 ราย นายจ้าง 156 ราย 17/07/2561
icon 143 ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน 17/07/2561
icon 144 ปลัดแรงงาน เปิดโครงการสร้างสำนึกส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม วินัย ธรรมาภิบาล สำหรับบุคลากร สป. ก.แรงงาน รุ่นที่ 2 16/07/2561
icon 145 “บิ๊กอู๋” เห็นด้วย หอการค้าญี่ปุ่นฯ เสนอเพิ่มเวลาประกาศปรับขึ้นค่าจ้าง 16/07/2561
icon 146 ก.แรงงาน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในระดับภูมิภาคของILO ครั้งที่ 4 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 16/07/2561
icon 147 ปลัดแรงงาน เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมศพ น.ส.ชัญญากร สิงห์สาย ข้าราชการสำนักงานแรงงาน จ.อ่างทอง 16/07/2561
icon 148 ก.แรงงาน ร่วมมหกรรมรวมพลคนทูบีนัมเบอร์วัน รวมพลังลูกจ้างในสถานประกอบการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 13/07/2561
icon 149 ก.แรงงาน ‘ประชุม’ จัดทำแผนระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่า 13/07/2561
icon 150 “บิ๊กอู๋” ตรวจเยี่ยมศูนย์ที่นี่มีงานทำ (Job Ready Center) เตรียมพร้อมปูพรม 11 ศูนย์ ทั่วประเทศ 19 ก.ค. นี้ 13/07/2561