ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่ลงข่าว
ติวเข้ม พนง. ตรวจแรงงาน 22 จว. ทะเล บังคับใช้ กม. คุ้มครองสิทธิลูกจ้างประมง 21/11/2560
ก.แรงงาน อบรมข้าราชการใหม่ รุ่นที่ ๑๘ 20/11/2560
‘ปลัดจรินทร์’ สั่งการแรงงานจังหวัดพื้นที่ตั้งศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว บูรณาการอำนวยความสะดวกให้คล่องตัวและรวดเร็วขึ้น 20/11/2560
ก.แรงงาน เผยยอดการจ้างงาน ปี ๖๐ เน้นการทำงานเชิงรุก ผ่านกลไกประชารัฐ 17/11/2560
ก.แรงงาน พิจารณาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำนักงานปลัดกระทรวง 16/11/2560
ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 16/11/2560
ก.แรงงาน ประชุม คกก.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 15/11/2560
ขีดเส้น! 31 มีนา 61 ไทยปลอดต่างด้าวผิด กม. ย้ำ รัฐพยายามเต็มที่หวังหลุดเทียร์ 15/11/2560
ก.แรงงาน ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม 15/11/2560
ก.แรงงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการการดำเนินงาน ‘To Be Number One’ 15/11/2560
ก.แรงงาน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสถานีวิทยุแห่งชาติไต้หวัน 14/11/2560
ก.แรงงาน ผนึกเครือข่ายรัฐ - เอกชน พัฒนาฝีมือคนไทย มีงานทำ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 13/11/2560
ก.แรงงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นฯ ร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ... 13/11/2560
ปลัดแรงงาน ย้ำ! แรงงานนอกระบบสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ สิทธิประโยชน์ต้องเท่าเทียม 09/11/2560
ก.แรงงาน ตั้งเป้า สปก. 1.2 หมื่นแห่ง เข้าร่วม GLP ปี 61 ยกระดับมาตรฐานแรงงานไทย 09/11/2560
ก.แรงงาน กางแผน 3 ระยะ ระดมทุกหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันสถานการณ์ 08/11/2560
ก.แรงงาน ประชุมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 08/11/2560
ก.แรงงาน ประชุม คกก.คุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน 07/11/2560
ก.แรงงาน เตรียมเสนอแผน 2 ฉบับ บูรณาการขับเคลื่อนป้องกัน‘ค้ามนุษย์’ต่อ กขป.5 06/11/2560
ก.แรงงาน กำหนด ‘แผนปฏิบัติการดิจิทัลแรงงาน’ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม สู่ ‘ดิจิทัล 4.0’ 06/11/2560