ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 151 ฟิลิปปินส์ ชื่นชมการทำงานของไทยในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พร้อมขอบคุณให้การดูแลแรงงานฟิลิปปินส์อย่างดี 11/07/2561
icon 152 ก.แรงงาน ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 30 ปี สถานีโทรทัศน์ "NBT" 11/07/2561
icon 153 “อนุสรี”ลงใต้พบปะบัณฑิตแรงงาน กลุ่มฝึกอาชีพ นำภารกิจสู่พื้นที่ชายแดน ลดสังคมเหลื่อมล้ำ 11/07/2561
icon 154 “บิ๊กอู๋”จับมือ 8 หน่วยงาน ช่วยเหลือผู้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเข้าถึงบริการภาครัฐ 10/07/2561
icon 155 “บิ๊กอู๋” พร้อมเปิดศูนย์ที่นี่มีงานทำ (Job Ready Center) ปูพรม 11 ศูนย์ทั่วประเทศ 19 ก.ค. นี้ 09/07/2561
icon 156 ‘ก.แรงงาน’ ประชุมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ก.แรงงาน ปี 61 09/07/2561
icon 157 ก.แรงงาน ร่วมเปิดอาคารโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงแห่งแรก 09/07/2561
icon 158 "บิ๊กอู๋" นำบวงสรวงบูชาพญาศรีสัตตนาคราช สืบสานประเพณีอันดีงามของนครพนม กระตุ้นการท่องเที่ยวริมฝั่งโขง 09/07/2561
icon 159 "บิ๊กอู๋" ชู นครพนม เมืองต้นแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายแดนฝั่งโขง 06/07/2561
icon 160 ปลัดฯ แรงงาน VDO Conference หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ เพื่อแก้ปัญหาบัณฑิตตกงาน 06/07/2561
icon 161 ก.แรงงาน ประชุมเตรียมจัดงานวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 05/07/2561
icon 162 “บิ๊กป้อม”ถกร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ปี 60 - 64 ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ 05/07/2561
icon 163 รองนายกฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) 05/07/2561
icon 164 รมว.แรงงาน ให้การต้อนรับ ผอ.ทีดีอาร์ไอ เผยความก้าวหน้าโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ 04/07/2561
icon 165 ก.แรงงาน ประชุม คกก.อำนวยการจัดงานกาชาดของกระทรวงแรงงาน 04/07/2561
icon 166 JFCCT เสนอ ก.แรงงาน ปรับปรุงการออกอนุญาตทำงานผู้ประกอบการต่างชาติในไทย 04/07/2561
icon 167 นายกฯ นำคณะรัฐมนตรี บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 03/07/2561
icon 168 ก.แรงงาน ต้อนรับปลัดกระทรวงสวัสดิการและการจ้างงานบังคลาเทศในต่างประเทศ 03/07/2561
icon 169 ปลัดแรงงาน ตรวจติดตามศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) และพิสูจน์สัญชาติ วันสุดท้าย 02/07/2561
icon 170 ก.แรงงาน ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 47 ปี นสพ.เดอะเนชั่น 02/07/2561
icon 171 “บิ๊กอู๋” ลงพื้นที่มอบสับปะรดชาวแฟลตดินแดง ช่วยเหลือเกษตรกรตามแนวทางประชารัฐ 01/07/2561
icon 172 “บิ๊กอู๋”พอใจนำต่างด้าวเข้าระบบได้กว่า 1.18 ล้านคน ย้ำขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมดำเนินการ 01/07/2561
icon 173 ‘บิ๊กอู๋’ ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ 8 และ 9 29/06/2561
icon 174 ไทยเฮ!“ไต่ขึ้นเทียร์ 2“บิ๊กอู๋”ปลื้ม ขอบคุณทุกฝ่าย ชี้ รัฐบาลมุ่งมั่นขจัดค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน 29/06/2561
icon 175 “บิ๊กอู๋” บรรยายพิเศษ มุ่งยกระดับผู้บริหาร สู่ ราชการยุค 4.0 29/06/2561
icon 176 ‘บิ๊กอู๋’ ตรวจติดตามศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) และพิสูจน์สัญชาติ 29/06/2561
icon 177 รมว.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ครั้งที่ 2/2561 29/06/2561
icon 178 รมว.แรงงาน เยี่ยมชมห้องเฝ้าระวังข่าวสารด้านแรงงาน 29/06/2561
icon 179 “บิ๊กอู๋” เผย รัฐบาลพัฒนาทักษะดิจิทัล ยกระดับกำลังคนสู่ไทยแลนด์ 4.0 28/06/2561
icon 180 ‘ปลัดแรงงาน’ มอบรางวัล Zero Accident Campaign 2018 28/06/2561