ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 151 รมว.แรงงาน นำคณะผู้บริหารลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ 29/08/2561
icon 152 ก.แรงงาน จับมือ ร.พ.จุฬาภรณ์ รักษาผู้ประกันตนโรคหัวใจ 24 ชม. ไม่ต้องสำรองจ่าย 29/08/2561
icon 153 “บิ๊กอู๋” นำทีม เปิดศูนย์ Media Center ดูแลสื่อมวลชนติดตามงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 29/08/2561
icon 154 ก.แรงงาน ร่วมแถลงผลงานการรวมพลังสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ 29/08/2561
icon 155 ก.แรงงาน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้ สลากบำรุงสภากาชาดไทย 29/08/2561
icon 156 “บิ๊กอู๋”กำชับ สนร.จัดคอร์สอบรมคุ้มครองแรงงานไทยในต่างแดน 28/08/2561
icon 157 ก.แรงงาน เปิดเวทีรับฟังความเห็น หาข้อสรุปจ้างงานพาร์ทไทม์วัยเก๋า 28/08/2561
icon 158 ก.แรงงาน ‘หารือ’ จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ‘สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม’ 27/08/2561
icon 159 ก.แรงงาน พร้อมส่งเสริมสิทธิและโอกาสของแรงงานต่างด้าวสตรีในภูมิภาคอาเซียน 27/08/2561
icon 160 ก.แรงงาน อบรมข้าราชการใหม่ รุ่นที่ ๒๐ 27/08/2561
icon 161 “บิ๊กอู๋”ให้โอวาท 52 ตัวแทนเยาวชนไทย ก่อนลุยแข่งฝีมือแรงงานอาเซียน 31 ส.ค.-2 ก.ย.นี้ 27/08/2561
icon 162 “บิ๊กอู๋”เล็งเปิดอบรมหลักสูตรช่างตัดผมแก่กำลังพลทหาร – ตำรวจ นำร่องนครพนมแห่งแรก 24/08/2561
icon 163 ก.แรงงาน ประชุมเตรียมการจัดงานกาชาดของกระทรวงแรงงาน 24/08/2561
icon 164 "รมว.แรงงาน" มอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2018 ชูต้นแบบสถานประกอบกิจการที่ดี 23/08/2561
icon 165 ก.แรงงาน ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 23/08/2561
icon 166 รมว.แรงงาน มอบ 105 รางวัล สถานประกอบการและหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพ 22/08/2561
icon 167 กระทรวงแรงงาน ระดมทุกภาคส่วน หาทิศทางอนาคต ให้กับผู้ที่อยู่ในวัยแรงงาน 22/08/2561
icon 168 ก.แรงงาน พร้อมจัดแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ลุ้นชิงชัย 26 สาขา 22/08/2561
icon 169 “ผู้ช่วยปลัดแรงงาน” เผย ผอ.สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ราชอาณาจักรภูฏาน ชื่นชมการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและการคุ้มครองแรงงานของไทย 21/08/2561
icon 170 รมว.แรงงาน ร่วมประชุม ครม.สัญจรภาคใต้ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 21/08/2561
icon 171 ก.แรงงาน ประชุมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงาน 21/08/2561
icon 172 ก.แรงงาน ประชุมร่วม CLMTV ขับเคลื่อนปฏิญญาเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัยสู่การปฏิบัติ 21/08/2561
icon 173 “บิ๊กอู๋” ลงพื้นที่ จ.ระนอง เตรียมเปิดศูนย์แรกรับฯ รองรับนำเข้าแรงงานเมียนมา ตามระบบ MOU 20/08/2561
icon 174 “บิ๊กอู๋”ยกทีมลงใต้ส่องฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อย จ.ยะลา ตั้งเป้ากว่าหมื่นคน จบแล้วมีรายได้เพิ่ม ชีวิตมั่นคง 20/08/2561
icon 175 “บิ๊กอู๋”เผย 2 ศพแรงงานไทยกลับถึงภูมิลำเนาวันนี้ กำชับเงินชดเชยต้องถึงมือญาติครบถ้วน 17/08/2561
icon 176 “บิ๊กอู๋”บินถก“เต็ง ส่วย”เจรจาความร่วมมือจ้างแรงงานประมงทะเลตามเอ็มโอยู 17/08/2561
icon 177 “บิ๊กอู๋”เผย ไทย - เมียนมาเจรจาความร่วมมือจ้างแรงงานประมงทะเลตามเอ็มโอยูชื่นมื่น 17/08/2561
icon 178 ก.แรงงาน ประชุมทีมรายงานข่าวและเหตุการณ์ประจำวันในการประชุม ศปก.รง. 16/08/2561
icon 179 ก.แรงงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ข้อมูลตลาดแรงงานสำหรับนโยบายการโยกย้ายถิ่นฐาน” 16/08/2561
icon 180 ก.แรงงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนแม่บทการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและแผนปฏิบัติการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน พ.ศ.2560-2564 16/08/2561