ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 151 ปลัดฯ แรงงาน ลงนาม MOU "3 ม. มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม" มุ่งพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 21/05/2561
icon 152 ก.แรงงาน แจง รัฐบาลคุ้มครองแรงงานประมง ยึดหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียม 18/05/2561
icon 153 ไทย – อียูชื่นมื่น ชม บริหารแรงงานดี “จรินทร์” มุ่งกระชับความสัมพันธ์ด้านแรงงาน เน้น “ทันต่อการเปลี่ยนแปลง - มีประสิทธิภาพ - โปร่งใส – ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 18/05/2561
icon 154 “บิ๊กอู๋” มอบเงินกองทุนช่วยเหลือฯ แก่ครอบครัวแรงงานไทยที่เสียชีวิตในไต้หวัน 18/05/2561
icon 155 ผู้แทนมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย เข้าพบ รมว.แรงงาน หารือแนวทางการดำเนินงานของมูลนิธิฯ 18/05/2561
icon 156 “บิ๊กอู๋”ปลื้ม แรงงานไทยในต่างแดน ทำรายได้กลับประเทศปีละกว่า 1.2 แสนล้านบาท 18/05/2561
icon 157 ผลการออกรางวัล บัตรแรงงานเชิญรับโชค ปี ๒๕๖๑ 18/05/2561
icon 158 “บิ๊กอู๋” ร่วมพิธีเปิดงาน “Startup Thailand 2018” หนุน ไทยก้าวเข้าสู่การเป็น Startup Hub ของภูมิภาค 17/05/2561
icon 159 ‘บิ๊กอู๋’ หารืออิสราเอล ส่งแรงงานไทยไปทำงานเพิ่มกว่า 5 พันคน 17/05/2561
icon 160 ปลัดฯ แรงงาน ชี้แรงงานต้องทำงานที่มีคุณค่า สอดคล้อง EU - ILO ชี้การจัดการแรงงานในไทยคืบหน้าโปร่งใส - มีประสิทธิภาพ 17/05/2561
icon 161 “บิ๊กอู๋” ปาฐกถาเวทีเวิลด์แบงค์ ย้ำ ไทยตระหนักถึงสิทธิแรงงานย้ายถิ่น ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 16/05/2561
icon 162 ปลัดแรงงาน ประชุมหารือระดับสูงด้านแรงงาน ณ กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม 16/05/2561
icon 163 “บิ๊กอู๋” สั่ง ตรวจสนามกอล์ฟทุกแห่ง ช่วยเหลือแคดดี้ไทยเหตุต่างด้าวแย่งงาน 15/05/2561
icon 164 เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้าพบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รายงานข้อมูลด้านแรงงานในสิงคโปร์ 15/05/2561
icon 165 ปลัดแรงงาน เยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 ระยอง ชู"ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" 12/05/2561
icon 166 นายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน “พร้อม” มอบทุนการศึกษา ‘สร้าง’สวัสดิการ ‘เสริม’กำลังใจแก่บุคลากร 11/05/2561
icon 167 ปลัดแรงงาน “ ชี้” สปส. ต้องสร้างการรับรู้ ยกระดับการบริการ ให้ผู้ประกันตนเป็นศูนย์กลาง 11/05/2561
icon 168 “บิ๊กอู๋” สั่งเร่งแก้ปัญหาแรงงานประมงขาดแคลน พร้อมนำเข้า MOU กว่า 4 หมื่นคน 11/05/2561
icon 169 ก.แรงงาน ประชุมอนุกรรมการแก้ไขปัญหาแรงงาน ครั้งที่ 1/2561 11/05/2561
icon 170 "ปลัดแรงงาน" รับหนังสือกรณีสหภาพพนักงานประกันสังคม เรียกร้องให้ปรับค่าตอบแทนและสวัสดิการแรงงาน 11/05/2561
icon 171 ก.แรงาน จัดการแข่งขัน MOL FUTSAL LEAGUE 2018 11/05/2561
icon 172 “บิ๊กอู๋” เปิดศูนย์สวัสดิการฯ พัฒนาการบุตรของบุคลากรกระทรวงแรงงาน ย้ำ สร้างความเข้มแข็งจากภายใน และจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 10/05/2561
icon 173 นายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน พิจารณาหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานประจำปี 2561 สร้างสวัสดิการ เพิ่มขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร 10/05/2561
icon 174 สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย เข้าพบ รัฐมนตรีแรงงาน 10/05/2561
icon 175 ก.แรงงาน ประชุมหารือระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส Abu Dhabi Dialogue (ADD) 10/05/2561
icon 176 รมว.แรงงาน ให้การต้อนรับคณะ คสรท. ติดตามความก้าวหน้าการยื่นข้อเรียกร้อง ปี ๖๐ 10/05/2561
icon 177 ก.แรงงาน รับฟังอนุสัญญาฉบับที่ ๑๘๘ และร่าง พรบ.แรงงานประมง พ.ศ. ... 10/05/2561
icon 178 “บิ๊กอู๋”สั่งช่วยเหลือทายาท นำเถ้าอัฐิลูกเรือประมงไทยดับเมื่อปี 58 จากอินโดนีเซียกลับไทย 10/05/2561
icon 179 ก.แรงงาน ประชุม คกก. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 1/2561 09/05/2561
icon 180 ก.แรงงาน ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ครั้งที่ 1/2561 09/05/2561