ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ หัวข้อ วันที่ลงข่าว
301 รมว.แรงงาน ให้การต้อนรับผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดงานแข่งขัน ครั้งที่ ๑ การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ 10/09/2560
302 ก.แรงงาน แจงค่าจ้างขั้นต่ำกำหนดตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับแรงงานแรกเข้าทำงาน 10/09/2560
303 ปลัดแรงงาน 'มอบโอวาท' บัณฑิตแรงงานปัตตานี ผู้ขับเคลื่อนภารกิจแรงงานชายแดนใต้ 07/09/2560
304 ก.แรงงาน สัมมนาหารือปลดล็อคอาชีพสงวน ปรับโทษ ก่อนบังคับใช้ พ.ร.ก.ต่างด้าว 1 ม.ค. 07/09/2560
305 ‘บิ๊กบี้’ ย้ำ ให้ดูแลแรงงานไทยเสมือนญาติ 4 ภารกิจหลัก ข้าราชการประจำการ สนร. ต่างประเทศ 06/09/2560
306 ปลัดแรงงาน มอบโอวาทแก่ขรก.ประจำการสนร.ต่างประเทศ 06/09/2560
307 ก.แรงงาน ร่วมหารือแนวทางการยกระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 06/09/2560
308 ก.แรงงาน ชูประชารัฐพัฒนาแรงงานยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 06/09/2560
309 อาเซียนยกไทยนำด้าน Safety and Health 06/09/2560
310 ประธานใหญ่คณะกรรมการ Far East University เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.แรงงาน 06/09/2560
311 ก.แรงงาน ผนึก Far East University เกาหลีใต้ ลงนามร่วมมือทางวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 05/09/2560
312 ปลัดแรงงาน 'ย้ำ' ก.แรงงาน คุ้มครองแรงงานรับใช้ในบ้าน ตามหลักสากล 05/09/2560
313 สมาคมแม่บ้านแรงงาน มอบทุนเรียนดี แก่บุตรข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน 04/09/2560
314 รมว.แรงงาน ประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนและร่วมเป็นเกียรติในการประชุมวิชาการโลกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 04/09/2560
315 ‘บิ๊กบี้’ ประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ลงนามพัฒนางานความปลอดภัยของไทยต่อเวทีโลก 02/09/2560
316 รัฐจัดสรรงบปี 61 มุ่งพัฒนาแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0 01/09/2560
317 ก.แรงงาน รับฟังความเห็นก่อนประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเพิ่มอีก 16 สาขา 01/09/2560
318 ก.แรงงาน มอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ร่วมพัฒนาแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0 01/09/2560
319 “บิ๊กบี้”เปิดงานครบ 27 ปี สปส. มุ่งมั่นสานต่อคุ้มครองผู้ประกันตนกว่า 12 ล้านคน 01/09/2560
320 “บิ๊กบี้”มอบรางวัลผู้ชนะออกแบบมาสคอต“ช้างเผือก” สัญลักษณ์งานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 30/08/2560
321 ก.แรงงาน วางกรอบจัดหลักเกณฑ์การพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี ๒๕๖๑ 28/08/2560
322 รมว.แรงงาน มอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award ๒๐๑๗ 25/08/2560
323 ก.แรงงาน มอบรางวัลสถานประกอบกิจการ ปี ๖๐ 25/08/2560
324 รองปลัดแรงงาน ประชุมจัดทำร่างตราสารอาเซียนฯ คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิแรงงานต่างด้าว 25/08/2560
325 รมว.รง. เปิดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ASSA ครั้งที่ ๓๔ 23/08/2560
326 รองอธิบดีกรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ญี่ปุ่น เข้าพบ รองปลัดแรงงาน หารือข้อราชการ 23/08/2560
327 ก.แรงงาน มอบประกาศเกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติ อาสาสมัครแรงงานดีเด่น และบัณฑิตแรงงานดีเด่น 22/08/2560
328 ก.แรงงาน รับหนังสือ 7 ข้อเรียกร้อง จาก คสรท. 21/08/2560
329 รมว.แรงงาน พบปะกลุ่มผู้สูงอายุ เสริมอาชีพแรงงานนอกระบบภาคอีสาน 19/08/2560
330 "บิ๊กบี้" ลงอุดรฯ พบเครือข่ายนอกระบบ ผู้สูงอายุ อสร. พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในพื้นที่ 19/08/2560
331 รมว.รง.ลงพื้นที่อุดรธานี ติดตามงาน 5 จว.อีสาน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 18/08/2560
332 ก.แรงงาน ต่อยอดยกระดับรายได้ผู้มีรายได้น้อย ระดมฝึกทักษะ สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ 18/08/2560
333 EJF เข้าพบ รองปลัดแรงงาน หารือข้อราชการ 18/08/2560
334 ก.แรงงาน เผยยอดการคัดกรองต่างด้าว 9 วัน แจงร่างพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่อนุมัติแล้ว 17/08/2560
335 ‘บิ๊กบี้’พร้อมลงพื้นที่อุดรฯ พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบภาคอีสาน มีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคง 16/08/2560
336 ประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง 16/08/2560
337 ‘ปลัดแรงงาน’ เผย 7 วัน นายจ้าง - ลูกจ้าง ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์แล้วกว่า 1.2 แสนราย 15/08/2560
338 ก.แรงงาน วางแผนการลงทุน ขยายเม็ดเงินกองทุนประกันสังคม เพิ่มความเชื่อมั่นผู้ประกันตน 15/08/2560
339 รมว.แรงงงาน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 12/08/2560
340 รมว.แรงงงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 12/08/2560
341 ‘บิ๊กบี้’ เผย นายจ้าง - ลูกจ้าง ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์แล้ว 4.5 หมื่นราย 10/08/2560
342 ‘บิ๊กบี้’ เผย คัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง - ลูกจ้าง ผ่านสัมภาษณ์แล้ว 2 หมื่นราย 09/08/2560
343 รมว.แรงงาน นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ออกกำลังกาย เพิ่มพลังการทำงาน 09/08/2560
344 ก.แรงงาน ตรวจสอบความสัมพันธ์นายจ้าง - ลูกจ้าง วันแรกคึกคัก! ย้ำ เปิดบริการคัดกรอง ๓๐ วัน ไม่มีวันหยุด 08/08/2560
345 ก.แรงงาน ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย 07/08/2560
346 ก.แรงงาน พร้อมบริการเต็มที่ วันสุดท้ายแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 07/08/2560
347 ก.แรงงาน ช่วยเหลือที่พักพิง ซ่อมบ้านเรือน อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 04/08/2560
348 ผู้ประกอบการ นายจ้างรีบด่วน เหลือ ๓ วัน หมดเวลาแจ้งการจ้างคนต่างด้าว ๗ ส.ค.นี้ 04/08/2560
349 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และปฏิบัติงานระบบบริหารจัดการข้อมูล สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง 04/08/2560
350 กลุ่มประเทศ CLMTV พร้อมบริหารจัดการแรงงานร่วมกัน 03/08/2560