ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 181 ก.แรงงาน ประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น ร่าง พรบ. ป้องกันและขจัดการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. .... 15/08/2561
icon 182 ก.แรงงาน แถลงข่าวงาน “Thailand Labour Management Excellence Award 2018” 15/08/2561
icon 183 ก.แรงงาน ประชุมหารือปัญหาขาดแคลนแรงงาน 14/08/2561
icon 184 ก.แรงงาน ประชุม คกก. จัดงานวันสถาปนากระทรวงแรงงาน 14/08/2561
icon 185 ก.แรงงาน ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมกิจกรรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ 14/08/2561
icon 186 ก.แรงงาน อัญเชิญเครื่องราชสักการะฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 14/08/2561
icon 187 รมว.แรงงาน นำคณะผู้บริหารระดับสูง ก.แรงงาน ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ พระบรมมหาราชวัง 14/08/2561
icon 188 ก.แรงงาน ประชุม คกก.ไตรภาคีจัดทำแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่า 14/08/2561
icon 189 รมว.แรงงาน นำคณะผู้บริหาร และข้าราชการ ก.แรงงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ท้องสนามหลวง 14/08/2561
icon 190 ก.แรงงาน ‘อัญเชิญ’ เครื่องราชสักการะฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 13/08/2561
icon 191 ก.แรงงาน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 10/08/2561
icon 192 ก.แรงงาน ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 10/08/2561
icon 193 ก.แรงงาน ประชุม คกก.ประชาสัมพันธ์ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 10/08/2561
icon 194 ก.แรงงาน พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานธุรกิจท่องเที่ยวพื้นที่อันดามัน 09/08/2561
icon 195 สมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานมอบทุนการศึกษาแก่บุตรบุคลากรกระทรวงแรงงาน ปี 2561 09/08/2561
icon 196 ก.แรงงาน 'หารือ' แรงงานเครือข่ายข้ามชาติ จัดการแรงงานข้ามชาติ 09/08/2561
icon 197 ก.แรงงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ 09/08/2561
icon 198 “บิ๊กอู๋”กำชับ สนร.เข้มงวดความปลอดภัยแคมป์คนงานป้องกันเสี่ยงไฟไหม้ 08/08/2561
icon 199 “บิ๊กอู๋”ขอเวลา 1 สัปดาห์ ตกผลึกมาตรการแก้ปัญหาแรงงานประมงขาดแคลน 08/08/2561
icon 200 “บิ๊กอู๋”กำชับ อกคร.เร่งรัดงานตามแผน พบ จนท.เอี่ยวค้ามนุษย์ เอาผิดทั้งวินัยและอาญา 08/08/2561
icon 201 ก.แรงงาน ประชุม คกก.บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน 06/08/2561
icon 202 “บิ๊กอู๋”ให้โอวาทบัณฑิตแรงงาน ผู้ขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงลงสู่พื้นที่ชายแดนใต้ 06/08/2561
icon 203 ก.แรงงาน ประชุม คกก. กำกับดูแลติดตามศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน 06/08/2561
icon 204 “บิ๊กอู๋”นำถุงยังชีพ 1,000 ชุด มอบผู้ประสบอุทกภัยนครพนม พร้อมวางแผนช่วยเหลือ 3 ระยะ 06/08/2561
icon 205 “บิ๊กอู๋”เยี่ยมผู้ฝึกอาชีพถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่โคราช เน้นสร้างงาน มีรายได้ ชีวิตมั่นคง 04/08/2561
icon 206 ก.แรงงาน จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ สปร. 03/08/2561
icon 207 "รมว.แรงงาน" เข้าร่วมงาน Thailand Social Expo 2018 แสดงผลงานด้านสังคมของรัฐบาล และงานมหกรรมด้านสังคมครั้งแรกของประเทศไทย 03/08/2561
icon 208 สมาคมแม่บ้าน ก.แรงงาน เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม 03/08/2561
icon 209 “บิ๊กอู๋”รุกประชาสัมพันธ์แท็กซี่ วินมอเตอร์ไซต์ อาชีพอิสระ เข้าถึงสิทธิประกันสังคม ม.40 02/08/2561
icon 210 ก.แรงงาน ร่วมบูรณาการทุกภาคส่วน เร่งแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานประมง 02/08/2561