ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 181 "บิ๊กอู๋" หนุนนักลงทุนบีโอไอ เสริมประสิทธิภาพบริการ ก่อนปักธงศูนย์บริหารแรงงานอีอีซี 22/11/2561
icon 182 รมว.แรงงาน ให้การต้อนรับนายกเทศมนตรีเมืองเนยากาว่า จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะหารือ การสร้างสถานศึกษาปลอดภัยในประเทศไทย 22/11/2561
icon 183 “บิ๊กอู๋”เร่งขจัดการใช้แรงงานเด็ก ปรับคำสั่งคณะทำงาน ดันสินค้าไทยหลุดบัญชีดำสหรัฐฯ 22/11/2561
icon 184 ก.แรงงาน ประชุม คกก.พิจารณาร่างกฎหมายกระทรวงแรงงาน 22/11/2561
icon 185 ‘รมว.แรงงาน’ บันทึกเทปเดอะมอนิ่ง เรื่อง ‘แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ’ 21/11/2561
icon 186 ก.แรงงาน ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ต่อใบอนุญาตทำงานบนสมาร์ทโฟน ปี ๖๒ ใช้ทั่วประเทศ 21/11/2561
icon 187 ก.แรงงาน ประชุม คกก.อำนวยการจัดงานกาชาด ประจำปี 61 ครั้งที่ 6/2561 20/11/2561
icon 188 ก.แรงงาน ประชุม คกก.กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ 20/11/2561
icon 189 “บิ๊กอู๋”เปิดประชุม TVET Forum ครั้งที่ 2 พัฒนาทักษะอาชีพแรงงานรองรับโลกอนาคต 19/11/2561
icon 190 ก.แรงงาน ประชุม คกก.จัดงานวันสตรีสากล ปี ๖๒ 19/11/2561
icon 191 "บิ๋กอู๋" เปิดอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เด็กและผู้พิการ เพิ่มศักยภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิต 18/11/2561
icon 192 ที่ปรึกษาแรงงาน ลงพื้นที่อำเภอแม่สอดเยี่ยมผู้สูงอายุฝึกอบรมอาชีพ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ พึ่งพาตนเองได้ 18/11/2561
icon 193 ก.แรงงาน ย้ำ ไทยสนับสนุนโยกย้ายถิ่นฐานแรงงานที่ปลอดภัย 16/11/2561
icon 194 ก.แรงงาน ร่วมมูลนิธิพุทธรักษา เปิดสมาคมพี่น้องพุทธรักษา มุ่งสร้างโอกาส พัฒนาทักษะฝีมือ พร้อมก้าวสู่ตลาดแรงงาน 16/11/2561
icon 195 "บิ๊กอู๋" ต้อนรับประธานกรรมการมูลนิธิพุทธรักษา ในการหารือการยกระดับการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนมูลนิธิฯ ป้อนสู่ตลาดแรงงาน 16/11/2561
icon 196 ก.แรงงาน ประชุมอนุกรรมการการบริการจัดการแรงงานนอกระบบ 16/11/2561
icon 197 “บิ๊กอู๋” ให้สัมภาษณ์ มติชน 15/11/2561
icon 198 ก.แรงงาน ประชุม คกก. พิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงาน 15/11/2561
icon 199 “บิ๊กอู๋” ห่วงใยแรงงานไทยในอิสราเอล กำชับทูตแรงงาน ช่วยเหลือทันที 15/11/2561
icon 200 ก.แรงงาน เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน 15/11/2561
icon 201 “บิ๊กอู๋”จัดให้ลูกจ้างราชการ 1 ล้านคน เฮ! สิทธิกองทุนเงินทดแทนมีผลคุ้มครอง 9 ธ.ค.นี้ 15/11/2561
icon 202 ก.แรงงาน ประชุม คกก.คุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน 15/11/2561
icon 203 ก.แรงงาน ประชุม คกก.บริหารและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2561 14/11/2561
icon 204 ก.แรงงาน ประชุม คกก.ไตรภาคีจัดทำแบบแผนระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่า ครั้งที่ 3/2561 14/11/2561
icon 205 ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 20 ครั้งที่ 9/2561 14/11/2561
icon 206 ก.แรงงาน ตรวจสอบการทำงานของต่างด้าว สร้างความปลอดภัยนักท่องเที่ยวเมืองร้อยเกาะ 14/11/2561
icon 207 ที่ปรึกษารัฐมนตรีแรงงาน นำคณะหารือข้อราชการด้านแรงงานกับโฆษกรัฐบาล 13/11/2561
icon 208 “บิ๊กอู๋”ฝาก แรงงานไทยไปทำงานเกาหลี ตั้งใจ เก็บประสบการณ์มาต่อยอดอาชีพ 13/11/2561
icon 209 “บิ๊กอู๋” ห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ประจวบฯ พร้อมให้ความช่วยเหลือด้านอาชีพ 13/11/2561
icon 210 รมว.แรงงาน บันทึกเทปสัมภาษณ์ประเด็น การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 12/11/2561