ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ หัวข้อ วันที่ลงข่าว
301 คณะ IM Japan พบปลัดแรงงาน หารือโครงการจัดส่งผู้ปฏิบัติงานเทคนิคไทยไปฝึกงานในญี่ปุ่น 12/12/2560
302 ก.แรงงาน อบรม นบก. รุ่น 17 สร้างผู้นำยุคใหม่ คิดเชิงกลยุทธ์ พัฒนาองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม 12/12/2560
303 นายกฯ เปิดงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล ลั่น รัฐบาลเร่งดำเนินคดี นายหน้าทุจริต 09/12/2560
304 ก.แรงงาน ประชุมคณะอนุฯ ยกร่างกฎหมายเพื่อการให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๘๘ 08/12/2560
305 “บิ๊กอู๋” ย้ำ! พี่น้องแรงงานไทยในต่างประเทศไม่ต้องกังวล สั่งทูตแรงงานดูแลใกล้ชิด 08/12/2560
306 “บิ๊กอู๋” ชื่นชมแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ นำเงินเข้าประเทศกว่าแสนล้านบาทต่อปี 08/12/2560
307 “บิ๊กอู๋” มอบการบ้าน ขรก. เร่งขับเคลื่อนแผน ขีดเส้น ๓ เดือนต้องเห็นผล 08/12/2560
308 ชาวแฟลต แห่ขอบคุณ“บิ๊กอู๋”ขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงสำเร็จ 07/12/2560
309 ปลัดแรงงาน ประธานการประชุม คกก.พิจารณาการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ 07/12/2560
310 “บิ๊กอู๋”จับมือ 2 เพื่อนบ้าน จัดระบบคิว มั่นใจพิสูจน์สัญชาติต่างด้าวทันกำหนด 06/12/2560
311 รมว.แรงงาน เยี่ยมชมและรับประทานอาหารห้องอาหารกระทรวง 06/12/2560
312 ก.แรงงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล 5 ธันวาคม 06/12/2560
313 ก.แรงงาน ประชุมสรรหากรรมการเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 18 04/12/2560
314 “บิ๊กอู๋”เดินสายเช็ตระบบคิวตรวจสัญชาติต่างด้าว เน้น‘รวดเร็ว สะดวก เที่ยงตรง’ 03/12/2560
315 “บิ๊กอู๋” มอบนโยบาย ขรก. ขับเคลื่อนงาน ตั้ง ศปก. เป็นเครื่องมือบัญชาการแรงงานทั้งระบบ 02/12/2560
316 ‘บิ๊กอู๋’ ลั่น การตรวจสัญชาติแรงงานเมียนมา ต้อง ‘สะดวก เป็นธรรม รวดเร็ว’ 01/12/2560
317 รมว.แรงงาน เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง 30/11/2560
318 ก.แรงงาน ร่วมสัมมนา Gracious Hospitality and Tourism towards 2030 30/11/2560
319 ก.แรงงาน ย้ำ! ผู้อพยพสำคัญ ช่วยทดแทนการขาดแคลนแรงงาน 29/11/2560
320 ก.แรงงาน เน้นขรก.ใหม่ รุ่นที่ ๑๘ ใฝ่เรียนรู้ สามัคคี มุ่งขับเคลื่อนภารกิจ 29/11/2560
321 ย้ำ! บอร์ดค่าจ้างขั้นต่ำยังไม่เคาะ ไตรภาคีมั่นใจเกณฑ์พิจารณาทุกปัจจัยรอบคอบ 27/11/2560
322 ก.แรงงาน พร้อมเร่งพัฒนาศักยภาพ อสร. ทุกพื้นที่ รองรับ Thailand 4.0 27/11/2560
323 ปลัดแรงงาน มอบนโยบายผู้บริหาร กรมสวัสดิการฯ 24/11/2560
324 ก.แรงงาน ประชุมส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 11/2560 24/11/2560
325 ก.แรงงาน ทำบุญตักบาตร ประจำเดือน พ.ย. 2560 24/11/2560
326 “บิ๊กป้อม” กำชับ! ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑ ปลอดแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย สร้างความเข้าใจการใช้แรงงานถูกกฎหมายอย่างต่อเนื่อง 23/11/2560
327 ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ ๑๙ 23/11/2560
328 ไทย - IOM พัฒนาความร่วมมือ หนุนจ้างแรงงานถูก กม. คุ้มครองสิทธิมาตรฐานสากล 22/11/2560
329 ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมฯ 22/11/2560
330 ปลัดแรงงาน ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติสำหรับหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง 22/11/2560
331 ติวเข้ม พนง. ตรวจแรงงาน 22 จว. ทะเล บังคับใช้ กม. คุ้มครองสิทธิลูกจ้างประมง 21/11/2560
332 ก.แรงงาน อบรมข้าราชการใหม่ รุ่นที่ ๑๘ 20/11/2560
333 ‘ปลัดจรินทร์’ สั่งการแรงงานจังหวัดพื้นที่ตั้งศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว บูรณาการอำนวยความสะดวกให้คล่องตัวและรวดเร็วขึ้น 20/11/2560
334 ก.แรงงาน เผยยอดการจ้างงาน ปี ๖๐ เน้นการทำงานเชิงรุก ผ่านกลไกประชารัฐ 17/11/2560
335 ก.แรงงาน พิจารณาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำนักงานปลัดกระทรวง 16/11/2560
336 ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 16/11/2560
337 ก.แรงงาน ประชุม คกก.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 15/11/2560
338 ขีดเส้น! 31 มีนา 61 ไทยปลอดต่างด้าวผิด กม. ย้ำ รัฐพยายามเต็มที่หวังหลุดเทียร์ 15/11/2560
339 ก.แรงงาน ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม 15/11/2560
340 ก.แรงงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการการดำเนินงาน ‘To Be Number One’ 15/11/2560
341 ก.แรงงาน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสถานีวิทยุแห่งชาติไต้หวัน 14/11/2560
342 ก.แรงงาน ผนึกเครือข่ายรัฐ - เอกชน พัฒนาฝีมือคนไทย มีงานทำ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 13/11/2560
343 ก.แรงงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นฯ ร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ... 13/11/2560
344 ปลัดแรงงาน ย้ำ! แรงงานนอกระบบสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ สิทธิประโยชน์ต้องเท่าเทียม 09/11/2560
345 ก.แรงงาน ตั้งเป้า สปก. 1.2 หมื่นแห่ง เข้าร่วม GLP ปี 61 ยกระดับมาตรฐานแรงงานไทย 09/11/2560
346 ก.แรงงาน กางแผน 3 ระยะ ระดมทุกหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันสถานการณ์ 08/11/2560
347 ก.แรงงาน ประชุมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 08/11/2560
348 ก.แรงงาน ประชุม คกก.คุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน 07/11/2560
349 ก.แรงงาน เตรียมเสนอแผน 2 ฉบับ บูรณาการขับเคลื่อนป้องกัน‘ค้ามนุษย์’ต่อ กขป.5 06/11/2560
350 ก.แรงงาน กำหนด ‘แผนปฏิบัติการดิจิทัลแรงงาน’ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม สู่ ‘ดิจิทัล 4.0’ 06/11/2560