ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ หัวข้อ วันที่ลงข่าว
351 ก.แรงงาน ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขยายโอกาสด้านอาชีพ และการทำงานสำหรับผู้สูงอายุ 25/07/2560
352 นายจ้าง เผย พอใจการยื่นแบบรายการรวดเร็ว ยอดรับแจ้งวันแรกทะลุ 12,482 ราย ต่างด้าว 38,107 ราย สระบุรีครองแชมป์ 24/07/2560
353 บิ๊กบี้‘กำชับ’ นายจ้างต้องมาแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ภายในระยะเวลาที่กำหนด ปลัดแรงงาน‘ย้ำ’ ไม่มีการสวมสิทธิ์อย่างแน่นอน 24/07/2560
354 ก.แรงงาน อบรม ขรก.ใหม่ รุ่น ๑๗ 24/07/2560
355 “ปลัดแรงงาน” ทดสอบระบบการทำงานศูนย์ฯ ต่างด้าว ย้ำ พร้อมเปิดบริการ 24 ก.ค.นี้ 23/07/2560
356 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และปฏิบัติงานระบบบริหารจัดการข้อมูล สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค 21/07/2560
357 ก.แรงงาน ย้ำ นายจ้างยื่นเอกสารศูนย์ฯ ตามกำหนด ขีดเส้นผ่อนผันต่างด้าว 31 ธ.ค.นี้ 21/07/2560
358 บิ๊กบี้”เช็คความพร้อมระบบการทำงานศูนย์ฯ ต่างด้าว ก่อนดีเดย์เปิดบริการ 24 ก.ค. 21/07/2560
359 ก.แรงงาน เปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 15 วัน 20/07/2560
360 รมว.แรงงาน ต้อนรับ ออท.อิสราเอลประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ 20/07/2560
361 ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 19 ครั้งที่ 7/2560 20/07/2560
362 ข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่่ ก.แรงงาน ออกกำลังกายทุกวันพุธ 19/07/2560
363 “บิ๊กบี้”แจงแนวปฏิบัติจ้างต่างด้าว กำชับ จนท. อำนวยความสะดวก ย้ำทุจริตมีโทษเด็ดขาด 19/07/2560
364 พ.ร.ก. ยาแรง ฝีแตก เร่งรัด เยียวยา รักษาชีวิต 16/07/2560
365 ก.แรงงาน ซ้อมอพยพหนีไฟ รณรงค์ทุกภาคส่วนขับเคลื่อน‘เซฟตี้ไทยแลนด์’ 14/07/2560
366 ก.แรงงาน ทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวง 14/07/2560
367 ก.แรงงาน เตรียมความพร้อม ขรก.ไปประจำการต่างประเทศ 13/07/2560
368 ผู้ประกอบการ พอใจ ก.แรงงาน แจงชัด แนวปฏิบัติจ้างต่างด้าวระยะผ่อนผัน พร้อมเปิดศูนย์ฯ 99 แห่งทั่วประเทศ 13/07/2560
369 “บิ๊กบี้” สั่งลงโทษเด็ดขาดทั้งวินัยและอาญา เจ้าหน้าที่ทุจริตรับผลประโยชน์ต่างด้าว 12/07/2560
370 “บิ๊กบี้” จี้ ผู้บริหาร ก.แรงงาน ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ ขอความร่วมมือจ้างแรงงานต่างด้าวตาม พ.ร.ก.ต่างด้าว 12/07/2560
371 การประชุมหารือระดับสูง เรื่อง แรงงานข้ามชาติสตรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN High - Level Policy Dialogue on Women Migrant Workers in the ASEAN Economic Community) 11/07/2560
372 ก.แรงงาน แจงแนวปฏิบัติจ้างเมียนมา ลาว กัมพูชา ตาม พ.ร.ก.ต่างด้าว 07/07/2560
373 “บิ๊กบี้” เร่งรัดกัมพูชาร่วมมือจัดระบบแรงงานต่างด้าว 06/07/2560
374 ก.แรงงาน เร่งหาโควต้าความต้องการจ้างคนพิการเพิ่ม 06/07/2560
375 ปลัดแรงงาน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2560 06/07/2560
376 ‘บิ๊กบี้’ สั่งตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่ออำนวยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 06/07/2560
377 คปค. เข้าพบปลัดแรงงาน หารือสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน 05/07/2560
378 ก.แรงงาน จัดเสวนา ‘พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 2560 ปวงชนชาวไทยได้อะไร’ 05/07/2560
379 บิ๊กบี้ ‘ย้ำ’ แนวปฏิบัติ พ.ร.ก. แรงงานต่างด้าว รอรัฐบาลประกาศมาตรการผ่อนผัน 03/07/2560
380 ก.แรงงาน หล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๐ 03/07/2560
381 ก.แรงงาน แนะนำช่องทางสอบถามการจ้างต่างด้าว 03/07/2560
382 สป.รง.เปิดเวทีประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์แรงงาน ขับเคลื่อนการปฏิบัติ มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 30/06/2560
383 'บิ๊กบี้' ห่วงแรงงานทางทะเล เร่งรัดออกกฎหมายลำดับรอง กำชับทุกฝ่ายบูรณาการร่วมกัน 30/06/2560
384 ก.แรงงาน เดินหน้าแก้ค้ามนุษย์ ไม่หวั่นคง เทียร์ 2 เฝ้าระวัง 30/06/2560
385 ‘บิ๊กบี้’ เปิดงานความปลอดภัยฯ จับมือ 10 กระทรวง ยกระดับ 'เซฟตี้ไทยแลนด์' 29/06/2560
386 นายกฯ ประชุมหัวหน้าส่วนระดับกระทรวง ยกระดับแรงงาน 4.0 พร้อมดูแลแรงงานนอกระบบ 29/06/2560
387 รง.เตรียมพร้อมรับ นายกฯ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 20 กระทรวง 29 มิ.ย.นี้ 28/06/2560
388 ก.แรงงาน ประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (อกนร.) ครั้งที่ 2/2560 28/06/2560
389 รง.ย้ำ พ.ร.ก.ต่างด้าว หวังจัดระเบียบแรงงานตามมาตรฐานสากล เกิดประโยชน์ต่อชาติรอบด้าน 27/06/2560
390 ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ ๑๙ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 27/06/2560
391 'บิ๊กบี้' รับมอบศูนย์ฝึกอบรมช่างสีรถยนต์ พัฒนาฝีมือทหารเข้าสู่ตลาดแรงงาน 23/06/2560
392 'บิ๊กบี้' ลงพื้นที่นครสวรรค์ ยึดแนว 'ประชารัฐ' ส่งเสริมแรงงานนอกระบบ พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 23/06/2560
393 ก.แรงงาน บูรณาการอบรมคอมฯ เครือข่าย รองรับ Thailand 4.0 21/06/2560
394 ก.แรงงาน เตรียมจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ กำชับดูแลความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นหรือเครน 21/06/2560
395 ก.แรงงาน พัฒนา E – Service บริการประชาชนครบวงจร 21/06/2560
396 ‘บิ๊กบี้’ พร้อมลงพื้นที่นครสวรรค์ เตรียมแรงงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในเขตภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน 21/06/2560
397 ไทย - จีน กระชับความร่วมมือภายใต้กรอบ ILO รักษาผลประโยชน์แรงงานในเอเชียแปซิฟิก 15/06/2560
398 ไทย ยื่นจดทะเบียนสัตยาบันสาร ฉ.111 ต่อ ILO พร้อมพิจารณาเพิ่มอีก 2 ฉบับ 14/06/2560
399 รมว.แรงงาน น้อมนำ เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่ Green Job ส่งเสริมงานมีคุณค่า สู่เวทีโลก 14/06/2560
400 สนร.ญี่ปุ่น รับสมัครเข้าร่วมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาผู้ประกอบอาหารไทย วันนี้ – ๓๐ มิ.ย.๖๐ 13/06/2560