ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 211 “บิ๊กอู๋”หารือหน่วยเกี่ยวข้อง กำหนดแนวทางที่เหมาะสม ตอบข้อเรียกร้องสมาคมประมง 02/08/2561
icon 212 ก.แรงงาน ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 72 ปี นสพ.บางกอกโพสต์ 01/08/2561
icon 213 “บิ๊กอู๋”เผย ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ไอแอลโอ 11 เม.ย.62 01/08/2561
icon 214 นายกฯ นำคณะรัฐมนตรี บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2561 01/08/2561
icon 215 ก.แรงงาน ‘ร่วมรับหนังสือ’ สมาคมการประมงฯ 01/08/2561
icon 216 ก.แรงงาน ซ้อมอพยพหนีไฟ รณรงค์ทุกภาคส่วนขับเคลื่อน ‘Safety Thailand’ 01/08/2561
icon 217 ก.แรงงาน ประชุม คกก. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 01/08/2561
icon 218 รมว.แรงงาน ให้การต้อนรับ ประธานมูลนิธิสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ในการบูรณาการการทำงานด้านแรงงานร่วมกัน 31/07/2561
icon 219 รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการป้องกัน และขจัดการใช้แรงงานบังคับ 31/07/2561
icon 220 ก.แรงงาน “ประชุม” คณะทำงาน ป.ย.ป. เพื่อขับเคลื่อนภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 1/2561 31/07/2561
icon 221 ก.แรงงาน อัญเชิญเครื่องราชสักการะฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 29/07/2561
icon 222 “บิ๊กอู๋” นำทีม จัดกิจกรรมนำบริการด้านแรงงานสู่ประชาชน ถวายเป็นพระราชกุศลฯ 26/07/2561
icon 223 "รมว แรงงาน" นำข้าราชการ ก.แรงงานถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 26/07/2561
icon 224 "บิ๊กอู๋" ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา และกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก.ค. ๖๑ 26/07/2561
icon 225 "บิ๊กอู๋"ชี้แจง กรณีการผลักดันไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ฉบับที่ 188 25/07/2561
icon 226 ก.แรงงาน บันทึกเทปโทรทัศน์อาเศียรถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 25/07/2561
icon 227 ก.แรงงาน ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ปี 61 เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 ก.ค. 61 25/07/2561
icon 228 ก.แรงงาน ‘ประชุม’ โครงการ FY17 ต่อต้านการค้ามนุษย์ ผ่าน Application 25/07/2561
icon 229 คกก.ค่าจ้าง พิจารณาอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง ลูกจ้างผู้สูงอายุ 25/07/2561
icon 230 นายกรัฐมนตรี นำ ครม. ประชุมครม.สัญจรภาคอีสาน 24/07/2561
icon 231 ก.แรงงาน ประชุมปรับปรุงร่างกฎหมายเพื่อให้สัตยาบันอนุสัญญา ฉบับที่ 188 24/07/2561
icon 232 “บิ๊กอู๋”ลงพื้นที่ยโสธร-อุบลฯ มอบอุปกรณ์ผู้ฝึกช่างชุมชน ต่อยอดประกอบอาชีพ 23/07/2561
icon 233 ก.แรงงาน ‘ประชุม’ กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 7/2561 23/07/2561
icon 234 “บิ๊กอู๋”ลงพื้นที่มุกดาหาร ตรวจฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อย เน้น มีงานทำอย่างมั่นคง 22/07/2561
icon 235 ปลัดแรงงาน ‘ย้ำ’ ความปลอดภัยในการทำงาน เกิดจากการบูรณาการการทำงานจากทุกภาคส่วน 20/07/2561
icon 236 “บิ๊กอู๋” ลงพื้นที่นครพนม มุ่งพัฒนาระบบ ตรวจเยี่ยมผู้ประกันตน พร้อมสร้างการรับรู้สิทธิประโยชน์ประกันสังคม 20/07/2561
icon 237 รมว.แรงงาน บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย Safety Thailand มุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา 19/07/2561
icon 238 รมว.แรงงาน เยี่ยมชมการฝึกอาชีพตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย 19/07/2561
icon 239 ก.แรงงาน ‘ประชุม’ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง 100 ปี ILO 19/07/2561
icon 240 “บิ๊กป้อม”ดีเดย์ เปิดศูนย์จ็อบเรดี้เซ็นเตอร์ 11 แห่งทั่วประเทศ ช่วยผู้จบ ป.ตรี มีงานทำครบวงจร 19/07/2561