ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 2371 เร่งพิจารณา“ค่าจ้าง” ตอบโจทย์ข้อเท็จจริงในแต่ละพื้นที่ 11/03/2558
icon 2372 คุ้มครองดูแลแรงงาน เข้า – ออก ถูกกฎหมาย รับการจ้างงานเขตเศรษฐกิจพิเศษ 11/03/2558
icon 2373 ก.แรงงาน พิจารณาการดำเนินงาน องค์กรเอกชนต่างประเทศ 11/03/2558
icon 2374 “นักบริหาร ก.แรงงาน” พร้อม!! เก็บประสบการณ์การบริหารจัดการแนวใหม่ ใช้ขับเคลื่อนภารกิจหลัก ‘คนไทยทุกคนมีอาชีพ มีรายได้ มีความมั่นคง” 10/03/2558
icon 2375 ติว'ข้าราชการ'รู้ทันเป็นแนวหน้าให้'ประชาชนอยู่รอด'ในอาเซียน ย้ำพัฒนาภาษา ไอที ทันยุคโซเซียล 10/03/2558
icon 2376 ก.แรงงาน มองอนาคต จัดสัมมนา “เศรษฐกิจไทยในทศวรรษหน้า : ความท้าทายต่อแรงงานไทย” 09/03/2558
icon 2377 รมว.แรงงาน ย้ำ!! นายจ้าง-ลูกจ้าง อยู่กันอย่างสร้างสรรค์ ใช้กม.เป็นทางเลือกสุดท้าย 09/03/2558
icon 2378 ก.แรงงาน เปิดเว็บไซต์ “womenwill.mol.go.th” ยกศักยภาพหญิงไทยทำงาน 09/03/2558
icon 2379 ‘จาวเหนือม่วนใจ๋ 'อิ่มใจ'บริการภาครัฐ เปิดยิ่งใหญ่! 'กระทรวงแรงงานพบประชาชน'จ.เชียงใหม่ 08/03/2558
icon 2380 แนะเยาวชนไทยเรียนสายอาชีพ และต้องมีทักษะ ๓ ด้าน 06/03/2558
icon 2381 บรูมเบิร์ก ชี้ ดัชนีความสุขไทยที่ 1 เผย เศรษฐกิจมั่นคง แนะแรงงานไทย รู้จัก อดทน อดออม 06/03/2558
icon 2382 เชิดชูหญิงเก่ง “วันสตรีสากล” 5 มีนาคมของทุกปี 05/03/2558
icon 2383 ก.แรงงาน เดินหน้า ส่งเสริม ‘ข้าราชการที่ดี’ จัดบรรยายธรรม ‘ชีวิตลิขิตได้ด้วยการแก้กรรม’ 05/03/2558
icon 2384 ก.แรงงาน เตรียมจัดงาน ‘วันมาตรฐานแรงงานไทย’ 03/03/2558
icon 2385 โชว์ "เรือต้นแบบ" ประมงที่ดี หวังนายจ้างทำตามกันช่วยหลุดพ้นเทียร์ 3 และรอดพ้นฝันร้าย IUU 03/03/2558
icon 2386 รมว.แรงงาน เปิดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ปี 58 พร้อมมอบป้ายเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานแก่สถานประกอบกิจการ 02/03/2558
icon 2387 ชี้ ฝีมือคนไทยเทียบเท่าสากล ย้ำใช้มาตรฐานวัดระดับฝีมือ ตั้งเป้าปี 58 พัฒนาฝีมือ 4 ล้านคน 02/03/2558
icon 2388 รัฐบาลห่วงใย : ก.เเรงงาน เป็นเจ้าภาพยุทธ์ ดึงคนทำงานนอกระบบ สู่ความมั่งคงอาชีพ - รายได้ - เข้าถึงสิทธิ 28/02/2558
icon 2389 กนร. เห็นชอบ “เดินหน้า” จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว 27/02/2558
icon 2390 ‘ปลัดแรงงาน’ ร่วมรับฟังการเปิดตัวรายงานเรื่องสุขภาพและการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 27/02/2558
icon 2391 รมว.แรงงาน ย้ำ จนท.ตรวจแรงงานประมง ‘ต้องเข้าใจกฎหมาย’ ส่งต่อ ‘ข้อมูล’ ที่เข้าใจง่ายแก่ประชาชน สร้างการรับรู้สู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง 27/02/2558
icon 2392 ช่วยภาคประมง แรงงานเตรียมผ่อนผันจดทะเบียนต่างด้าวเพิ่ม 27/02/2558
icon 2393 ก.แรงงาน เชิญผู้พิการนัดพบแรงงาน 19 มีนาฯ ที่ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย 26/02/2558
icon 2394 ชูทวิภาคี ลดขัดแย้งภาคแรงงาน เฝ้าระวังผู้นำไร้อุดมการณ์ 26/02/2558
icon 2395 ก.แรงงาน จับมือ ม.ธุรกิจฯ ร่วมกับ CEPAR ถก “ตลาดแรงงาน การย้ายถิ่น และภาวะสูงวัย” รับมือผู้สูงอายุทะลุ 65 ล้านคนในอีก 10 ปี 26/02/2558
icon 2396 แรงงาน “เร่ง” พิสูจน์สัญชาติ ดูแลคนพื้นที่สูง ปฏิรูปประกันสังคม ชูงานปลอดภัย 26/02/2558
icon 2397 ก.แรงงาน แนะประมงใช้ต่างด้าวตามกฎหมายแรงงาน ตอบโจทย์ภาคส่วนธุรกิจ สังคม ความมั่นคง 25/02/2558
icon 2398 คสรท. ขอบคุณแรงงาน คงสิทธิว่างงาน ยื่นหนังสือช่วยดูแลปัญหาแรงงาน 4 ด้าน 25/02/2558
icon 2399 ขีดเส้นต่างด้าวตรวจสัญชาติ 31 มีนาฯ ย้ำหลักการ 'ประโยชน์ชาติ - คุ้มครองสิทธิแรงงาน' 24/02/2558
icon 2400 “กำชับ” แรงงานจังหวัด เป็น “ศูนย์กลาง” ขับเคลื่อนงานในพื้นที่ 24/02/2558