ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 2371 ไทยดูแล ‘แรงงาน’บนหลักสิทธิมนุษยชนและอนุสัญญา ILO 14 ฉ. 23/07/2558
icon 2372 เสนอ ‘สภาการแรงงานแห่งชาติ’ ทำบทบาทเด่นเชิงวิชาการ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านแรงงาน ตอบโจทย์ แรงงานใน – นอกระบบ 22/07/2558
icon 2373 นายกสมาคมแม่บ้านแรงงาน ประธานการประชุมใหญ่วิสามัญของสมาคมแม่บ้านแรงงาน 22/07/2558
icon 2374 คืบหน้า เร่งออก กม.ลูก 67 ฉ. รองรับพ.ร.บ.แรงงานทางทะเลฯ สู่มาตรฐานในอนาคต 22/07/2558
icon 2375 รมว.แรงงาน ร่วมหารือหอการค้าญี่ปุ่น – กรุงเทพฯ ‘เน้น’ พัฒนากำลังคนตอบโจทย์ภาคเศรษฐกิจ 22/07/2558
icon 2376 ลูกจ้าง “ซัมซุงโคราช” ได้สิทธิประโยชน์ครบ 21/07/2558
icon 2377 รมว.แรงงาน หารือ อรท. ขยายสิทธิแรงงาน ผู้ประกันตนได้ประโยชน์สูงสุด 20/07/2558
icon 2378 การจ้างแรงงานต่างด้าว โดยวิธีนำเข้าแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ MOU สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และคุ้มค่า 20/07/2558
icon 2379 เตือนหญิงไทย ระวัง! ถูกหลอกไปทำงานแอบแฝงค้าประเวณี ที่เกาะปาเลา 20/07/2558
icon 2380 ก.แรงงาน ‘เชิดชู’ สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี ๒๕๕๘ 17/07/2558
icon 2381 ปลัดแรงงาน พร้อมผู้บริหาร ก.แรงงาน บันทึกเทปอาเศียรวาทเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 17/07/2558
icon 2382 ก.แรงงาน เตรียมพร้อมประชุม CLMTV 16/07/2558
icon 2383 ก.แรงงาน ปลูกฝังหลักธรรมข้าราชการที่ดี 16/07/2558
icon 2384 รมว.แรงงาน ตรวจศูนย์บริการตรวจลงตราและพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว จ.ตาก 16/07/2558
icon 2385 เร่งรัด ‘เดินหน้า’ แม่สอด สู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 16/07/2558
icon 2386 ก.แรงงาน เร่งผลักดันกฎหมายบริหาร สสปท. 15/07/2558
icon 2387 ฝึกอาชีพอิสระ ฟรี!! ที่ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) 14/07/2558
icon 2388 สายด่วน 1694.. มีคำตอบแรงงาน 14/07/2558
icon 2389 ไทย เจ้าภาพจัดประชุมเชิงวิชาการด้านแรงงานระดับรัฐมนตรีประเทศเพื่อนบ้าน กระชับสัมพันธ์ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม (CLMTV) 13/07/2558
icon 2390 รวมศูนย์ข้อมูลแรงงาน พัฒนาทักษะฝีมือ ผลิตบุคลากรสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่ 13/07/2558
icon 2391 รมว. แรงงาน ย้ำ “วัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน” 11/07/2558
icon 2392 รมว.แรงงาน เร่งคัด ‘ช่างเก่ง’ เป็นตัวแทนภาค เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ 11/07/2558
icon 2393 เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSOS) ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน ชั้น 18 อาคารจัตุรัสจามจุรี 11/07/2558
icon 2394 ‘ไอเอ็ม’ หารือ ส่งฝึกงานประเทศญี่ปุ่น 10/07/2558
icon 2395 ก.แรงงาน ออกใบอนุญาตทำงานจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ตอบโจทย์นักลงทุน รับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 09/07/2558
icon 2396 ‘อสร.’ ขับเคลื่อนภารกิจแรงงาน สู่ประชาชน ‘มีงานทำ – มีรายได้’ 08/07/2558
icon 2397 ก.แรงงาน แนะ ใช้ต่างด้าว ‘นำเข้าแบบ MOU’ ถูกกฎหมาย ไม่ยุ่งยาก 08/07/2558
icon 2398 ก.แรงงาน เร่งคัด ‘ช่างเก่ง’ สร้างกระแส ‘วิชาช่าง’ จบได้งานดี 08/07/2558
icon 2399 คืบ ! ข้อเรียกร้องวันแรงงานนัดสาม เห็นชอบโรดแมป ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองฯ ฉบับผู้ใช้แรงงาน 08/07/2558
icon 2400 3 ทศวรรษ ศูนย์ฟื้นฟูฯ พัฒนาผู้ประกันตนสู่ ‘โอกาส’ อาชีพใหม่ 07/07/2558