ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ หัวข้อ วันที่ลงข่าว
401 สป.รง.เปิดเวทีประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์แรงงาน ขับเคลื่อนการปฏิบัติ มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 30/06/2560
402 'บิ๊กบี้' ห่วงแรงงานทางทะเล เร่งรัดออกกฎหมายลำดับรอง กำชับทุกฝ่ายบูรณาการร่วมกัน 30/06/2560
403 ก.แรงงาน เดินหน้าแก้ค้ามนุษย์ ไม่หวั่นคง เทียร์ 2 เฝ้าระวัง 30/06/2560
404 ‘บิ๊กบี้’ เปิดงานความปลอดภัยฯ จับมือ 10 กระทรวง ยกระดับ 'เซฟตี้ไทยแลนด์' 29/06/2560
405 นายกฯ ประชุมหัวหน้าส่วนระดับกระทรวง ยกระดับแรงงาน 4.0 พร้อมดูแลแรงงานนอกระบบ 29/06/2560
406 รง.เตรียมพร้อมรับ นายกฯ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 20 กระทรวง 29 มิ.ย.นี้ 28/06/2560
407 ก.แรงงาน ประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (อกนร.) ครั้งที่ 2/2560 28/06/2560
408 รง.ย้ำ พ.ร.ก.ต่างด้าว หวังจัดระเบียบแรงงานตามมาตรฐานสากล เกิดประโยชน์ต่อชาติรอบด้าน 27/06/2560
409 ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ ๑๙ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 27/06/2560
410 'บิ๊กบี้' รับมอบศูนย์ฝึกอบรมช่างสีรถยนต์ พัฒนาฝีมือทหารเข้าสู่ตลาดแรงงาน 23/06/2560
411 'บิ๊กบี้' ลงพื้นที่นครสวรรค์ ยึดแนว 'ประชารัฐ' ส่งเสริมแรงงานนอกระบบ พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 23/06/2560
412 ก.แรงงาน บูรณาการอบรมคอมฯ เครือข่าย รองรับ Thailand 4.0 21/06/2560
413 ก.แรงงาน เตรียมจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ กำชับดูแลความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นหรือเครน 21/06/2560
414 ก.แรงงาน พัฒนา E – Service บริการประชาชนครบวงจร 21/06/2560
415 ‘บิ๊กบี้’ พร้อมลงพื้นที่นครสวรรค์ เตรียมแรงงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในเขตภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน 21/06/2560
416 ไทย - จีน กระชับความร่วมมือภายใต้กรอบ ILO รักษาผลประโยชน์แรงงานในเอเชียแปซิฟิก 15/06/2560
417 ไทย ยื่นจดทะเบียนสัตยาบันสาร ฉ.111 ต่อ ILO พร้อมพิจารณาเพิ่มอีก 2 ฉบับ 14/06/2560
418 รมว.แรงงาน น้อมนำ เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่ Green Job ส่งเสริมงานมีคุณค่า สู่เวทีโลก 14/06/2560
419 สนร.ญี่ปุ่น รับสมัครเข้าร่วมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาผู้ประกอบอาหารไทย วันนี้ – ๓๐ มิ.ย.๖๐ 13/06/2560
420 ไทยปลื้มได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกประจำของคณะประศาสน์การ ILO ด้วยคะแนนสูงสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 13/06/2560
421 “โฆษก รง.” เชิญชวนติดตาม Live สด ฝึกอาชีพผ่านเฟสบุ๊ค M - poweredth 12/06/2560
422 ปลัดแรงงาน 'ย้ำ' คนพิการต้องมีอาชีพ มีรายได้ มีงานทำ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 09/06/2560
423 แรงงาน พม. มหาดไทย ผนึกกำลังลงพื้นที่จัดโซนนิ่งแรงงานต่างด้าวในสมุทรสาคร 09/06/2560
424 ก.แรงงาน สร้างจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้ประกอบกิจการ ปลอดการค้ามนุษย์ สอดรับไทยแลนด์ 4.0 08/06/2560
425 จูงใจคนไทยกลับสู่ภาคประมง ก.แรงงาน เสนอปรับเพิ่มค่าจ้างประมง 08/06/2560
426 แรงงาน พม. มหาดไทย เตรียมลงพื้นที่จัดโซนนิ่งแรงงานต่างด้าวในสมุทรสาคร 08/06/2560
427 รมว.แรงงาน นำข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่่ ก.แรงงานออกกำลังกายทุกวันพุธ 07/06/2560
428 ก.แรงงาน ‘เผย’ ผลงานศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง 07/06/2560
429 ก.แรงงาน ประชุมคณะทำงานส่งเสริมการมีงานทำให้กับทหารกองประจำการ ครั้งที่ 4/2560 07/06/2560
430 ก.แรงงาน ร่วมงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2560 06/06/2560
431 ก.แรงงาน รับ 11 คนงานไทย กลับจากซาอุฯ หลังทางการประกาศนิรโทษกรรมบุคคลไม่มีใบรับรองถิ่นที่อยู่ 04/06/2560
432 “บิ๊กบี้” ติดดาวผู้ผ่านมาตรฐานช่างไฟฟ้า สร้างใบเบิกทาง สร้างความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ 03/06/2560
433 "บิ๊กบี้" ลงขอนแก่น สร้างความมั่นใจเอกชน ยัน จ้างงานเพิ่มขึ้น พร้อมดูแลแรงงานทุกระดับทุกพื้นที่ 02/06/2560
434 ก.แรงงาน แนะเรียนอาชีวะ ตลาดแรงงานต้องการสูง 02/06/2560
435 ก.แรงงาน เพิ่มศักยภาพ จนท. ด้านเทคโนโลยี พร้อมอำนวยความสะดวกแรงงานนอกระบบ 01/06/2560
436 ก.แรงงาน สร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ มีอาชีพ มีรายได้ ชุมชนเข้มแข็ง 01/06/2560
437 รมว.แรงงาน ให้การต้อนรับเอกอัคราชทูตเวียดนาม ที่เข้าคาราวะในโอกาสอำลาตำเเหน่ง 01/06/2560
438 รมว.แรงงาน นำข้าราชการกระทรวงแรงงานออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพที่ดี 31/05/2560
439 ก.แรงงาน ผลักดัน GLP ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานประมงและแปรรูปอาหารทะเลไทย 31/05/2560
440 ปลัดแรงงาน หารือ ไมโครซอฟท์ พัฒนา M-Power Thailand ตอบโจทย์การเรียนรู้ยุคดิจิทัล 30/05/2560
441 ก.แรงงาน เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า มิ.ย. นี้ 30/05/2560
442 “โฆษก รง.”ยัน ตัวเลขว่างงานเปลี่ยนตามฤดูกาล ชี้ นายจ้างยังต้องการแรงงานพุ่งกว่า 2.19 แสนอัตรา 30/05/2560
443 “บิ๊กบี้” เตรียมยื่นจดทะเบียนสัตยาบันสาร ฉ. 111 ชู Green Jobs บนเวที ILO ณ นครเจนีวา 29/05/2560
444 ปลัดแรงงาน ประธาน MOU กพร. ส.อ.ท. ยกระดับแรงงานฝีมือชั้นสูง รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่อุตสาหกรรม 4.0 29/05/2560
445 “บิ๊กบี้”พร้อมลงพื้นที่ขอนแก่น เตรียมแรงงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 29/05/2560
446 เสวนาสาธารณะ ๒ ปี พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับที่ ๔ 29/05/2560
447 NGO เข้าพบปลัดแรงงาน หารือป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในภาคการประมง 26/05/2560
448 ก.แรงงาน ร่วมฝึกปัญหาที่บังคับการ CPX 26/05/2560
449 ปลัดแรงงาน เน้นเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ให้บริการรวดเร็วทั่วถึง พร้อมติดดาวช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จ.มหาสารคาม 25/05/2560
450 ก.แรงงาน MOU ป้องกัน แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จ.มหาสารคาม 25/05/2560