ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 241 ก.แรงงาน 'หารือ' พิจารณาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 62 31/10/2561
icon 242 คกก.ปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขฯ เข้าพบ “บิ๊กอู๋”หารือยกระดับหลักประกันสุขภาพแรงงาน 31/10/2561
icon 243 รมว.แรงงาน ให้สัมภาษณ์ ในประเด็นแนวนโยบายการดำเนินงาน พัฒนา และส่งเสริมแรงงานของประเทศไทยแก่ นสพ.ไทยโพสต์ 31/10/2561
icon 244 ก.แรงงาน ร่วมรำลึก “วันนิคม จันทรวิทุร” ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 31/10/2561
icon 245 ก.แรงงาน เตรียม Kick Off กิจกรรม 5 ส รณรงค์บุคลากรลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม 31/10/2561
icon 246 รมว.แรงงาน ประชุม ครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ และประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 30/10/2561
icon 247 “บิ๊กอู๋”ขึ้นเหนือ ฝึกอาชีพสูงวัย แรงงานอิสระ นำภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างงาน สร้างรายได้ 29/10/2561
icon 248 “บิ๊กอู๋”รุกประชาสัมพันธ์ลูกจ้างต่างด้าวในสถานประกอบการเข้าถึงสิทธิแรงงานตาม กม. 29/10/2561
icon 249 ก.แรงงาน แจง พัฒนาทักษะฝีมือคนไทยทุกกลุ่ม ยัน เยาวชนได้ฝึกก่อนเข้าทำงาน 28/10/2561
icon 250 “บิ๊กอู๋”มอบสิทธิประโยชน์ทดแทนแก่ทายาท แรงงานไทยเสียชีวิตโรคหอบหืดที่เกาหลีใต้ 26/10/2561
icon 251 ก.แรงงาน ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงแรงงาน 26/10/2561
icon 252 รมว.แรงงาน มอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการ จ.อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ 25/10/2561
icon 253 “บิ๊กอู๋”ปลื้ม! แรงงานไทยเกี่ยวประสบการณ์ต่างแดน ทำไร่เกษตรพอเพียงตามรอยพ่อ 25/10/2561
icon 254 “บิ๊กอู๋”เปิดงานมหกรรมไหลเรือไฟนครพนม สืบสานประเพณีไทย สร้างพลังศรัทธาริมฝั่งโขง 25/10/2561
icon 255 ก.แรงงาน ร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช 23/10/2561
icon 256 “บิ๊กอู๋”ประชุมร่วมผู้ว่าฯ นครพนม ชูโมเดล ศปก.4.0 ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 23/10/2561
icon 257 ก.แรงงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพวงมาลา และถวายบังคม น้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช 23/10/2561
icon 258 ปลัดแรงงาน ประชุม คกก.พิจารณาและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี สป.รง. ครั้งที่ 3/2561 22/10/2561
icon 259 ก.แรงงาน ประชุมคณะทำงานจัดสมัชชาแรงงานนอกระบบ ครั้งที่ 1/2562 22/10/2561
icon 260 ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด ประจำปี 2561 22/10/2561
icon 261 “บิ๊กอู๋”ลงพื้นที่ปากน้ำโพ ขับเคลื่อนนโยบายแรงงานปี 62 ตามสูตร 13 + 4 + 7 21/10/2561
icon 262 รองปลัดแรงงาน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เตรียมเข้ารับตำแหน่ง 19/10/2561
icon 263 ก.แรงงาน ประชุมหารือ ร่าง พรบ. ประมง 19/10/2561
icon 264 ก.แรงงาน ประชุมคณะทำงานเตรียมจัดงานกาชาด ประจำปี 2561 19/10/2561
icon 265 "บิ๊กอู๋" เตรียมตำแหน่งงานกว่า 1 แสนอัตรารองรับแรงงานไทยลักลอบไปทำงานกลับจากเกาหลี 18/10/2561
icon 266 ผู้แทนมหาวิทยาลัย 42 แห่ง เข้าพบ“บิ๊กอู๋”หารือร่วมปรับร่างกฎหมาย จป.วิชาชีพ 18/10/2561
icon 267 “บิ๊กอู๋”มั่นใจแรงงานไทยในอนาคตสามารถทำงานร่วมกับระบบออโตเมชั่นได้ 18/10/2561
icon 268 ก.แรงงาน ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรม 5 ส 18/10/2561
icon 269 “บิ๊กอู๋”ลงพื้นที่อยุธยา ขยายเครือข่าย ม.40 เข้าถึงแรงงานอิสระ มีหลักประกันที่มั่นคง 17/10/2561
icon 270 ‘ก.แรงงาน’ ร่วมแสดงความยินดี ‘รองปลัดแรงงานคนใหม่’ 17/10/2561