ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ หัวข้อ วันที่ลงข่าว
401 'บิ๊กบี้' นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ออกกำลังกาย เพิ่มพลังการทำงาน 27/09/2560
402 ก.แรงงาน แต่งตั้ง อสร. กทม. เป็นตัวแทนนำบริการด้านแรงงานสู่ประชาชนในเมืองหลวง 27/09/2560
403 ก.แรงงาน ร่วมสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 27/09/2560
404 ‘บิ๊กบี้’ สั่ง ‘ฟัน’ ขรก. ทุจริต 25/09/2560
405 ก.แรงงาน ผนึก 15 หน่วย ชู เอกลักษณ์อาหารไทย ขับเคลื่อนครัวไทยสู่ครัวโลก 25/09/2560
406 ก.แรงงาน แจง! รับข้อเสนอค่าจ้างขั้นต่ำจากอนุฯ จังหวัด ตามรอบระยะเวลาปกติ 25/09/2560
407 “บิ๊กบี้”เปิดงานครบ 24 ปี ก.แรงงาน มอบโล่ ผู้ทำคุณประโยชน์ ผู้เกษียณ อสร.ดีเด่น และผู้รับงานไปทำที่บ้าน 22/09/2560
408 รมว.แรงงาน นำ ขรก. ขับเคลื่อน VisionEnds สู่เป้าหมาย เน้นการทำงานตามแนวทางประชารัฐ 21/09/2560
409 รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายสิงหเดช ชูอำนาจ เข้าร่วมงาน “Digital Thailand Big Bang 2017” 21/09/2560
410 ก.แรงงาน ปฏิรูประบบบำนาญ กระตุ้นคนไทยออม รองรับสังคมสูงอายุอย่างมีคุณค่า 20/09/2560
411 ก.แรงงาน 'สร้าง' บุคลากร Multi-Tasking Skill สู่ยุคดิจิทัล 4.0 20/09/2560
412 ก.แรงงาน เข้าร่วมประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อส่งเสริมงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 19/09/2560
413 ก.แรงงาน สร้างนักบริหารแรงงานระดับสูง รุ่น ๗ 19/09/2560
414 ปลัดแรงงาน 'สักขีพยาน' MOU เตรียมพร้อม นร. ประถม สู่ตลาดแรงงาน 18/09/2560
415 “บิ๊กบี้” ตรวจเยี่ยม บ.ไทยสแตนเลย์ฯ ชูต้นแบบสถานประกอบกิจการดีเด่น 16/09/2560
416 ก.แรงงาน 'รับโล่' ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น สร้างความโปร่งใสของภาครัฐ 15/09/2560
417 “บิ๊กบี้” ลงพื้นที่ปทุมธานี ติดตามผลงาน เน้นย้ำบูรณาการทุกภาคส่วน ตามแนวประชารัฐ 15/09/2560
418 ปลัดแรงงาน มอบรางวัลสถานประกอบการ ประชุมวิชาการนานาชาติ “First International Thailand Vision Zero Conference” 15/09/2560
419 ก.แรงงาน แสดงความยินดีปลัดแรงงานใหม่ ร่วมสานต่อภารกิจงานสำคัญ 14/09/2560
420 "บิ๊กบี้" มอบรางวัล 180 บริษัท ลดต้นทุน เพิ่มขีดความสามารถแรงงานปี 60 กว่า 451 ลบ. 14/09/2560
421 ก.แรงงาน 'เผย' นายจ้าง - ลูกจ้างต่างด้าว ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์แล้ว 7 แสนราย 14/09/2560
422 ก.แรงงาน ส่งเสริมงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 14/09/2560
423 ก.แรงงาน เตรียมลงนาม MOU ยกระดับพ่อครัวแม่ครัวนำธุรกิจอาหารไทยสู่มาตรฐานโลก 12/09/2560
424 “บิ๊กบี้” ย้ำ กระตุ้นเยาวชนมีงานทำรับ Future of Work ไทยเจ้าภาพแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนปี ๖๑ 11/09/2560
425 รมว.แรงงาน ให้การต้อนรับผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดงานแข่งขัน ครั้งที่ ๑ การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ 10/09/2560
426 ก.แรงงาน แจงค่าจ้างขั้นต่ำกำหนดตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับแรงงานแรกเข้าทำงาน 10/09/2560
427 ปลัดแรงงาน 'มอบโอวาท' บัณฑิตแรงงานปัตตานี ผู้ขับเคลื่อนภารกิจแรงงานชายแดนใต้ 07/09/2560
428 ก.แรงงาน สัมมนาหารือปลดล็อคอาชีพสงวน ปรับโทษ ก่อนบังคับใช้ พ.ร.ก.ต่างด้าว 1 ม.ค. 07/09/2560
429 ‘บิ๊กบี้’ ย้ำ ให้ดูแลแรงงานไทยเสมือนญาติ 4 ภารกิจหลัก ข้าราชการประจำการ สนร. ต่างประเทศ 06/09/2560
430 ปลัดแรงงาน มอบโอวาทแก่ขรก.ประจำการสนร.ต่างประเทศ 06/09/2560
431 ก.แรงงาน ร่วมหารือแนวทางการยกระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 06/09/2560
432 ก.แรงงาน ชูประชารัฐพัฒนาแรงงานยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 06/09/2560
433 อาเซียนยกไทยนำด้าน Safety and Health 06/09/2560
434 ประธานใหญ่คณะกรรมการ Far East University เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.แรงงาน 06/09/2560
435 ก.แรงงาน ผนึก Far East University เกาหลีใต้ ลงนามร่วมมือทางวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 05/09/2560
436 ปลัดแรงงาน 'ย้ำ' ก.แรงงาน คุ้มครองแรงงานรับใช้ในบ้าน ตามหลักสากล 05/09/2560
437 สมาคมแม่บ้านแรงงาน มอบทุนเรียนดี แก่บุตรข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน 04/09/2560
438 รมว.แรงงาน ประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนและร่วมเป็นเกียรติในการประชุมวิชาการโลกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 04/09/2560
439 ‘บิ๊กบี้’ ประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ลงนามพัฒนางานความปลอดภัยของไทยต่อเวทีโลก 02/09/2560
440 รัฐจัดสรรงบปี 61 มุ่งพัฒนาแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0 01/09/2560
441 ก.แรงงาน รับฟังความเห็นก่อนประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเพิ่มอีก 16 สาขา 01/09/2560
442 ก.แรงงาน มอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ร่วมพัฒนาแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0 01/09/2560
443 “บิ๊กบี้”เปิดงานครบ 27 ปี สปส. มุ่งมั่นสานต่อคุ้มครองผู้ประกันตนกว่า 12 ล้านคน 01/09/2560
444 “บิ๊กบี้”มอบรางวัลผู้ชนะออกแบบมาสคอต“ช้างเผือก” สัญลักษณ์งานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 30/08/2560
445 ก.แรงงาน วางกรอบจัดหลักเกณฑ์การพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี ๒๕๖๑ 28/08/2560
446 รมว.แรงงาน มอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award ๒๐๑๗ 25/08/2560
447 ก.แรงงาน มอบรางวัลสถานประกอบกิจการ ปี ๖๐ 25/08/2560
448 รองปลัดแรงงาน ประชุมจัดทำร่างตราสารอาเซียนฯ คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิแรงงานต่างด้าว 25/08/2560
449 รมว.รง. เปิดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ASSA ครั้งที่ ๓๔ 23/08/2560
450 รองอธิบดีกรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ญี่ปุ่น เข้าพบ รองปลัดแรงงาน หารือข้อราชการ 23/08/2560