ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 241 “บิ๊กอู๋”ลงพื้นที่กำแพงเพชร - นครสวรรค์ ลุยฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยฯ 11/06/2561
icon 242 ก.แรงงาน แจง จบป.ตรีเตะฝุ่นมีหลายสาเหตุ แนะ เรียนสาขาตลาดรองรับ มีงานทำชัวร์ 08/06/2561
icon 243 ก.แรงงาน ประชุม CIO 08/06/2561
icon 244 ก.แรงงาน ประชุม Conference กับส่วนภูมิภาค เพื่อดำเนินโครงการไปในทิศทางเดียวกัน 08/06/2561
icon 245 ‘บิ๊กอู๋’ ย้ำ 1 ก.ค. นี้ กวาดล้างต่างด้าวผิด กม. เจอ จับ ปรับ ส่งกลับแน่นอน 08/06/2561
icon 246 มอบรางวัลผู้โชคดีถูกรางวัล “บัตรแรงงานเชิญรับโชค” 07/06/2561
icon 247 ก.แรงงาน ร่วมคณะตรวจราชการ แก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย 06/06/2561
icon 248 “บิ๊กอู๋”สั่ง กสร.ช่วยคนงานถูกลอยแพที่ศาลากลาง จ.พัทลุง ได้ค่าจ้างตามสิทธิ 06/06/2561
icon 249 ก.แรงงาน ร่วมงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2561 06/06/2561
icon 250 “บิ๊กอู๋” ลั่น ไทยพร้อมจัดกิจกรรมครบรอบ 100 ปี ILO ในฐานะสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง 06/06/2561
icon 251 “บิ๊กอู๋” เผย ไทยได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนปี 62 05/06/2561
icon 252 ก.แรงงาน ‘ติดตามผล’ การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE หนองคาย 05/06/2561
icon 253 ก.แรงงาน ‘ประชุม’ คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2561 05/06/2561
icon 254 ก.แรงงาน ‘ประชุม’ วิเคราะห์และปรับปรุงสูตรการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ครั้งที่ 1/2561 05/06/2561
icon 255 “บิ๊กอู๋”สั่ง กสร.ช่วยลูกจ้างพนักงานโรงแรมที่พิษณุโลก ได้สิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย 05/06/2561
icon 256 “บิ๊กอู๋” ยื่นจดสัตยาบันสาร ฉบับที่ 29 ต่อ ILO ย้ำ ไทยมุ่งมั่นคุ้มครองสิทธิแรงงานอย่างเท่าเทียม 05/06/2561
icon 257 ก.แรงงาน ‘ประชุม’ คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 18 05/06/2561
icon 258 “บิ๊กอู๋” ย้ำ บนเวที ILO ไทยส่งเสริมบทบาทสตรีพัฒนาประเทศในทุกมิติ 05/06/2561
icon 259 “บิ๊กอู๋” สั่งข้ามประเทศ ช่วยเหลือผู้ประกันตนที่เสียชีวิตจากการคลอดบุตร 04/06/2561
icon 260 ก.แรงงาน จับมือ IOM ร่วมประชุม “ข้อมูลตลาดแรงงานสำหรับนโยบายการโยกย้ายถิ่นฐาน” 04/06/2561
icon 261 ก.แรงงาน ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตาม โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย 04/06/2561
icon 262 “บิ๊กอู๋”เผย เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ชื่นชมแรงงานไทยขยัน มีฝีมือ แนะพัฒนาภาษาเพิ่ม 04/06/2561
icon 263 “บิ๊กอู๋”พบปะคนไทยที่กรุงเบิร์น ย้ำ เกี่ยวประสบการณ์ในต่างแดนมาพัฒนาประเทศ 03/06/2561
icon 264 “บิ๊กอู๋”จ่อยื่นสัตยาบันสาร ILO ฉบับที่ 29 คุ้มครองสิทธิแรงงานตามมาตรฐานสากล 03/06/2561
icon 265 “บิ๊กอู๋”หารือร่วม 3 สภาฯ กำหนดอาชีพสงวน ยันถือผลประโยชน์ชาติเป็นหลัก 01/06/2561
icon 266 ก.แรงงาน รับฟังข้อเสนอ กลุ่มนายจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าว พร้อมนำมาพิจารณาประกอบ พรก.การบริหารการทำงานของคนต่างด้าว 01/06/2561
icon 267 ‘ก.แรงงาน’ ประชุมประชาพิจารณ์ พรบ. แรงงานประมง พ.ศ. .... ครั้งที่ 4 01/06/2561
icon 268 รมว.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 01/06/2561
icon 269 “บิ๊กอู๋” เตรียมประชุม ILC ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิสต์ พร้อมยื่นสัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉ.29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ 01/06/2561
icon 270 ก.แรงงาน จับมือ บิ๊กซี รับชำระเงินสมทบ ม. ๔๐ ฟรีค่าธรรมเนียมทั่วประเทศ 31/05/2561