ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 241 ก.แรงงาน ‘ประชุม’ จัดงานสมัชชาแรงงานนอกระบบ 18/07/2561
icon 242 “บิ๊กอู๋” เผย นักสิทธิมนุษยชน สภายุโรป ชื่นชมการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของไทย 18/07/2561
icon 243 “บิ๊กอู๋”เผยหลัง 30 มิ.ย.ดำเนินคดีกับต่างด้าวผิดกฎหมายแล้ว 816 ราย นายจ้าง 156 ราย 17/07/2561
icon 244 ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน 17/07/2561
icon 245 ปลัดแรงงาน เปิดโครงการสร้างสำนึกส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม วินัย ธรรมาภิบาล สำหรับบุคลากร สป. ก.แรงงาน รุ่นที่ 2 16/07/2561
icon 246 “บิ๊กอู๋” เห็นด้วย หอการค้าญี่ปุ่นฯ เสนอเพิ่มเวลาประกาศปรับขึ้นค่าจ้าง 16/07/2561
icon 247 ก.แรงงาน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในระดับภูมิภาคของILO ครั้งที่ 4 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 16/07/2561
icon 248 ปลัดแรงงาน เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมศพ น.ส.ชัญญากร สิงห์สาย ข้าราชการสำนักงานแรงงาน จ.อ่างทอง 16/07/2561
icon 249 ก.แรงงาน ร่วมมหกรรมรวมพลคนทูบีนัมเบอร์วัน รวมพลังลูกจ้างในสถานประกอบการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 13/07/2561
icon 250 ก.แรงงาน ‘ประชุม’ จัดทำแผนระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่า 13/07/2561
icon 251 “บิ๊กอู๋” ตรวจเยี่ยมศูนย์ที่นี่มีงานทำ (Job Ready Center) เตรียมพร้อมปูพรม 11 ศูนย์ ทั่วประเทศ 19 ก.ค. นี้ 13/07/2561
icon 252 ฟิลิปปินส์ ชื่นชมการทำงานของไทยในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พร้อมขอบคุณให้การดูแลแรงงานฟิลิปปินส์อย่างดี 11/07/2561
icon 253 ก.แรงงาน ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 30 ปี สถานีโทรทัศน์ "NBT" 11/07/2561
icon 254 “อนุสรี”ลงใต้พบปะบัณฑิตแรงงาน กลุ่มฝึกอาชีพ นำภารกิจสู่พื้นที่ชายแดน ลดสังคมเหลื่อมล้ำ 11/07/2561
icon 255 “บิ๊กอู๋”จับมือ 8 หน่วยงาน ช่วยเหลือผู้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเข้าถึงบริการภาครัฐ 10/07/2561
icon 256 “บิ๊กอู๋” พร้อมเปิดศูนย์ที่นี่มีงานทำ (Job Ready Center) ปูพรม 11 ศูนย์ทั่วประเทศ 19 ก.ค. นี้ 09/07/2561
icon 257 ‘ก.แรงงาน’ ประชุมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ก.แรงงาน ปี 61 09/07/2561
icon 258 ก.แรงงาน ร่วมเปิดอาคารโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงแห่งแรก 09/07/2561
icon 259 "บิ๊กอู๋" นำบวงสรวงบูชาพญาศรีสัตตนาคราช สืบสานประเพณีอันดีงามของนครพนม กระตุ้นการท่องเที่ยวริมฝั่งโขง 09/07/2561
icon 260 "บิ๊กอู๋" ชู นครพนม เมืองต้นแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายแดนฝั่งโขง 06/07/2561
icon 261 ปลัดฯ แรงงาน VDO Conference หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ เพื่อแก้ปัญหาบัณฑิตตกงาน 06/07/2561
icon 262 ก.แรงงาน ประชุมเตรียมจัดงานวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 05/07/2561
icon 263 “บิ๊กป้อม”ถกร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ปี 60 - 64 ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ 05/07/2561
icon 264 รองนายกฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) 05/07/2561
icon 265 รมว.แรงงาน ให้การต้อนรับ ผอ.ทีดีอาร์ไอ เผยความก้าวหน้าโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ 04/07/2561
icon 266 ก.แรงงาน ประชุม คกก.อำนวยการจัดงานกาชาดของกระทรวงแรงงาน 04/07/2561
icon 267 JFCCT เสนอ ก.แรงงาน ปรับปรุงการออกอนุญาตทำงานผู้ประกอบการต่างชาติในไทย 04/07/2561
icon 268 นายกฯ นำคณะรัฐมนตรี บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 03/07/2561
icon 269 ก.แรงงาน ต้อนรับปลัดกระทรวงสวัสดิการและการจ้างงานบังคลาเทศในต่างประเทศ 03/07/2561
icon 270 ปลัดแรงงาน ตรวจติดตามศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) และพิสูจน์สัญชาติ วันสุดท้าย 02/07/2561