ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 2431 รมว.แรงงาน ร่วมเทิดพระเกียรติ ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล 29/04/2558
icon 2432 รมว.แรงงาน ประธานพิธีเปิดโครงการ ปฏิบัติและสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 29/04/2558
icon 2433 รมว.แรงงาน บูรณาการหลายหน่วยเร่งแก้ปัญหา‘ขาด’แรงงาน 27/04/2558
icon 2434 เตรียมความพร้อม ‘เคลื่อน’ งานนอกระบบทั้งองคาพยพ 24/04/2558
icon 2435 รมว.แรงงาน รับโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2558 งานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร 24/04/2558
icon 2436 รมว. แรงงาน ประชุมคณะทำงานติดตามตรวจสอบการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐฯ 24/04/2558
icon 2437 ก.แรงงาน เตรียมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 23/04/2558
icon 2438 แถลง 6 เดือน รมว.แรงงาน ชี้ คนไทยได้งานกว่า 2 แสนคน รุกหางานให้กลุ่มนอกระบบ พิการ พื้นที่สูงเพิ่ม 22/04/2558
icon 2439 ก.แรงงาน หารือร่างพ.ร.บ. การทำงานของคนต่างด้าว ฉบับที่.. พ.ศ. .... 22/04/2558
icon 2440 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมพลังพัฒนางานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในภูมิภาค 21/04/2558
icon 2441 ประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 20/04/2558
icon 2442 ผลักดัน อนุสัญญาฯ ILO ฉ.111 สร้างความเท่าเทียมการจ้างงานและอาชีพ ยกระดับคุณค่ามนุษย์ 20/04/2558
icon 2443 ปลัดแรงงาน ประธานการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ( TO BE NUMBER ONE IDOL ) 20/04/2558
icon 2444 นายกฯ ย้ำ 6 เดือน เคลื่อนงาน 11 ด้าน ใช้ รธน. ลดขัดแย้ง ชี้ ประชาชนเข้าใจ ด้าน ก.แรงงาน บรรจุงานคนไทยกว่า 1.5 แสนคน - แก้ค้ามนุษย์ลดเทียร์ 3 17/04/2558
icon 2445 ก.แรงงาน แจง สิงคโปร์เข้ม กม.ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะ มีผลแล้ว 1 เม.ย.เป็นต้นไป 16/04/2558
icon 2446 แรงงาน “แก้ปัญหาค้ามนุษย์” ไม่ทำเท่าเดิม 16/04/2558
icon 2447 เร่งเครื่อง แก้ปัญหาการใช้แรงงานเด็ก 10/04/2558
icon 2448 ชาว ‘แรงงาน’ ร่วมรดน้ำ ขอพร รมว.แรงงาน 10/04/2558
icon 2449 เชียร์! ‘ทดสอบมาตรฐานฝีมือ’ แรงงาน ‘รายได้’ เพิ่ม - โรงงาน ‘ผลผลิต’ เพิ่ม 09/04/2558
icon 2450 ปลัดแรงงาน ร่วมงาน “เวทีสื่อสารสาธารณะ...เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์” ครั้งที่ 2 09/04/2558
icon 2451 ก.แรงงาน เตรียม ‘ต่างด้าว’ หนุนเอกชนลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 09/04/2558
icon 2452 ผลักดันมาตรฐานฝีมือแรงงาน สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน 08/04/2558
icon 2453 ขอเชิญตรวจผลการออกสลากบัตรแรงงานเชิญรับโชค กระทรวงแรงงาน ปี ๕๘ 07/04/2558
icon 2454 ก.แรงงาน พร้อมดูแล แรงงานนอกระบบระดับจังหวัด 07/04/2558
icon 2455 กำชับตรวจกิจการเสี่ยง คุ้มครองแรงงานข้ามชาติ ‘หยุดค้ามนุษย์’ เข้มหลังประกาศวาระชาติ 07/04/2558
icon 2456 ก.แรงงาน อัญเชิญเครื่องราชสักการะ เฉลิมพระเกียรติ " ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 03/04/2558
icon 2457 รวมพลัง ก.แรงงาน เพิ่มขีด การทำงานผู้พิการ 03/04/2558
icon 2458 ติวเข้ม ‘ขรก.’ ทำงาน ‘เชิงรุก’ ตอบโจทก์อนาคต 03/04/2558
icon 2459 รมว.แรงงาน ผู้ทุ่มเทเพื่อชาติบ้านเมือง รับรางวัล‘ศิษย์เก่าดีเด่น’ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 03/04/2558
icon 2460 รุกแคมเปญพีอาร์ เพิ่มศักยภาพพนักงานตรวจแรงงาน สนอง ‘ค้ามนุษย์’ เป็นวาระแห่งชาติ 02/04/2558