ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 2431 เตือนนายจ้างนำ 'ต่างด้าว' จดทะเบียน ก่อน 31 ตุลา 57 17/10/2557
icon 2432 หารือ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน 17/10/2557
icon 2433 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคามจัดอบรมอาสาสมัครแรงงานป้องกันการค้ามนุษย์ 16/10/2557
icon 2434 รมว.แรงงาน ต้อนรับเอกอัครราชทูตฯ กระชับความสัมพันธ์ ไทย – กัมพูชา 16/10/2557
icon 2435 รมว.แรงงาน แนะข้าราชการที่ดีต้องทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 16/10/2557
icon 2436 ประชุม กองทุนฯ ช่วยเหลือลูกจ้าง กลุ่มภาคกลาง ๔ จังหวัด 15/10/2557
icon 2437 41 เยาวชนไทย รับโอวาทจากรองนายกฯ ก่อนแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ณ กรุงฮานอย 14/10/2557
icon 2438 รมว.แรงงาน ให้คณะผู้บริหารงานบุคคลในเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเข้าพบ 13/10/2557
icon 2439 รมว.แรงงาน ให้คณะผู้นำแรงงานเข้าพบ 13/10/2557
icon 2440 รมว.แรงงาน นำคณะเยาวชนไทยขอพรจากพระสงฆ์ก่อนแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 10 13/10/2557
icon 2441 ตั้งธง หนุนแรงงานสนองนักลงทุนบนความสมดุล นำข้อเสนอไปศึกษา ดึงท้องถิ่นมีส่วนร่วมบริหารต่างด้าว 10/10/2557
icon 2442 ก.แรงงาน ประชุมคณะทำงานฯ แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10/10/2557
icon 2443 ก.แรงงาน บูรณาการทุกหน่วยร่วมสร้างสุขแก่ประชาชน 09/10/2557
icon 2444 ปลัดแรงงาน ส่งมอบงานอธิบดี กพร.สานต่องานพัฒนาแรงงาน ย้ำ! ให้ภูมิใจในภารกิจงานของผู้ให้ 09/10/2557
icon 2445 รมว.แรงงาน ให้การต้อนรับนายเหงียน ตัด ถั่น เอกอัครราชทูตฯ สังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย 09/10/2557
icon 2446 รมว.แรงงาน ตรวจเยี่ยมสำนักงานประกันสังคม ย้ำ! เงินของผู้ประกันตนต้องเกิดประโยชน์คุ้มค่า 08/10/2557
icon 2447 พระกฐินพระราชทานของกระทรวงแรงงาน 08/10/2557
icon 2448 ผู้ประกอบการตาก ขอหารือกรณี ม.14 กฎหมายคนต่างด้าว 07/10/2557
icon 2449 ศุกร์ ๑๗ ตุลานี้ ขอเชิญร่วมทำบุญ พระกฐินพระราชทานของกระทรวงแรงงาน ณ วัดหนังราชวรวิหาร แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. 07/10/2557
icon 2450 เร่งเสนอร่าง กม.คุ้มครองแรงงานประมงทะเล – เกษตร ยก สถาบันความปลอดภัยเป็นมหาชน 06/10/2557
icon 2451 การจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล 06/10/2557
icon 2452 การหลอกลวงแรงงานไทยให้ลักลอบไปทำงานในเกาหลีใต้ 06/10/2557
icon 2453 รัฐมนตรีแรงงานนำผู้บริหารกระทรวงแรงงานลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 06/10/2557
icon 2454 สำนักงานประกันสังคม ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติระดับดี 04/10/2557
icon 2455 รมว.แรงงาน มอบนโยบาย กสร. ย้ำ ทำงานเป็นที่ยอมรับของประชาชน 03/10/2557
icon 2456 ปลัดฯแรงงาน เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงานในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงาน 03/10/2557
icon 2457 รมว.แรงงาน มอบนโยบาย กรมการจัดหางาน 02/10/2557
icon 2458 รมว.แรงงาน มอบนโยบายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 02/10/2557
icon 2459 ปลัดแรงงานคนใหม่ ‘นคร ศิลปอาชา’ นำ กระทรวงแรงงาน ZERO คอรัปชั่น 01/10/2557
icon 2460 ปลัดกระทรวงแรงงาน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน ก่อนอำลาตำแหน่งในโอกาสเกษียณอายุราชการ 30/09/2557