ข่าวแรงงานไทยในต่างประเทศ

หัวข้อ วันที่ลงข่าว
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2559 03/05/2559
กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง และกงสุล(ฝ่ายแรงงาน) ร่วมรับประทานอาหารเช้ากับกงสุลใหญ่ และกงสุล(ฝ่ายแรงงาน) ประเทศต่างๆ ที่นำเข้าแรงงานตำแหน่งผู้ช่วยแม่บ้าน 03/05/2559
สนร.เกาสง ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับแรงงานไทยตัวอย่างดีเด่น เนื่องในโอกาสวันแรงงานประจำปี 2559 26/04/2559
สนร.เกาสง ร่วมกับ วัดพุทธบารมี จัดงานมหาสงกรานต์ ประจำปี 2559 21/04/2559
ระบบประกันสังคมของเยอรมนี บทที่ 9 อนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน 05/04/2559
ผู้แทนบ. SANKOSHA เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับการเปิดกิจการในประเทศไทย 05/04/2559
สนร.ญี่ปุ่น ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารฝึกอบรมใหม่ องค์กร IM Japan 05/04/2559
สนร.เกาสง ร่วมกับสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย จัดให้บริการกงสุลสัญจรที่เมืองเกาสง 30/03/2559
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมแสดงความยินดีกับศ.ดร.จิโร ในพิธีมอบเครื่องราชฯ 28/03/2559
การประชุมร่วมกับ กลุ่มเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (TNJ) 28/03/2559
สนร.เกาสง เยี่ยมแรงงานไทยในเขตเมืองจางฮั่ว ไต้หวัน 22/03/2559
อทป.วิฑูร สุขะวัธนกุล เข้าเยี่ยมแรงงานไทย ณ สถานที่พัก 22/03/2559
สนร.ญี่ปุ่น ร่วมงานเปิดสาขาใหม่ของ 7 Bank 17/03/2559
ผู้แทนองค์กรรับ องค์กรส่ง และนายจ้าง เข้าหารือเรื่องการจ้างผู้ฝึกงาน 17/03/2559
ผู้แทนองค์กรรับ TOKYO KYOUDOU JIM CENTER เข้าหารือเรื่องการจ้างผู้ฝึกงาน 17/03/2559
ตำรวจญี่ปุ่น-สถานทูตไทยหารือร่วมกันช่วยเหลือคนไทย/แรงงานไทย 17/03/2559
สนร.ไทเป รายงานข่าว “สภาพัฒน์ฯ ไต้หวันยอมรับไต้หวันอยู่ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ” 16/03/2559
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง เข้าร่วมกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ อาคารกีฬา ทับ แส็ก ไถ หยก กุ๋น เขตบริหารพิเศษมาเก๊า 16/03/2559
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง เข้าพบผู้บริหาร ERB (Employees Retraining Board) เพื่อศึกษาด้านการบริหารจัดการอาชีพแรงงานท้องถิ่นฮ่องกงและแรงงานชนกลุ่มน้อย 16/03/2559
สนร.ไทเป ขอประชาสัมพันธ์ “การจัดงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2559 ณ ไต้หวัน” 16/03/2559
สนร.บรูไนจัดการประชุมอาสาสมัครแรงงานฯ 07/03/2559
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมงานเฉลิมฉลองปีใหม่ประจำปี ๒๕๕๙ ของสมาคมสตรีไทยในฮ่องกง เขตเกาลูนซิตี้ เมืองฮ่องกง 04/03/2559
มาเลเซียนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย 03/03/2559
มาเลเซียเร่งจับกุมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย 03/03/2559
ฝ่ายแรงงานฯ ณ กรุงโซล จัดการประชุมศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติ 25/02/2559