ข่าวแรงงานไทยในต่างประเทศ

หัวข้อ วันที่ลงข่าว
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : ตารางอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของพ่อครัว/แม่ครัวพิเศษในเยอรมนี ปี 2559 25/11/2558
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง โดยกงสุล (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ล่าม พบปะแรงงานไทย ณ Hotel Icon เขต Tsim Sha Tsui , Kowloon ฮ่องกง 25/11/2558
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ โดยท่านพระมหาวุฒิชัย (ว. วชีรเมธี) ในโอกาสครบรอบ ๑๓ ปี สมาคมรวมไทยในฮ่องกง 25/11/2558
ระบบประกันสังคมของเยอรมนี 25/11/2558
ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน หารือเรื่องการนำเข้าผู้ดูแลผู้สูงอายุ จากเมืองไทย 25/11/2558
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการฝ่ายแรงงานบริการทั่วสหพันธ์ฯ ณ เมือง Düsseldorf 25/11/2558
นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สนร.ไทเป รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 10/11/2558
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง โดยกงสุล(ฝ่ายแรงงาน) ร่วมงานกฐินพระราชทาน ณ วัดพุทธธรรมารามหยุ่นหลอง เขตนิวเทอริทอรี่ ฮ่องกง 04/11/2558
สนร.มาเลเซีย เข้าเยี่ยมแรงงานไทยในกรุงกัวลาลัมเปอร์ 04/11/2558
สนร. มาเลเซียเข้าพบอธิบดีกรมประมงมาเลเซียหารือเกี่ยวกับการจ้างงานและการคุ้มครองลูกเรือประมงไทย 28/10/2558
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดโครงการอบรมอาสาสมัครแรงงานไทยในฮ่องกง 28/10/2558
ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 1/2559 โดยความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งเกาหลี (HRD Korea) 21/10/2558
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สนร.ญี่ปุ่นตรวจเยี่ยมผู้ฝึกงาน จ.อิชิกาวา 20/10/2558
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สนร.ญี่ปุ่นตรวจเยี่ยมผู้ฝึกงาน จ.ฮิโรชิมา 20/10/2558
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ร่วมงานรณรงค์เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน การดำรงชีพและสุขอนามัยของผู้ฝึกงาน IM Japan 19/10/2558
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ร่วมกิจกรรมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว 19/10/2558
กงสุล(ฝ่ายแรงงาน)เป็นประธานพิธิเปิดงานอนุสรณ์ 20 ปี สมาคมสตรีไทยในฮ่องกง 15/10/2558
สนร.ไทเป รายงานข่าว “ความสามารถในการแข่งขันของไต้หวันได้รับการจัดอันดับที่ 15 ของโลก” 15/10/2558
สนร.ไทเป รายงานข่าว “อัตราการว่างงานไต้หวัน ณ เดือนสิงหาคม 2558 ลดลงเหลือ 3.9%” 14/10/2558
นางสุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) หารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงขององค์กร JITCO 16/09/2558
สนร.มาเลเซีย เข้าเยี่ยมแรงงานไทย พร้อมพบตัวแทนนายจ้าง หารือเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ของแรงงานไทย 11/09/2558
สนร.มาเลเซีย เข้าเยี่ยมแรงงานไทย ร้านอาหาร Phad Thai 11/09/2558
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : กฎระเบียบการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในเยอรมนี 07/09/2558
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริม ศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพิ่มอีก 3 รุ่น ในรัฐ Bayern Rheinland-Pfalz และ Niedersachsen 04/09/2558
สถานเอกอัครราชทูต และฝ่ายแรงงานฯ ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน จัดกิจกรรมสาธิต การประกอบอาหารไทยมังสวิรัติรูปแบบใหม่ ณ กรุงเบอร์ลิน 04/09/2558