ข่าวแรงงานไทยในต่างประเทศ

หัวข้อ วันที่ลงข่าว
สนร. สิงคโปร์ ร่วมพลังแห่งความภักดี 25/11/2559
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ กรุงเบอร์ลิน 05/11/2559
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมพิธีถวายอาลัยและแสดงความสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ประตูบรันเดนบวร์ก ( Brandenburger Tor) กรุงเบอร์ลิน 05/11/2559
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทย หลักสูตรภาษาเยอรมันทางหัตถเวช รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ เมือง Hamburg 05/11/2559
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมลงนามถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงเบอร์ลิน 05/11/2559
สนร.บรูไน ร่วมรับเสด็จมกุฏราชกุมารแห่งบรูไนดารุสซาลาม 04/11/2559
สนร.สิงคโปร์ กิจกรรมแสดงความอาลัย 04/11/2559
สนร.สิงคโปร์ กิจกรรมแสดงความอาลัย 04/11/2559
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน ในงาน “The 3rd Thai Festival 2016” ณ เมือง Kiel 13/10/2559
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมฟังการอภิปราย หัวข้อ กฎหมายแรงงาน-การทำงานในสหภาพยุโรป ณ Ban Ying กรุงเบอร์ลิน 13/10/2559
การจ้างแรงงานสูงอายุของประเทศสิงคโปร์ 13/10/2559
สนร. สิงคโปร์ เข้าเยี่ยมหอพักแรงงานที่ Tuas View Dormitory 13/10/2559
สนร. สิงคโปร์ เข้าเยี่ยมหอพักแรงงาน PTT 1B 13/10/2559
ระบบประกันสังคมของเยอรมนี บทที่ 17 การชดเชย 13/10/2559
ระบบประกันสังคมของเยอรมนี บทที่ 16 บทบัญญัติเพิ่มเติมสำหรับผู้สูงอายุ 13/10/2559
สนร.ญี่ปุ่นพร้อมด้วยอธิบดีกรมการจัดหางานเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว 13/10/2559
สนร.ญี่ปุ่น ร่วมกับกรมการจัดหางาน JITCO จัดการประชุมพบปะระหว่างองค์กรส่งและองค์กรรับ 13/10/2559
สนร.ญี่ปุ่นและอธิบดีกรมการจัดหางานเข้าพบหารือกับผู้แทน JITCO 13/10/2559
กรมแรงงานฮ่องกงริเริ่มโครงการนำร่องเด้านการบริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านจิตใจและอารมณ์แก่คนหางานทุพพลภาพ 13/10/2559
สนง.ประกันสังคม เยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ และร่วมกิจกรรมเชิงบูรณาการของ สนร.สิงคโปร์ 13/10/2559
สนร. มาเลเซียร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยในมาเลเซีย 13/10/2559
ระบบประกันสังคมของเยอรมนี บทที่ 15 การประกันเงินบำนาญ 13/10/2559
ระบบประกันสังคมของเยอรมนี บทที่ 14 ระบบประกันการดูแลระยะยาว 13/10/2559
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง เป็นประธานเปิดงานและร่วมกิจกรรมสันทนาการและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ณ เมืองฮ่องกง 13/10/2559
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง เข้าร่วมการหารือระหว่างคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสมาคมไทยในฮ่องกง 13/10/2559