ข่าวแรงงานไทยในต่างประเทศ

หัวข้อ วันที่ลงข่าว
ระบบประกันสังคมของเยอรมนี บทที่ 12 การดำเนินการเพื่อให้ผู้พิการมีส่วนร่วมในสังคม (The Inclusion Initiative) 13/07/2559
ระบบประกันสังคมของเยอรมนี บทที่ 11 การฟื้นฟูและบูรณาการผู้พิการ 13/07/2559
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดพิธีไหว้ครูของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษฮ่องกง (ศกร.กศน.ฮ่องกง) 12/07/2559
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายธีรพล ขุนเมือง) พร้อมคณะเดินทางมาตรวจนิเทศงาน ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 05/07/2559
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 05/07/2559
ฝ่ายแรงงานฯ กรุงโซล จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 10/59 04/07/2559
ระบบประกันสังคมของเยอรมนี บทที่ 10 การประกันอุบัติเหตุจากการทำงาน 30/06/2559
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทย หลักสูตรภาษาเยอรมันทางหัตถเวช รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ เมือง Mannheim 29/06/2559
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทย จัดอบรมในหัวข้อ “อาหารไทยไฉไลในต่างแดน” ณ เมือง Mannheim 29/06/2559
สนร.ญี่ปุ่นเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรผู้จบหลักสูตรประกอบอาหารไทยรุ่นที่ 3 29/06/2559
สนร.ญี่ปุ่น ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับออท. จัดโดย JTBF 29/06/2559
ฝ่ายแรงงานฯ กรุงโซล เยี่ยมแรงงานผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุจากการทำงาน และประชุมหารือกับกงสุลกิตติมศักดิ์ปูซาน 29/06/2559
วารสาร bpa Magazin ลงข่าวฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เรื่องการนำเข้าบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุจากไทย 27/06/2559
สนร.ญี่ปุ่นพบปะหารือ JITCO เรื่องของการรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิค 27/06/2559
สนร.ญี่ปุ่น ประชุมร่วมกับสมาคมนวดไทยในญี่ปุ่น 27/06/2559
คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานตรวจนิเทศฝ่ายแรงงานฯ ณ กรุงโซล 21/06/2559
คณะผู้ตรวจราชการกรมตรวจนิเทศสนร.ญี่ปุ่น 17/06/2559
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น ตำแหน่งเสมียน 15/06/2559
ฝ่ายแรงงานฯ กรุงโซล จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 8/2559 13/06/2559
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐาน และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 10/06/2559
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1 ณ เมือง Wörrstadt 08/06/2559
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาขาผู้ประกอบอาหารไทย รุ่นที่ 3 ณ เมือง Gräfenburg/Nürnberg 08/06/2559
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รุ่นที่ 4 ณ เมืองชตุทท์การ์ทและ รุ่นที่ 5 ณ เมืองอาเคน 08/06/2559
การปรับตารางอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของพ่อครัว/แม่ครัวพิเศษในเยอรมนี ปี 2559 08/06/2559
ฝ่ายแรงงานฯ กรุงโซล เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 08/06/2559