บริการ

 
 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

เว็บไซต์บริการประชาชน

โครงการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

เว็บไซต์สมาคมแม่บ้านแรงงาน

กฎกระทรวงเพื่อคนพิการ

หนังสือพิมพ์รายวัน

วารสารแรงงาน

งานบริการจำแนกตามหน่วยงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

บริการอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลด

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

วิจัยด้านแรงงาน

ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน

แบบสอบถาม

เว็บไซต์แนะนำ

ถาม-ตอบ

FAQ

หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานในสังกัด

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

 
     
  ชุมชนคนแรงงาน  
 

เว็บบล๊อกebookคำถามที่พบบ่อยเว็บท่าความรู้

facebookประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน twitter กระทรวงแรงงาน YouTube กระทรวงแรงงาน

 
     
 

สำหรับข้าราชการ กรง.

 
 

ระบบอินทราเน็ต

อีเมล์กระทรวงแรงงาน@mol.go.th

อีเมล์กลางภาครัฐ@mol.mail.go.th

รวมลิงค์ระบบสารสนเทศกระทรวงแรงงาน

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
 
 
     

ปฏิทินกิจกรรม

   
     
 

ข่าวแรงงานไทยในต่างประเทศ

 
 
หัวข้อ วันที่ลงข่าว
New กรมการจัดหางานรับสมัครช่างเชื่อม ช่างประกอบ ไปทำงานไต้หวัน จำนวน ๒๑๒ อัตรา 23/04/2558
New สนร. ฮ่องกง จัดประชุมบริษัทจัดหางานในฮ่องกง 21/04/2558
New นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สนร.ไทเป ให้การต้อนรับรองอธิบดีกรมการจัดหางาน (นายธีรพล ขุนเมือง) และคณะ 21/04/2558
New สนร.ฮ่องกง นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ กงสุล(ฝ่ายแรงงาน) จัดอบรมอาสาสมัครแรงงานไทยในมาเก็า 21/04/2558
New นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สนร.ไทเป ตรวจเยี่ยมแรงงานไทยบริษัท Tai Tsu Chi Industrial Co.,Ltd. 21/04/2558
New นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สนร.ไทเป เยี่ยมนายทองดี นามมนตรี แรงงานไทยป่วยหนัก 21/04/2558
New ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : ร่างกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ฉบับใหม่ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 20/04/2558
New สนร. เกาหลีใต้ จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์สัญจรในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ ณ วัดพุทธรังษีโซล เมืองพงดัม สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2558 16/04/2558
New สนร.ฮ่องกง นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ กงสุล(ฝ่ายแรงงาน) จัดอบรมอาสาสมัครแรงงานไทยในมาเก็า 10/04/2558
New สนร.ญี่ปุ่นให้คำปรึกษาด้านแรงงานในบริการกงสุลสัญจร จ.กุมมะ 01/04/2558
New สนร.ญี่ปุ่นให้การต้อนรับนายพิชิต นิลทองคำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางานและคณะ 01/04/2558
New สนร.ญี่ปุ่นปฐมนิเทศผู้ฝึกงานองค์กร Kasumikougyou Kyodokumiai ๔๙ คน ที่ จ. Ibaraki 01/04/2558
New ฝ่ายแรงงานประจำ สอท.ณ.กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานและพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รุ่นที่ 4 ณ เมือง Kassel 30/03/2558
New สนร.เกาหลีใต้ เยี่ยมแรงงานแรกเข้า ณ ศูนย์อบรมแรงงานแรกเข้า สาธารณรัฐเกาหลี 24/03/2558
New สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร Jasmine Lee จัดประชุมหารือกับผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต (ฝ่ายแรงงาน) ของประเทศผู้ส่งแรงงานต่างชาติ 24/03/2558
New สนร. เกาหลีใต้ เข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ประสบจากระบบ อนุญาตการจ้างงาน (EPS) 24/03/2558
New สนร. เกาหลีใต้ ให้การต้อนรับนางสาวอุทัยวรรณ บัวครื้น จัดหางานจังหวัดนนทบุรีและคณะเจ้าหน้าที่ กรมการจัดหางาน 24/03/2558
New คณะยุวทูตโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่นขององค์กร IM Japan เยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว 19/03/2558
New สนร.ไทเป รายงานข่าว “ไต้หวันเตรียมยกเลิกประกาศระงับผู้อนุบาลและลูกเรือประมงชาวเวียดนาม” 16/03/2558
New สนร.ไทเป รายงานข่าว “ไต้หวันเตรียมนำเข้าแรงงานพม่าทำงานในภาคการเกษตร” 16/03/2558
New บทวิเคราะห์: คนงานชาวต่างชาติในยูอีอาจย้ายถิ่นเหตุแบกรับค่าครองชีพไม่ไหว 13/03/2558
New สนร.ญี่ปุ่นได้รับเชิญไปปฐมนิเทศผู้ฝึกงาน IM Japan รุ่น ๒๖-๑๑ 11/03/2558
New (ประกาศ) รายชื่อผู้ที่สอบผ่าน 2558 11/03/2558
New ยูเออีต้องการให้คนในประเทศเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มากขึ้น 10/03/2558
New สนร.เกาหลีใต้ จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์สัญจร 10/03/2558
 
     
Back to top