ข่าวแรงงานไทยในต่างประเทศ

หัวข้อ วันที่ลงข่าว
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กของเยอรมนีคาดหวังที่จะให้ผู้อพยพเข้าทำงาน 05/02/2559
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : เยอรมนีมีจำนวนผู้ว่างงานต่ำสุดนับตั้งแต่การรวมประเทศ 05/02/2559
สนร.บรูไน เยี่ยมกิจการร้านอาหารและร้านเสริมสวย-นวด 04/02/2559
สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมงาน JITCO New Year Cocktail Party 04/02/2559
ผู้แทนจาก Tokyo Metropolitan SMEs Support Center เข้าพบอทป.(ฝ่ายแรงงาน) สนร.ญี่ปุ่นเพื่อขอบคุณที่สนับสนุนการดำเนินงานฯ 04/02/2559
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน และคณะ เยี่ยมคำนับและหารือกับ รมว.สาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น 03/02/2559
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน และคณะเยี่ยมนายจ้างและผู้ฝึกงานบริษัท Bestex Co.,Ltd. 03/02/2559
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมชมงาน Otto Macht Mode Fashion-Show 03/02/2559
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมพิธีเปิดคูหาไทยในงาน International Green Week ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 03/02/2559
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง เข้าพบผู้บริหารกรมแรงงานฮ่องกง เพื่อหารือเรื่องการนำเข้าแรงงานต่างชาติ 02/02/2559
สนร. สิงคโปร์ จัดสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยฯ 02/02/2559
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น ตำแหน่งล่ามและเสมียน 01/02/2559
การประชุมทูตแรงงานกับมูลนิธิแรงงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลี 01/02/2559
ฝ่ายแรงงาน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ร่วมจัดกิจกรรมสัญจรฯ ณ วัดพุทธรังษี โซล 28/01/2559
สนร.สิงคโปร์ ร่วมกับฝ่ายกงสุล สอท. สิงคโปร์ ตรวจเยี่ยมแรงงาน ณ หอพัก Soon Lee Lodge 28/01/2559
ทีมงานสนร.บรูไนเข้าเยี่ยมนายจ้างและแรงงานไทย 28/01/2559
ฝ่ายแรงงาน ประจำสอท. ณ กรุงโซล ร่วมพิธีจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 28/01/2559
ใช้จ่ายอย่างไรดีเมื่อมาทำงานที่มาเลเซีย 26/01/2559
สนร.บรูไนร่วมงานเลี้ยงรับรอง"งานวันกองทัพไทย" 22/01/2559
อทป.วิฑูร เข้าเยี่ยมนายจ้างและแรงงานไทย ณ สถานที่ทำงาน 22/01/2559
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภารกิจสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น (ภาษาไทย/ภาษาญี่ปุ่น) 21/01/2559
ค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย การขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ในประเทศมาเลเซีย 21/01/2559
สนร.มาเลเซีย เข้าเยี่ยมแรงงานไทย บริษัท Genbina Sdn Bhd 20/01/2559
อทป.วิฑูรฯ เข้าเยี่ยมนายจ้างและแรงงานไทยเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมการจ้างงาน 15/01/2559
สนร.ญี่ปุ่นหารือกับนายจ้าง/องค์กรรับ 15/01/2559