บริการ

 
 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

เว็บไซต์บริการประชาชน

โครงการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

เว็บไซต์สมาคมแม่บ้านแรงงาน

กฎกระทรวงเพื่อคนพิการ

หนังสือพิมพ์รายวัน

วารสารแรงงาน

งานบริการจำแนกตามหน่วยงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

บริการอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลด

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

วิจัยด้านแรงงาน

ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน

แบบสอบถาม

เว็บไซต์แนะนำ

ถาม-ตอบ

FAQ

หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานในสังกัด

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

 
     
  ชุมชนคนแรงงาน  
 

เว็บบล๊อกebookคำถามที่พบบ่อยเว็บท่าความรู้

facebookประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน twitter กระทรวงแรงงาน YouTube กระทรวงแรงงาน

 
     
 

สำหรับข้าราชการ กรง.

 
 

ระบบอินทราเน็ต

อีเมล์กระทรวงแรงงาน@mol.go.th

อีเมล์กลางภาครัฐ@mol.mail.go.th

รวมลิงค์ระบบสารสนเทศกระทรวงแรงงาน

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
 
 
     

ปฏิทินกิจกรรม

   
     
 

ข่าวแรงงานไทยในต่างประเทศ

 
 
หัวข้อ วันที่ลงข่าว
New ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท.ณ.กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานและพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รุ่นที่ 3 ณ เมือง Braunschweig 26/02/2558
New ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : เยอรมนีมีแผนสร้างงานครั้งใหญ่ 25/02/2558
New การประกาศใช้ค่าจ้างขั้นต่ำของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 19/02/2558
New สนร.อาบูดาบี เตือนแรงงานไทยทำงานไม่ครบสัญญาจ้าง ถูกปรับพร้อมแบน 6 เดือน หากหนีถูกแบนตลอดชีพ 18/02/2558
New สนร.ญี่ปุ่นได้รับเชิญไปปฐมนิเทศผู้ฝึกงาน IM Japan รุ่น ๒๖-๑๐ จำนวน ๓๒ คน 17/02/2558
New ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน จัดทำวารสาร “เพื่อนคนทำงาน” ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมกราคม – เมษายน 2558 เพื่อแรงงานไทย ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 16/02/2558
New นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สนร.ไทเป รับเชิญร่วมพิธีส่งมอบตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนากำลังแรงงานไต้หวัน 13/02/2558
New ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท.ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานและพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รุ่นที่ 2 ณ เมือง Nürnberg 09/02/2558
New นายสุชาติ แสงอุไร ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่สนร.ญี่ปุ่นออกเยี่ยมผู้ฝึกงานแปรรูปอาหารทะเล จ.ชิบะ 09/02/2558
New สนร. เกาหลีใต้ ประชุมหารือกับมูลนิธิการพัฒนาผู้ใช้แรงงานและผู้จัดการ (KLF) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 05/02/2558
New สนร.ริยาด ออกเยี่ยมเยียนแรงงานไทยที่เมืองจูเบลและเมืองซากาก้า 05/02/2558
New ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : อัตราเงินสมทบประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้างในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ปี 2558 03/02/2558
New ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : โปรแกรม Elterngeld Plus ทางเลือกใหม่สำหรับบิดามารดาในเยอรมนี 03/02/2558
New ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : กฎระเบียบการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในเยอรมนี 30/01/2558
New โปรแกรม Elterngeld Plus ทางเลือกใหม่สำหรับบิดามารดาในเยอรมนี 30/01/2558
New สนร.ไทเป รายงานข่าว “คณะกรรมการพัฒนาแห่งชาติไต้หวันคาดไต้หวันจะขาดแคลนแรงงาน” 29/01/2558
New สิทธิประโยชน์เงินคืนภาษีและสิทธิประโยชน์อื่นๆของคนงานไทยในประเทศญี่ปุ่น 28/01/2558
New สนร.สิงคโปร์เยี่ยมแรงงานและประชาสัมพันธ์โครงการแรงงานศีล5 ณ หอพัก Westlite Domitory (Toh Guan) 27/01/2558
New การจัดการประชุมชี้แจงการจ้างแรงงานไทยในสิงคโปร์ 26/01/2558
New ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : สำนักงานงานจัดหางานแห่งสหพันธ์ฯ เรียกร้องให้มีการเพิ่มอายุเกษียณ ของลูกจ้างบางรายไปจนถึงอายุ 70 ปี 26/01/2558
New สนร.ไทเป รายงานข่าว “กระทรวงแรงงานไต้หวันแก้ไขกฏหมายคุ้มครองแรงงาน กรณีนายจ้างเรียกร้องให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุด” 26/01/2558
New สนร.ไทเป รายงานข่าว “แรงงานต่างชาติในไต้หวันทะลุหลัก 540,000 คน” 26/01/2558
New สนร.เกาหลีใต้ จัดโครงการแรงงานสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 3/2558 23/01/2558
New แรงงานไทยที่จะเดินทางมาทำงานในประเทศมาเลเซีย จะต้องไปรับการตรวจสุขภาพ ณ สถานพยาบาลที่ติดตั้งระบบ FWCMS ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 2558 เป็นต้นไป 22/01/2558
New สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน งาน International Green Week ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 22/01/2558
 
     
Back to top