ข่าวแรงงานไทยในต่างประเทศ

หัวข้อ วันที่ลงข่าว
คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานตรวจนิเทศฝ่ายแรงงานฯ ณ กรุงโซล 21/06/2559
คณะผู้ตรวจราชการกรมตรวจนิเทศสนร.ญี่ปุ่น 17/06/2559
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น ตำแหน่งเสมียน 15/06/2559
ฝ่ายแรงงานฯ กรุงโซล จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 8/2559 13/06/2559
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐาน และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 10/06/2559
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1 ณ เมือง Wörrstadt 08/06/2559
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาขาผู้ประกอบอาหารไทย รุ่นที่ 3 ณ เมือง Gräfenburg/Nürnberg 08/06/2559
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รุ่นที่ 4 ณ เมืองชตุทท์การ์ทและ รุ่นที่ 5 ณ เมืองอาเคน 08/06/2559
การปรับตารางอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของพ่อครัว/แม่ครัวพิเศษในเยอรมนี ปี 2559 08/06/2559
ฝ่ายแรงงานฯ กรุงโซล เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 08/06/2559
สนร.ญี่ปุ่น เยี่ยมควาญช้างไทยกับนายจ้าง Ichihara Elephant Kingdom จ.Chiba 08/06/2559
สนร.ญี่ปุ่น : องค์กรรับ Kokusai Rirei Cooperative Association จ.คุมาโมโตะ เข้าเยี่ยมอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) 08/06/2559
สนร.ญี่ปุ่น : นางสุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เข้าคารวะทูตศรัณย์ เจริญสุวรรณ และร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย 08/06/2559
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : การปรับตารางอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของพ่อครัว/แม่ครัวพิเศษในเยอรมนี ปี 2559 08/06/2559
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง เข้าร่วมพิธีลงนาม MOU ระหว่างบริษัทจัดหางานฮ่องกงและสมาคมบริษัทจัดหางานฟิลิปปินส์ 30/05/2559
หัวหน้า วิฑูรฯ และทีมงาน สนร.บรูไน เข้าเยี่ยมแรงงานไทย ณ สถานที่พัก 27/05/2559
สนร.ญี่ปุ่นจัดปฐมนิเทศให้ผู้ฝึกงาน IM Japan 26/05/2559
สนร.ญี่ปุ่น ขอแจ้งข่าวดีสำหรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิค (แรงงาน) ชาวต่างชาติ 23/05/2559
ฝ่ายแรงงานฯ กรุงโซล เข้าร่วมงานที่จัดขึ้นเพื่อขอบคุณแรงงานต่างชาติ 23/05/2559
สนร.ญี่ปุ่นร่วมงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว 19/05/2559
ฝ่ายแรงงานประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รุ่นที่ 1 ณ กรุงเบอร์ลิน 18/05/2559
ฝ่ายแรงงานประจำ สอท.ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รุ่นที่ 2 ณ นครมิวนิค และ รุ่นที่ 3 ณ เมืองเฮ้าสัก 18/05/2559
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท.ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปีงบประมาณ 2559 17/05/2559
ฝ่ายแรงงานฯ กรุงโซล เข้าร่วมเป็นกำลังใจแก่นักกีฬาแรงงานไทยที่อินชอน 16/05/2559
การบริการตรวจสุขภาพคนไทยและแรงงานไทยในประเทศบรูไน 11/05/2559