ข่าวแรงงานไทยในต่างประเทศ

หัวข้อ วันที่ลงข่าว
สนร.ญี่ปุ่น ขอแจ้งข่าวดีสำหรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิค (แรงงาน) ชาวต่างชาติ 23/05/2559
ฝ่ายแรงงานฯ กรุงโซล เข้าร่วมงานที่จัดขึ้นเพื่อขอบคุณแรงงานต่างชาติ 23/05/2559
สนร.ญี่ปุ่นร่วมงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว 19/05/2559
ฝ่ายแรงงานประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รุ่นที่ 1 ณ กรุงเบอร์ลิน 18/05/2559
ฝ่ายแรงงานประจำ สอท.ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รุ่นที่ 2 ณ นครมิวนิค และ รุ่นที่ 3 ณ เมืองเฮ้าสัก 18/05/2559
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท.ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปีงบประมาณ 2559 17/05/2559
ฝ่ายแรงงานฯ กรุงโซล เข้าร่วมเป็นกำลังใจแก่นักกีฬาแรงงานไทยที่อินชอน 16/05/2559
การบริการตรวจสุขภาพคนไทยและแรงงานไทยในประเทศบรูไน 11/05/2559
ฝ่ายแรงงานฯ กรุงโซล เข้าร่วมงาน Seoul Town Meeting 11/05/2559
ผู้แทนองค์กรรับ IVY Cooperative Association เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับผู้ฝึกงานด้านเทคนิค 11/05/2559
สนร.บรูไนจัดโครงการ "สร้างอาชีพเพิ่มรายได้" 11/05/2559
สนร.ญี่ปุ่น ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสมาคมนวดไทยในญี่ปุ่น ขอเชิญชวนคนไทยเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 11/05/2559
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะมาตรวจนิเทศ สนร.บรูไน 10/05/2559
สนร.เกาสง ร่วมกับกลุ่มแรงงานไทยในไต้หวันจัดการแข่งขันกีฬาวันแรงงานประจำปี 2559 10/05/2559
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2559 03/05/2559
กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง และกงสุล(ฝ่ายแรงงาน) ร่วมรับประทานอาหารเช้ากับกงสุลใหญ่ และกงสุล(ฝ่ายแรงงาน) ประเทศต่างๆ ที่นำเข้าแรงงานตำแหน่งผู้ช่วยแม่บ้าน 03/05/2559
สนร.เกาสง ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับแรงงานไทยตัวอย่างดีเด่น เนื่องในโอกาสวันแรงงานประจำปี 2559 26/04/2559
สนร.เกาสง ร่วมกับ วัดพุทธบารมี จัดงานมหาสงกรานต์ ประจำปี 2559 21/04/2559
ระบบประกันสังคมของเยอรมนี บทที่ 9 อนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน 05/04/2559
ผู้แทนบ. SANKOSHA เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับการเปิดกิจการในประเทศไทย 05/04/2559
สนร.ญี่ปุ่น ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารฝึกอบรมใหม่ องค์กร IM Japan 05/04/2559
สนร.เกาสง ร่วมกับสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย จัดให้บริการกงสุลสัญจรที่เมืองเกาสง 30/03/2559
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมแสดงความยินดีกับศ.ดร.จิโร ในพิธีมอบเครื่องราชฯ 28/03/2559
การประชุมร่วมกับ กลุ่มเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (TNJ) 28/03/2559
สนร.เกาสง เยี่ยมแรงงานไทยในเขตเมืองจางฮั่ว ไต้หวัน 22/03/2559