ข่าวแรงงานไทยในต่างประเทศ

หัวข้อ วันที่ลงข่าว
สนร.ไทเป รายงานข่าว “ไต้หวันแก้ไขกฎหมายปรับลดชั่วโมงการทำงาน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559” 22/05/2558
สนร.สิงคโปร์ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายธนิช นุ่มน้อย) และคณะ 21/05/2558
นายสุวิทย์ สุมาลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ เยี่ยม สนร. กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 20/05/2558
นายสุวิทย์ สุมาลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ เยี่ยมคารวะนางวไลกร ศิวรักษ์ อุปทูต 19/05/2558
นายสุวิทย์ สุมาลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ เยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติเมืองอันซาน สาธารณรัฐเกาหลี 19/05/2558
นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สนร.ไทเป ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายสุวิทย์ สุมาลา) และคณะ 18/05/2558
สนร.ไทเป รายงานข่าว “ประธานาธิบดีไต้หวันกล่าวปราศรัยในโอกาสวันแรงงานสากล” 18/05/2558
สำนักงานแรงงาน ณ กรุง อาบูดาบีเยี่ยมนายจ้างและแรงงานไทยบริษัท Japanese Sports Center LLC. 07/05/2558
พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เยี่ยมชม Korea Job World เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2558 07/05/2558
พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พบปะประชุมหารือกับนายปาร์ค ยอง บอม ประธาน HRD Korea 07/05/2558
สนร.เกาหลีใต้ จัดงานสงกรานต์ไทย-เกาหลี ประจำปี 2558 06/05/2558
พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เยี่ยมสำนักงานแรงงาน ณ กรุงโซลและมอบนโยบายแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายแรงงานฯ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 06/05/2558
พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พบปะประชุมหารือกับ นายคิม ควาง จิบ ประธานฝ่ายให้คำปรึกษาชาวต่างชาติ เทศบาลกรุงโซล และเยี่ยมชมบริการแบบ one-stop ณ Seoul Global Centre เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 06/05/2558
พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เยี่ยมบริษัทSamho Development Co.LTD. เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 06/05/2558
สนร.สิงคโปร์จัดงานวันแรงงานประจำปี 2558 06/05/2558
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการฝ่ายแรงงานฯ บริการทั่วสหพันธ์ ฯ และผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ ผู้เข้ารับการอบรมภาษาเยอรมันทางหัตถเวช 06/05/2558
ระบบประกันสังคมของเยอรมนี 01/05/2558
สนร.ไทเป รายงานข่าว “สภาบริหารไต้หวันพิจารณาปรับลดเวลาทำงานของแรงงานเหลือสัปดาห์ละไม่เกิน 40 ชม.” 29/04/2558
สนร.อาบูดาบี ส่งเสริมการจัดตั้งชมรมเชฟไทย ณ กรุงอาบูดาบี 29/04/2558
สนร.ไทเป รายงานข่าว “เหตุเพลิงลุกไหม้ที่อาคารผลิตของ บริษัท Unitech Printed Circuit Board Corporation” 29/04/2558
นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สนร.ไทเป ให้การต้อนรับปลัดกระทรวงแรงงานและคณะ 29/04/2558
กรมการจัดหางานรับสมัครช่างเชื่อม ช่างประกอบ ไปทำงานไต้หวัน จำนวน ๒๑๒ อัตรา 23/04/2558
สนร. ฮ่องกง จัดประชุมบริษัทจัดหางานในฮ่องกง 21/04/2558
นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สนร.ไทเป ให้การต้อนรับรองอธิบดีกรมการจัดหางาน (นายธีรพล ขุนเมือง) และคณะ 21/04/2558
สนร.ฮ่องกง นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ กงสุล(ฝ่ายแรงงาน) จัดอบรมอาสาสมัครแรงงานไทยในมาเก็า 21/04/2558