ข่าวแรงงานไทยในต่างประเทศ

หัวข้อ วันที่ลงข่าว
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทย หลักสูตรช่างทำเล็บด้านสุขภาพ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ณ กรุงเบอร์ลิน 27/08/2558
7 ข้อควรระวัง! ก่อนไปทำงานที่ประเทศมาเลเซีย 27/08/2558
สนร.เกาหลีใต้ เยี่ยมบริษัทก่อสร้างซัมโฮ 26/08/2558
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ Bike for Mom ณ กรุงเบอร์ลิน 24/08/2558
การขอคืนเงินประกันการทำงานครบสัญญาจ้างหรือเงินแทจิกึมและเงินประกันการเดินทางกลับสาธารณรัฐเกาหลี 24/08/2558
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริม ศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทย สาขาผู้ประกอบอาหารไทย รุ่นที่ 2 ณ เมืองเฮ้าสัก และโครงการฝ่ายแรงงานฯ บริการทั่วสหพันธ์ฯ ณ รัฐ Saarland 21/08/2558
สนร.เกาหลีใต้ จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์สัญจร 20/08/2558
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริม ศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทย สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 19/08/2558
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทย ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หลักสูตรภาษาเยอรมันทางการนวดไทย ณ กรุงเบอร์ลิน 19/08/2558
สนร.มาเลเซีย เข้าพบผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานแรงงานอลอร์สตาร์ หารือเกี่ยวกับค่าจ้างค้างจ่ายของแรงงานไทย 19/08/2558
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : ร่างกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ฉบับใหม่ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 18/08/2558
เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการประเทศญี่ปุ่นเข้าพบ อทป. (ฝ่ายแรงงาน) 10/08/2558
สนร.เกาสงร่วมกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการดูแลสุขภาพแรงงานไทย 10/08/2558
สนร.ญี่ปุ่น ช่วยเหลือแรงงานไทยร้องทุกข์ 10/08/2558
สนร.มาเลเซียนำผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน และคณะ เยี่ยมแรงงานไทยในเมือง Ipoh และ Alor Gajah 06/08/2558
สนร.มาเลเซีย ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน และคณะ ในการเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 06/08/2558
สนร.เกาสงนำคณะตัวแทนนายจ้างบริษัท Formosa Heavy Industries Corp. คัดเลือกคนงานแบบจ้างตรง 06/08/2558
สนร.ญี่ปุ่น นางสุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ตรวจเยี่ยมผู้ฝึกงาน จ.ฮอกไกโด 06/08/2558
นางสุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ร่วมกิจกรรมกับ สอท.ณ กรุงโตเกียว 06/08/2558
สนร.ญี่ปุ่นหารือกับองค์กรผู้รับญี่ปุ่นและเตรียมการจัดกิจกรรม Bike for Mom 06/08/2558
สนร.ไทเป นำคณะบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี เยี่ยมแรงงานไทย ณ หอพักไซต์งานก่อสร้างบริษัท CTCI Corporation เขตหลินโข่ว นครนิวไทเป 05/08/2558
สนร.ไทเป ร่วมงานประชุม “2015 International Workshop on Strategies for Combating Human Trafficking” 05/08/2558
โครงการฝ่ายแรงงานฯ บริการทั่วสหพันธ์ ฯ และจัดกิจกรรม “วันข้อมูลสำหรับฉัน” ณ เมือง Stockach /Bodensee 04/08/2558
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หลักสูตรสปาหน้า ณ เมืองเฮ้าสัก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 04/08/2558
ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เป็นประธานมอบวุฒิบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ณ เมืองฮันโนเวอร์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 04/08/2558