ข่าวแรงงานไทยในต่างประเทศ

หัวข้อ วันที่ลงข่าว
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริม ศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รุ่นที่ 3 ณ เมืองดอร์ทมุนด์ 02/07/2558
การดำเนินโครงการส่งเสริม ศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพิ่มอีก 2 รุ่น ในรัฐเบรเมน และรัฐฮัมบูร์ก 02/07/2558
การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทย ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หลักสูตรวิชาชีพการแกะสลักสบู่ รุ่นที่ 1 ณ กรุงเบอร์ลิน 02/07/2558
สนร.ไทเป ร่วมงานประชุมสามัญประจำปีสมาคมคนไทยในไต้หวัน ครั้งที่ 1/2558 26/06/2558
สนร.ญี่ปุ่น ร่วมกิจกรรมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว 23/06/2558
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : แรงงานต่างด้าวในเยอรมนีส่งเงินกลับประเทศถึง 14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 23/06/2558
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน จัดกิจกรรมบรรยายธรรม “ ศีล 5 กับการทำงานอย่างสุขใจ” โดยพระไพศาล วิสาโล 17/06/2558
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานปฏิบัติภารกิจ ณ กรุงเบอร์ลิน และนครมิวนิก 11 – 15 มิถุนายน 2558 17/06/2558
สนร.ไทเป ร่วมงาน 117th Anniversary of Philippine Independence 16/06/2558
สนร.ไทเป ร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อต้อนรับคณะนักฟุตบอลทีมชาติไทย 16/06/2558
ผู้ตรวจกระทรวงแรงงานและคณะ ตรวจนิเทศสนร. มาเลเซีย 15/06/2558
ด่วน! ผู้จะไปทำงานที่มาเลเซีย ต้องดำเนินการผ่านระบบ FWCMS 15/06/2558
สนร.ไทเป ให้การต้อนรับ Mr.Tsai, Meng-Liang รองอธิบดีกรมพัฒนากำลังแรงงานไต้หวันและคณะ 11/06/2558
แรงงานไทยที่จะเดินทางมาทำงานในประเทศมาเลเซีย จะต้องไปรับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ณ สถานพยาบาลที่ติดตั้งระบบ FWCMS ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 2558 เป็นต้นไป 11/06/2558
ทางการมาเลเซียประกาศใช้ระบบ FWCMS อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 58 เป็นต้นไป 11/06/2558
สนร.ญี่ปุ่นชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาผู้ฝึกงาน 11/06/2558
สนร.ไทเป ร่วมกิจกรรมงานกระชับมิตรสัมพันธ์แรงงานต่างชาติเมืองไถจง ประจำปี 2558 09/06/2558
ทางการตำรวจของอาบูดาบีได้มีข้อแจ้งเตือนให้ลดละการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในช่วงรอมฎอน 09/06/2558
สำนักงานแรงงานไทย ณ กรุงอาบูดาบี เตือนแรงงานไทยเฝ้าระวังและป้องกันตนจากเชื้อไวรัสเมอรส์ 05/06/2558
วารสาร “เพื่อนคนทำงาน” ฉบับที่5 ประจำเดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 2558 เพื่อแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 04/06/2558
ระบบประกันสังคมของเยอรมนี "สิทธิลางานสำหรับมารดาขณะตั้งครรภ์" 04/06/2558
สนร.ญี่ปุ่นรับการตรวจนิเทศจากคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 02/06/2558
สนร.ญี่ปุ่นปฐมนิเทศผู้ฝึกงาน IM Japan รุ่นปี พ.ศ.2558 02/06/2558
การจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รุ่นที่ 1 ณ เมืองฮันโนเวอร์ 28/05/2558
สนร.ไทเป ร่วมการประชุม 4 ประเทศต้นทางผู้ส่งออกแรงงาน 28/05/2558