บริการ

 
 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

โครงการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ

เว็บไซต์บริการประชาชน

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

เว็บไซต์สมาคมแม่บ้านแรงงาน

กฎกระทรวงเพื่อคนพิการ

ตลาดงานกรมจัด

หนังสือพิมพ์รายวัน

วารสารแรงงาน

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

บริการอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลด

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

วิจัยด้านแรงงาน

ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน

แบบสอบถาม

เว็บไซต์แนะนำ

ถาม-ตอบ

FAQ

หน่วยงานในสังกัด

 
     
  ชุมชนคนแรงงาน  
 

เว็บบล๊อกebookคำถามที่พบบ่อยเว็บท่าความรู้

facebookประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน twitter กระทรวงแรงงาน YouTube กระทรวงแรงงาน

 
     
 

สำหรับข้าราชการ กรง.

 
 

GESsurvey

ระบบอินทราเน็ต

อีเมล์กระทรวงแรงงาน@mol.go.th

อีเมล์กลางภาครัฐ@mol.mail.go.th

รวมลิงค์ระบบสารสนเทศกระทรวงแรงงาน

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
 
 
     

ปฏิทินกิจกรรม

   
     
 

ข่าวแรงงานไทยในต่างประเทศ

 
 
หัวข้อ วันที่ลงข่าว
New ก.แรงงานสิงคโปร์ เตือนนายจ้างเรื่องใบรับรองแพทย์ 02/09/2557
New ก.แรงงานสิงคโปร์ เตือนนายจ้างเรื่องใบรับรองแพทย์ 02/09/2557
New สนร.ไทเป รายงานข่าว “การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำไต้หวันรอบแรกล้มเหลว” 29/08/2557
New สนร.ไทเป รายงานข่าว “นายเฉิน สงเหวิน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไต้หวัน” 29/08/2557
New สนร. ฮ่องกง เยี่ยมแรงงานไทยที่โรงพยาบาลถุ่นหมุ่น 28/08/2557
New ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : ระบบการศึกษาและฝึกอบรมของเยอรมนี 28/08/2557
New นางวรรณพร ชูอำนาจ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน ) สนร. เกาหลี เยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติฮวาซอง จังหวัดเคียงคี เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการช่วยเหลือและปัญหาของแรงงานไทยที่อาศัยอยู่ในเขตฮวาซอง 28/08/2557
New นางวรรณพร ชูอำนาจ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน ) สนร. เกาหลี เยี่ยมสำนักจัดหางานเกาหลีฮวาซอง จังหวัดเคียงคี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 28/08/2557
New นางรติวัณณ สุนทรา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สนร.ไทเป นำคณะบุตรธิดาแรงงานไทยดีเด่น เข้าเยี่ยมคาราวะผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไต้หวัน ณ กระทรวงแรงงานไต้หวันและผู้ว่าการเมืองเถาหยวน 26/08/2557
New นางรติวัณณ สุนทรา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สนร.ไทเป นำคณะบุตรธิดาแรงงานไทยดีเด่น เยี่ยมชมโรงงานวาโก้ไต้หวัน 26/08/2557
New บริษัท PAPE Consulting Group AG สนใจนำเข้าพยาบาลไทย 26/08/2557
New นางรติวัณณ สุนทรา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สนร.ไทเป นำคณะบุตรธิดาแรงงานไทยดีเด่น เข้าเยี่ยมคาราวะ ดร.เกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย 26/08/2557
New ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน จัดทำวารสาร “เพื่อนคนทำงาน” ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2557 เพื่อแรงงานไทย ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 25/08/2557
New อทป.และ ทปษ. (ฝ่ายแรงงาน) เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น 25/08/2557
New นางวรรณพร ชูอำนาจ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สนร. เกาหลี รอรับแรงงานไทยในระบบ EPS จำนวน 100 คน เข้าประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ที่สนามบินอินชอน เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 22/08/2557
New นางวรรณพร ชูอำนาจ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน ) สนร. เกาหลี ร่วมการประชุมโต้ะกลม ระหว่างหน่วยราชการเกาหลีกับผู้แทนหน่วยงาน EPS ของประเทศผู้ส่งออกแรงงาน 15 ประเทศ จัดโดยกระทรวงแรงงานและการจ้างงาน สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ที่โรงแรมโซล 22/08/2557
New ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : สถานการณ์ตลาดแรงงานเยอรมนี 22/08/2557
New นางรติวัณณ สุนทรา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สนร.ไทเป ให้การต้อนรับคณะบุตรธิดาแรงงานไทยดีเด่นและส่งคณะฯ เดินทางกลับ 21/08/2557
New นางรติวัณณ สุนทรา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สนร.ไทเป ร่วมประชุมเตรียมการ สำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมหารือไทย-ไต้หวัน ครั้งที่ 16 21/08/2557
New ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพการแกะสลัก ให้แก่แรงงานไทย ในกรุงเบอร์ลิน 20/08/2557
New สนร.ไทเป รายงานข่าว คณะกรรมการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำเตรียมจัดการประชุมวันที่ 25 สิงหาคม 2557 20/08/2557
New กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าพบผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เพื่อหารือถึงแนวทางการบูรณาการร่วมกันในการส่งเสริมการนวดและสปาไทย ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 19/08/2557
New การสอบประเมินความรู้ความสามารถเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพในต่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 19/08/2557
New ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมกับอาสาสมัครแรงงานไทยจัดกิจกรรม นวดแผนไทย ในการแสดงของคณะประสานเสียง “สวนพลูคอรัส” ณ กรุงเบอร์ลิน 19/08/2557
New รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร และพิธีมอบเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ เมือง Hannover สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 19/08/2557
 
     
Back to top