ข่าวแรงงานไทยในต่างประเทศ

หัวข้อ วันที่ลงข่าว
สนร.ญี่ปุ่นร่วมประชุมหารือการแก้ไขพ.ร.บ.จัดการฝึกงานด้านเทคนิคชาวต่างชาติและคุ้มครองผู้ฝึกงานด้านเทคนิคของประเทศญี่ปุ่น 04/07/2560
สนร.ญี่ปุ่น เข้าร่วมการซ้อมแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติ ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว 04/07/2560
สนร.ญี่ปุ่นร่วมให้การต้อนรับประธานมูลนิธิ FWEAP 04/07/2560
สนร.ญี่ปุ่นจัดปฐมนิเทศให้ผู้ฝึกงาน IM Japan 04/07/2560
สนร.ญี่ปุ่นพบปะหารือกับผู้แทนองค์กรรับ JPC Cooperative Society 04/07/2560
สนร.ญี่ปุ่นตรวจเยี่ยมผู้ฝึกงานด้านเทคนิค พบปะองค์กรรับและนายจ้างจังหวัดมิเอะและไอจิ 04/07/2560
ฝ่ายแรงงาน สอท.กรุงโซล ขอประชาสัมพันธ์คู่มือ "กลับเมืองไทย ด้วยใจสุข" (Happy Return) สนับสนุนโดย HRD Korea 04/07/2560
สนร. สิงคโปร์ จัดกิจกรรมฟุตบอลแรงงานประจำปี 03/07/2560
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมผู้ช่วยทำงานบ้าน 03/07/2560
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมโรงงานบริษัท KTC Group 03/07/2560
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียจะออกปฏิบิตการปราบปรามแรงงานต่างชาติผิดกฏหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไทย 03/07/2560
ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมฟังการบรรยายธรรม 26/06/2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ ตรวจเยี่ยมแรงงานไทย Moshav Talmei Yosef 26/06/2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ ออกตรวจเยี่ยมแรงงานไทย Moshav Amioz 26/06/2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : เยอรมนีมีตำแหน่งงานเพิ่ม 760,000 ตำแหน่งภายในสิ้นปี 2560 26/06/2560
ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอรืลิน ร่วมงานทำบุญครบรอบ 22 ปี วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน 26/06/2560
ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมประชุม คณะทำงานการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มคนไทยในเยอรมนี 26/06/2560
ญาติคนงานที่เสียชีวิตส่งหนังสือขอบคุณ สนร. เกาสง 16/06/2560
สนร.ญี่ปุ่น ร่วมต้อนรับรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและคณะผู้แทนสำนักงบประมาณ 15/06/2560
การเปลี่ยนสถานะพำนักอาศัยจากแรงงาน E-9 เป็นแรงงานมีฝีมือ F-2 หรือ E-7 14/06/2560
พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ฝึกงานด้านเทคนิคชาวไทยที่ชนะการประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่น 13/06/2560
สนร.ญี่ปุ่นร่วมงาน Jazz Night at Royal Thai Embassy 13/06/2560
สนร.ญี่ปุ่นร่วมฟังการปาฐกถาพิเศษ กิจกรรมรำลึก 50 ปี การสถาปนาอาเซียน 13/06/2560
สนร.ญี่ปุ่นร่วมงานนิทรรศการ Special Exhibition on His Majesty the King`s Lifetime Achievements 13/06/2560
สนร.ญี่ปุ่น เยี่ยมงานเทศกาลดอกไม้ & ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ณ จ.อิบารากิ 13/06/2560