ข่าวแรงงานไทยในต่างประเทศ

หัวข้อ วันที่ลงข่าว
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : ตัวอย่างสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายการทำงาน สู่อาชีพผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลที่บ้าน 12/06/2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : การสร้างความสมดุลระหว่างอาชีพและชีวิตส่วนตัว 12/06/2560
สนร. สิงคโปร์ จัดกิจกรรมวันแรงงานประจำปี พ.ศ. 2560 08/06/2560
โครงการดูแลสุขภาพแรงงานไทยในประเทศอาเซียน และทวีปเอเชีย (ประเทศมาเลเซีย) 08/06/2560
สนร.สิงคโปร์ เยี่ยมหอพัก Kian Teck Dormitory 02/06/2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ ได้ตรวจเยี่ยมแรงงานที่ Moshav Petahia อยู่ทางภาคกลางตอนล่างของอิสราเอล 02/06/2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ ได้ตรวจเยี่ยมแรงงานที่ Kibbutz Ein Sivan อยู่ทางภาคเหนือของอสิราเอล 02/06/2560
สนร. สิงคโปร์ จัดงานขอบคุณ อสร. สำหรับช่วยงานวันแรงงาน 02/06/2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ ได้ตรวจเยี่ยมแรงงานที่ Moshav Kfar Yehoshua ทางภาคเหนือของอิสราเอล 02/06/2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ เข้าแก้ไขปัญหาแรงงานไทยหยุดงานประท้วง 02/06/2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมพิธีปิดการสัมมนา "การบริหารจัดการธุรกิจ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกิจการนวดไทยและสปาไทยในเยอรมนี" ณ กรุงเบอร์ลิน 31/05/2560
ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการยกระดับฝีมือแรงงาน เทคนิคการเป็นครูฝึกวิชาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สาขา ไทยสัปปายะและสปาตะวันตก วิชาหัตถบำบัด ณ กรุงเบอร์ลิน 29/05/2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : การปฏิรูปแรงงาน ความหวังของผู้ยากจนในเยอรมนี 29/05/2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : พยาบาลดูแลผู้สูงอายุ และโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 29/05/2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท.โซล จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทยฯ ครั้งที่ 2/2560 22/05/2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท.โซล จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทยฯ ครั้งที่ 1/2560 (เทศกาลสงกรานต์กวางจูใต้) 22/05/2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เปิดรับสมัครและจัดสอบคัดเลือก หลักสูตรการยกระดับฝีมือแรงงาน เทคนิคการเป็นครูฝึกวิชาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ณ กรุงเบอร์ลิน 21/05/2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการยกระดับฝีมือแรงงาน เทคนิคการเป็นครูฝึกวิชาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สาขา ไทยสัปปายะและสปาตะวันตก วิชาหัตถบำบัด ณ กรุงเบอร์ลิน 21/05/2560
เจ้าของสถานประกอบการร้าน Yi-Spa เข้าพบผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน 20/05/2560
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ และคณะตรวจนิเทศฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ 11/05/2560
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เยี่ยมนักศึกษาฝึกงานด้านการเกษตรของไทย และชมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ Vid0r Center 11/05/2560
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หารือข้อราชการกับ Mr. Aryeh Deri รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอิสราเอล 11/05/2560
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่ทำงานภาคเกษตรในเขตภาคกลางของอิสราเอล 11/05/2560
สนร.บรูไน เยี่ยมเยียนแรงงานไทย บริษัท Tan Hui Seng 09/05/2560
สนร.บรูไนเยี่ยมนายจ้างและแรงงานไทย 09/05/2560