ข่าวแรงงานไทยในต่างประเทศ

หัวข้อ วันที่ลงข่าว
ผู้ตรวจกระทรวงแรงงาน(นายสุทธิ สุโกศล)และคณะ ตรวจนิเทศฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล 09/05/2560
สนร.ญี่ปุ่น นำคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เดินทางไปเยี่ยมผู้ฝึกงานไทย บริษัท Kanemi โรงงาน Yokohama 03/05/2560
สนร.ญี่ปุ่นได้รับเชิญเข้าร่วมงานชุมนุมประจำปีของนายจ้างเกษตรกรฟาร์มโคนมจังหวัดโทชิกิ องค์กร NCS 03/05/2560
สนร.ญี่ปุ่น ร่วมบรรยายสรุปเกี่ยวกับเรื่องแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น ให้แก่ คณะผู้บริหารและผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 9 03/05/2560
สนร.ญี่ปุ่นให้การต้อนรับ นางเพชรรัตน์ สินอวยผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ 03/05/2560
สนร.ญี่ปุ่น นำผู้ฝึกงานที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่นเข้ารับรางวัลจากเอกอัครราชทูต 03/05/2560
สนร.ญีปุ่นนำคณะผู้แทนองค์กร JITCO เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมการจัดหางาน 03/05/2560
สนร.ญี่ปุ่น นำคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานเดินทางไปเยี่ยมผู้ฝึกงานไทย ณ บริษัท Toshiba Carrier โรงงานFuji 03/05/2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท.โซล จัดโครงการแรงงานสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 7/60 ณ ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติอึยจองบู 26/04/2560
ฝ่ายแรงงานฯ ประจำ สอท ณ กรุงเทลอาวีฟ ตรวจติดตามแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากเหตุโกดังเก็บพลุระเบิด 03/04/2560
สนร.ญี่ปุ่น ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2/2560 03/04/2560
สนร.ญี่ปุ่น ร่วมพิธีรับพระราชทานสัญญาบัตรตราตั้ง กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองซัปโปโร 03/04/2560
สนร.ญี่ปุ่น ตรวจเยี่ยมแรงงานในพื้นที่จ.ฟุคุชิมะ 03/04/2560
สนร.ญี่ปุ่น เดินทางไปจังหวัดฟุคุชิมะ ร่วมกับทีมประเทศไทย 03/04/2560
สนร.ญี่ปุ่น ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่น 03/04/2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท.โซล จัดโครงการแรงงานสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 5/60 ณ มหานครกวางจู 22/03/2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท.โซล ตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุไฟฟ้าช็อต 20/03/2560
สนร.บรูไน จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 15/03/2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ ออกตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่ Moshav Noam 15/03/2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ ออกตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่ Moshav Yinon 15/03/2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ ออกตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่ Moshav Revaya 15/03/2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ ออกตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่ Moshav Yesod Hamaala 15/03/2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ เยี่ยมเยียนและให้ความรู้แรงงานไทยที่เข้าอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน 15/03/2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ ออกตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่ Moshav Zikim 15/03/2560
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมงานวันสตรีสากล ประจำปี 2560 จัดโดยสหภาพแรงงานไทยในฮ่องกง ณ คาร์เพนเตอร์โรดปาร์ค (Carpenter Road Park) เขตเกาลูนซิตี้ ฮ่องกง 09/03/2560