ข่าวแรงงานไทยในต่างประเทศ

หัวข้อ วันที่ลงข่าว
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง แสดงความยินดีกับแรงงานไทยมรามได้รับรางวัลดีเด่นด้านบริการ 08/03/2560
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ออกตรวจเยี่ยมและพบปะสหภาพแรงงานไทย / สมาคม / กลุ่ม / ชมรมแรงงานไทยในฮ่องกง 08/03/2560
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ออกสำรวจ เยี่ยมเยือน และพบปะแรงงานไทยตำแหน่งพ่อครัวแม่ครัวและผู้ประกอบการร้านอาหารไทย เขตเกาลูนซิตี้ ฮ่องกง 08/03/2560
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมงานเฉลิมฉลองปีใหม่ ประจำปี 2560 ของสมาคมสตรีไทยในฮ่องกง ณ โรงเรียน Lok Sin Tong Secondary School เขตเกาลูนซิตี้ 08/03/2560
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ตรวจเยี่ยมแรงงานไทยในหมู่เกาะมารีน่าเหนือ (Commonwealth of Northern Mariana Islands - CNMI) 08/03/2560
สนร. สิงคโปร์ จัดอบรม อสร. รุ่นที่ 13 06/03/2560
สนร.สิงคโปร์ เยี่ยมหอพัก Kranji Lodge 1 06/03/2560
สนร.สิงคโปร์ เยี่ยมบริษัท Netatech 06/03/2560
มาเลเซียขยายระยะเวลาโครงการนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย 03/03/2560
อทป.วิฑูร สุขะวัธนกุล และทีมงาน สนร.บรูไน ไปเยี่ยมนายจ้างและแรงงานไทยเขต KB 27/02/2560
สนร.ญี่ปุ่น ร่วมงานมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์ 130 ปี ไทย-ญี่ปุ่น 27/02/2560
สนร.ญี่ปุ่น หารือร่วมกับสถานทูตบังคลาเทศ 27/02/2560
สนร.ญี่ปุ่นหารือการจัดส่งผู้ฝึกงานกับบจง.ไทย พัฒนา เวิลด์ไวด์ 27/02/2560
สนร.ญี่ปุ่น หารือองค์กร Hataraku Ten Mate 27/02/2560
ทีมงาน สนร.บรูไนและอาสาสมัครฯ ร่วมกับชุมชนคนไทยเดินพาเหรดวันชาติบรูไน 27/02/2560
สนร.ญี่ปุ่น หารือองค์กร NCS 27/02/2560
ประกาศแจ้งเตือน...!! แรงงานไทย คนไทยในฮ่องกง มาเก๊าและเขตอาณา "อย่าหลงเชื่อ!! สมัครไปทำงานบนเรือสำราญในต่างประเทศ" 24/02/2560
ประกาศแจ้งเตือน...!! แรงงานไทย คนไทยในฮ่องกง มาเก๊าและเขตอาณา "เตือนภัย !! งานออนไลน์ ส่งต่อข้อมูล" 24/02/2560
ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมงานวันกองทัพไทย 24/02/2560
เจ้าของสถานประกอบการร้าน Yi-Spa หารือกับผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ถึงแนวทางการขยายตลาดแรงงานด้านการนวด/สปาไทยในสหพันธ์ฯ 24/02/2560
ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท ณ กรุงเบอร์ลิน ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ และพบปะแรงงานไทย ร้านอาหาร Sisaket 24/02/2560
สรุปการเยือนสาธารณรัฐเกาหลีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน(พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล) วันที่ 7 - 11 กุมภาพันธ์ 2560 21/02/2560
โครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2560 15/02/2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : อัตราเงินสมทบประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้างในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ปี 2560 15/02/2560
สนร.ญี่ปุ่น ร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ณ วัดเน็นบุสสึชู 09/02/2560