ข่าวแรงงานไทยในต่างประเทศ

หัวข้อ วันที่
icon 2011 สนร. เกาหลีใต้ เข้าร่วมสัมมานา The 12th International Immigration Policy Forum นางวรรณพร ชูอำนาจ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต 19/10/2554
icon 2012 สนร. เกาหลีใต้ เข้าเยี่ยมแรงงานไทยที่ศูนย์อบรมยอจู (Koilaf) จังหวัดเคียงคีโด เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 19/10/2554
icon 2013 ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่คิบบุตส์อเยเล๊ต ฮา-ชาคา 19/10/2554
icon 2014 ด่วน! รัฐบาลมาเลเซียประกาศดำเนินการขั้นตอนที่ 2 ของแผนการนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย (แผนการ 6P) แล้ว 18/10/2554
icon 2015 รัฐบาลมาเลเซียจะกำหนดให้นายจ้างยื่นขอโควต้าและใบอนุญาตทำงานภายในเดือนตุลาคม 2554 17/10/2554
icon 2016 ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทล-อาวีฟ ร่วมโครงการกงสุลสัญจร 17/10/2554
icon 2017 มาตรการเปลี่ยนนายจ้างแรงงานต่างชาติฉบับใหม่เริ่มบังคับใช้ ฝ่าฝืนปรับ 6หมื่นถึง 3 แสนเหรียญไต้หวัน 14/10/2554
icon 2018 ประชาสัมพันธ์การบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ประเทศไทย 14/10/2554
icon 2019 สนร.มาเลเซีย เยี่ยมสถานประกอบการในเมืองเซเรมบัน 14/10/2554
icon 2020 สนร.ฮ่องกง อบรมพัฒนาทีมงานอาสาสมัครแรงงานไทยในฮ่องกง 13/10/2554
icon 2021 สนร.สิงคโปร์ เยี่ยมหอพักแรงงานไทย‏ 13/10/2554
icon 2022 สนร.ญี่ปุ่นดำเนินโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายแรงงานที่กรุงโตเกียว 13/10/2554
icon 2023 แรงงานไทยในเกาหลีใต้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันพูดภาษาเกาหลี 13/10/2554
icon 2024 สนร.มาเลเซีย เยี่ยมสถานประกอบการในเมืองเซเรมบัน 12/10/2554
icon 2025 เข้าเยี่ยมแรงงานไทย ที่ศูนย์อบรมยอจู (Koilaf) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554 12/10/2554
icon 2026 มาตรการเปลี่ยนนายจ้างแรงงานต่างชาติฉบับใหม่เริ่มบังคับใช้ ฝ่าฝืนปรับ 6หมื่นถึง 3 แสนเหรียญไต้หวัน 12/10/2554
icon 2027 งานแสดงนิทรรศการ ดร.ซุนยัตเซนกับสหรัฐอเมริกา 2554 11/10/2554
icon 2028 การแข่งขันฟุตบอลประจำปีของแรงงานนานาชาติเขตโอซานเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2554 10/10/2554
icon 2029 อทป.ฝ่ายแรงงานฯ เข้าเยี่ยมบริษัทซินซาในนิคมอุตสาหกรรมแดบุล อำเภอยองอัม จังหวัดชอลลานัม เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554 10/10/2554
icon 2030 อทป.ฝ่ายแรงงานฯ เข้าเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติเขตยองอัม จังหวัดชอลลานัม เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2554 10/10/2554
icon 2031 อทป.ฝ่ายแรงงานฯ เข้าเยี่ยมบริษัทซินอูที่ตั้งอยู่ที่อำเภอแฮนัม จังหวัดชอลลานัม เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554 10/10/2554
icon 2032 คู่มือการปฏิบัติงานขั้นตอนการเดินทางไปทำงานในมาเลเซีย และวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารตามระเบียบกรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย 06/10/2554
icon 2033 กลุ่มแรงงานไทยตื่นตัวการเป็นผู้ประกอบการในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 05/10/2554
icon 2034 สนร. มาเลเซียเตือน! ระวังการประกาศรับสมัครงานทางอินเตอร์เน็ท 05/10/2554
icon 2035 อาชีพดูแลผู้สูงอายุตามบ้านกำลังเป็นที่สนใจในกลุ่มแรงงานไทยเมือง Kassel สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 04/10/2554
icon 2036 รองปลัดกระทรวงแรงงาน (นายนคร ศิลปอาชา) อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) (นางวรรณพร ชูอำนาจ)และที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน(ณคประภา บำรุงสุข) เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกของคนพิการ ที่ห้องประชุมโอลิมปิก กรุงโซล 04/10/2554
icon 2037 สนร.เกาสง ร่วมงานกิจกรรมฉันทนาการแรงงานต่างชาติที่นิคมหนานจื่อ เมืองเกาสง 04/10/2554
icon 2038 สนร.มาเลเซีย ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน "ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย" 04/10/2554
icon 2039 สนร.เกาสง ร่วมงานเผยแพร่อาหารและสินค้าไทย 2554 03/10/2554
icon 2040 สนร.ญี่ปุ่น ได้รับเชิญจาก IM Japan ไปปฐมนิเทศผู้ฝึกงานรุ่น ๒๓-๐๖ 03/10/2554