ข่าวแรงงานไทยในต่างประเทศ

หัวข้อ วันที่
icon 211 ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟร่วมกับกรมการแพทย์ นำคณะแพทย์และพยาบาลตรวจสุขภาพแรงงานไทยอิสราเอลระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2560 04/07/2560
icon 212 สนร.ญี่ปุ่นร่วมประชุมหารือการแก้ไขพ.ร.บ.จัดการฝึกงานด้านเทคนิคชาวต่างชาติและคุ้มครองผู้ฝึกงานด้านเทคนิคของประเทศญี่ปุ่น 04/07/2560
icon 213 สนร.ญี่ปุ่น เข้าร่วมการซ้อมแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติ ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว 04/07/2560
icon 214 สนร.ญี่ปุ่นร่วมให้การต้อนรับประธานมูลนิธิ FWEAP 04/07/2560
icon 215 สนร.ญี่ปุ่นจัดปฐมนิเทศให้ผู้ฝึกงาน IM Japan 04/07/2560
icon 216 สนร.ญี่ปุ่นพบปะหารือกับผู้แทนองค์กรรับ JPC Cooperative Society 04/07/2560
icon 217 สนร.ญี่ปุ่นตรวจเยี่ยมผู้ฝึกงานด้านเทคนิค พบปะองค์กรรับและนายจ้างจังหวัดมิเอะและไอจิ 04/07/2560
icon 218 ฝ่ายแรงงาน สอท.กรุงโซล ขอประชาสัมพันธ์คู่มือ "กลับเมืองไทย ด้วยใจสุข" (Happy Return) สนับสนุนโดย HRD Korea 04/07/2560
icon 219 สนร. สิงคโปร์ จัดกิจกรรมฟุตบอลแรงงานประจำปี 03/07/2560
icon 220 สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมผู้ช่วยทำงานบ้าน 03/07/2560
icon 221 สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมโรงงานบริษัท KTC Group 03/07/2560
icon 222 เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียจะออกปฏิบิตการปราบปรามแรงงานต่างชาติผิดกฏหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไทย 03/07/2560
icon 223 ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมฟังการบรรยายธรรม 26/06/2560
icon 224 ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ ตรวจเยี่ยมแรงงานไทย Moshav Talmei Yosef 26/06/2560
icon 225 ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ ออกตรวจเยี่ยมแรงงานไทย Moshav Amioz 26/06/2560
icon 226 ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : เยอรมนีมีตำแหน่งงานเพิ่ม 760,000 ตำแหน่งภายในสิ้นปี 2560 26/06/2560
icon 227 ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอรืลิน ร่วมงานทำบุญครบรอบ 22 ปี วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน 26/06/2560
icon 228 ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมประชุม คณะทำงานการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มคนไทยในเยอรมนี 26/06/2560
icon 229 ญาติคนงานที่เสียชีวิตส่งหนังสือขอบคุณ สนร. เกาสง 16/06/2560
icon 230 สนร.ญี่ปุ่น ร่วมต้อนรับรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและคณะผู้แทนสำนักงบประมาณ 15/06/2560
icon 231 การเปลี่ยนสถานะพำนักอาศัยจากแรงงาน E-9 เป็นแรงงานมีฝีมือ F-2 หรือ E-7 14/06/2560
icon 232 พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ฝึกงานด้านเทคนิคชาวไทยที่ชนะการประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่น 13/06/2560
icon 233 สนร.ญี่ปุ่นร่วมงาน Jazz Night at Royal Thai Embassy 13/06/2560
icon 234 สนร.ญี่ปุ่นร่วมฟังการปาฐกถาพิเศษ กิจกรรมรำลึก 50 ปี การสถาปนาอาเซียน 13/06/2560
icon 235 สนร.ญี่ปุ่นร่วมงานนิทรรศการ Special Exhibition on His Majesty the King`s Lifetime Achievements 13/06/2560
icon 236 สนร.ญี่ปุ่น เยี่ยมงานเทศกาลดอกไม้ & ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ณ จ.อิบารากิ 13/06/2560
icon 237 ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : ตัวอย่างสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายการทำงาน สู่อาชีพผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลที่บ้าน 12/06/2560
icon 238 ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : การสร้างความสมดุลระหว่างอาชีพและชีวิตส่วนตัว 12/06/2560
icon 239 สนร. สิงคโปร์ จัดกิจกรรมวันแรงงานประจำปี พ.ศ. 2560 08/06/2560
icon 240 โครงการดูแลสุขภาพแรงงานไทยในประเทศอาเซียน และทวีปเอเชีย (ประเทศมาเลเซีย) 08/06/2560