ข่าวแรงงานไทยในต่างประเทศ

หัวข้อ วันที่ลงข่าว
สนร.ญีปุ่นนำคณะผู้แทนองค์กร JITCO เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมการจัดหางาน 03/05/2560
สนร.ญี่ปุ่น นำคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานเดินทางไปเยี่ยมผู้ฝึกงานไทย ณ บริษัท Toshiba Carrier โรงงานFuji 03/05/2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท.โซล จัดโครงการแรงงานสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 7/60 ณ ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติอึยจองบู 26/04/2560
ฝ่ายแรงงานฯ ประจำ สอท ณ กรุงเทลอาวีฟ ตรวจติดตามแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากเหตุโกดังเก็บพลุระเบิด 03/04/2560
สนร.ญี่ปุ่น ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2/2560 03/04/2560
สนร.ญี่ปุ่น ร่วมพิธีรับพระราชทานสัญญาบัตรตราตั้ง กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองซัปโปโร 03/04/2560
สนร.ญี่ปุ่น ตรวจเยี่ยมแรงงานในพื้นที่จ.ฟุคุชิมะ 03/04/2560
สนร.ญี่ปุ่น เดินทางไปจังหวัดฟุคุชิมะ ร่วมกับทีมประเทศไทย 03/04/2560
สนร.ญี่ปุ่น ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่น 03/04/2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท.โซล จัดโครงการแรงงานสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 5/60 ณ มหานครกวางจู 22/03/2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท.โซล ตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุไฟฟ้าช็อต 20/03/2560
สนร.บรูไน จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 15/03/2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ ออกตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่ Moshav Noam 15/03/2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ ออกตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่ Moshav Yinon 15/03/2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ ออกตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่ Moshav Revaya 15/03/2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ ออกตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่ Moshav Yesod Hamaala 15/03/2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ เยี่ยมเยียนและให้ความรู้แรงงานไทยที่เข้าอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน 15/03/2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ ออกตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่ Moshav Zikim 15/03/2560
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมงานวันสตรีสากล ประจำปี 2560 จัดโดยสหภาพแรงงานไทยในฮ่องกง ณ คาร์เพนเตอร์โรดปาร์ค (Carpenter Road Park) เขตเกาลูนซิตี้ ฮ่องกง 09/03/2560
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง แสดงความยินดีกับแรงงานไทยมรามได้รับรางวัลดีเด่นด้านบริการ 08/03/2560
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ออกตรวจเยี่ยมและพบปะสหภาพแรงงานไทย / สมาคม / กลุ่ม / ชมรมแรงงานไทยในฮ่องกง 08/03/2560
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ออกสำรวจ เยี่ยมเยือน และพบปะแรงงานไทยตำแหน่งพ่อครัวแม่ครัวและผู้ประกอบการร้านอาหารไทย เขตเกาลูนซิตี้ ฮ่องกง 08/03/2560
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมงานเฉลิมฉลองปีใหม่ ประจำปี 2560 ของสมาคมสตรีไทยในฮ่องกง ณ โรงเรียน Lok Sin Tong Secondary School เขตเกาลูนซิตี้ 08/03/2560
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ตรวจเยี่ยมแรงงานไทยในหมู่เกาะมารีน่าเหนือ (Commonwealth of Northern Mariana Islands - CNMI) 08/03/2560
สนร. สิงคโปร์ จัดอบรม อสร. รุ่นที่ 13 06/03/2560