ข่าวแรงงานไทยในต่างประเทศ

หัวข้อ วันที่ลงข่าว
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมหอพักแรงงาน Cochrane Lodge 1 09/02/2560
สนร.สิงคโปร์ จัดห้องสอบให้นักศึกษา มสธ ในสิงคโปร์ 09/02/2560
สนร. สิงคโปร์ จัดอบรมแกะสลักผักผลไม้ 09/02/2560
สนร.สิงคโปร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) 09/02/2560
สนร. สิงคโปรื จัดกิจกรรมปีใหม่ให้ อสร. สิงคโปร์ 09/02/2560
สนร.ญี่ปุ่น หารือองค์กรรับ Sotobou Bussan Cooperative 09/02/2560
สนร.ญี่ปุ่น หารือองค์กรรับ Industry-University Cooperative 09/02/2560
สนร.ญี่ปุ่น ร่วมงานวันกองทัพไทย 09/02/2560
สนร.ญี่ปุ่น พร้อมคณะทีมประเทศไทย เยือนเมืองคาวาซากิ 09/02/2560
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ณ วัดฮ่องกงธัมมาราม เขตหยุ่นหลอง ฮ่องกง 09/02/2560
สนร.บรูไนเยี่ยมนายจ้างและแรงงานไทยเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ 09/02/2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : 10 อันดับบริษัทเยอรมันที่จ่ายค่าจ้างสูงสุด 09/02/2560
สนร.บรูไนโดยอทป.วิฑูร สุขะวัธนกุลเยี่ยมนายจ้างเพื่อส่งเสริมการจ้างแรงงานไทย 09/02/2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมฟังการบรรยาย โดย อาจารย์สันติ เลิศจำนงค์ 09/02/2560
สมาคมไทยสปาแห่งประเทศเยอรมนีพบผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ณ กรุงเบอร์ลิน 09/02/2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท.ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ กรุงเบอร์ลิน 09/02/2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมพิธีเปิดคูหาไทยในงาน International Green Week 2017 (IGW) ณ กรุงเบอร์ลิน 09/02/2560
สนร.ญี่ปุ่น ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรงโตเกียว 09/02/2560
สนร.ญี่ปุ่นหารือองค์กรรับ East Japan Farming Business Cooperative Associationและองค์กรส่ง JJS 09/02/2560
สนร.ญี่ปุ่น หารือองค์กร Friend 09/02/2560
สนร.ญี่ปุ่นหารือองค์กรFukushima Shinkou Jigyo Kyoudokumiai 09/02/2560
สนร.ญี่ปุ่น ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ณ วัดปากน้ำ ญี่ปุ่น 09/02/2560
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดอบรมอาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศและเครือข่าย ณ โรงเรียนหลอกซินถ่อง (Lok Sin Tong ) เขตเกาลูนซิตี้ ฮ่องกง 09/02/2560
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ของวัดเมฆธรรมวนาราม (วัดไทหว่อ)เขต นิวเทอริทอรี่ ฮ่องกง 09/02/2560
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่แรงงานไทยในฮ่องกง ณ บริเวณลานอเนกประสงค์บริษัทฟิซิเนย์ เขตหมุ่ยหวอ (Mui Wo) ฮ่องกง 09/02/2560