ข่าวแรงงานไทยในต่างประเทศ

หัวข้อ วันที่
icon 2101 การจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในประเทศอิสราเอล 24/06/2554
icon 2102 รัฐบาลท้องถิ่นมาเลเซียกวดขันตรวจสอบร้านนวดในเขตสลังงอร์ 24/06/2554
icon 2103 สำนักงานแรงงานไทเป ร่วมงานประกวด Who’s MVP ของแรงงานต่างชาติ ประจำปี 2554 24/06/2554
icon 2104 อาสาสมัครแรงงานไทยร่วมปฏิบัติงานเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 23/06/2554
icon 2105 สนร.ณ เมืองฮ่องกง ประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงาน 23/06/2554
icon 2106 สนร.ฮ่องกง จัดโครงการอบรมกฎหมายแรงงานประจำปี 2554 23/06/2554
icon 2107 สนร.มาเลเซีย ร่วมจัดการเลือกตั้งฯ ณ เมืองบาตูปาฮัท รัฐยะโฮร์ 23/06/2554
icon 2108 สนร.ริยาด เยี่ยมเยียน และสอบข้อเท็จจริงคนงานในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 23/06/2554
icon 2109 สนร.มาเลเซีย บรรยายสรุป คณะอนุกรรมการประสานงานด้านต่างประเทศ 22/06/2554
icon 2110 สนร. มาเลเซียสนับสนุนการจัดเลือกตั้งฯ ณ เมืองกุชิง รัฐซาราวัก 22/06/2554
icon 2111 คนงานไทยในเขตไธบีเรียสและที่ราบสูงโกลาน 21/06/2554
icon 2112 สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ และ สนร.สิงคโปร์ เยี่ยมแรงงานไทยในสิงคโปร์ ที่หอพัก Scal Greenfield Dormitory พร้อมมอบหนังสือคู่มือคนไทยในสิงคโปร์ 17/06/2554
icon 2113 การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ภาคใต้ไต้หวัน 16/06/2554
icon 2114 นักศึกษาไทยมีโอกาสได้รับการฝึกทักษะในบรูไนแล้ว 16/06/2554
icon 2115 กรุงเบอร์ลิน จัดฝึกอบรม "จากแรงงานสู่การเป็นผู้ประกอบการ" 15/06/2554
icon 2116 ร่างแก้ไขกฎหมายมาตรฐานแรงงานผ่านวาระสาม ทำงานเกินเวลาเพิ่มโทษปรับนายจ้าง 15/06/2554
icon 2117 ประธานคณะกรรมการการแรงงานไต้หวัน (CLA) ประกาศปีนี้คนว่างงานเหลือ 4% 14/06/2554
icon 2118 สนร.สิงคโปร์ แถลงข่าวฟุตบอลแรงงาน‏ 13/06/2554
icon 2119 สนร.บรูไน สนับสนุนและร่วมจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรครั้งที่หนึ่ง 13/06/2554
icon 2120 ฝ่ายแรงงานอิสราเอล ตรวจเยี่ยมคนงานที่โมชาฟริโฮบ 10/06/2554
icon 2121 ฝ่ายแรงงานอิสราเอล ตรวจเยี่ยมคนงานที่โมชาฟกิลาด 10/06/2554
icon 2122 สนร.สิงคโปร์ รณรงค์แรงงานไทยใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า‏ 09/06/2554
icon 2123 เชิญชวนแรงงานไทยในบรูไนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 06/06/2554
icon 2124 สอท. มาเลเซีย จัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 06/06/2554
icon 2125 สำนักงานแรงงานไทเปเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีสมาคมคนไทยในไต้หวัน 06/06/2554
icon 2126 รัฐบาลฮ่องกง ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และค่าอาหารของผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติในฮ่องกง 03/06/2554
icon 2127 สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมผู้ฝึกงาน IM Japan เขตจังหวัด Nagano 02/06/2554
icon 2128 สนร. มาเลเซีย ร่วมพิธีต้อนรับคนไทยกลับบ้าน 02/06/2554
icon 2129 คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ และเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เยี่ยมคิบบุตส์คาเลีย 01/06/2554
icon 2130 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายพูลศักดิ์ เศรษฐนันท์) พร้อมคณะฯ ตรวจราชการ ณ กรุงไทเป 31/05/2554