ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข่าวแรงงานไทยในต่างประเทศ

หัวข้อ วันที่
icon 2131 คนงานไทยในคิบบุตส์อลาโม 04/05/2554
icon 2132 สนร.บรูไน รับรองคณะรองอธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ 03/05/2554
icon 2133 ก.แรงงาน เตือน! แรงงานไทยเข้าประเทศมาเลเซียต้องพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือ เริ่ม 1 มิถุนายน 2554 03/05/2554
icon 2134 จัดทดสอบฝีมือประกอบอาหารไทยให้แก่แรงงานไทยในมาเลเซียรองรับอัตราค่าจ้างใหม่ 03/05/2554
icon 2135 กิจการสวนผลไม้ที่โมชาฟเบนยามิน่า อิสราเอล 29/04/2554
icon 2136 นายจ้างมาเลเซียต้องจ่ายค่าจ้างให้แม่บ้าน (Maid) โดยผ่านบัญชีธนาคาร 27/04/2554
icon 2137 นายอลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์เดินทางมาราชการที่เมืองเกาสง 26/04/2554
icon 2138 สนร.เกาสงดำเนินโครงการขยายตลาดแรงงานไทยในภาคใต้ไต้หวัน 26/04/2554
icon 2139 สนร.มาเลเซีย จัดพิธีมอบวุฒิบัตรการอบรม และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย 26/04/2554
icon 2140 ทูตแรงงานในบรูไน เยี่ยมคารวะ ปลัดกระทรวงมหาดไทยบรูไน ขอความสนับสนุนการดำเนินงานและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับบรูไน 26/04/2554
icon 2141 การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในไต้หวัน 26/04/2554
icon 2142 ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยเยี่ยมแรงงานไทยภาคใต้ไต้หวัน 22/04/2554
icon 2143 สนร. มาเลเซีย จัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาการประกอบอาหารไทย 21/04/2554
icon 2144 กิจกรรมสงกรานต์ไทยในประเทศบรูไน พ.ศ. 2554 20/04/2554
icon 2145 งานสงกรานต์ประจำปี 2554 ที่อิสราเอล 20/04/2554
icon 2146 สนร.มาเลเซีย จัดงานสมานฉันท์แรงงานไทย วันแรงงาน 1 พฤษภาคม 2554 19/04/2554
icon 2147 สนร. สิงคโปร์ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในประเทศสิงคโปร์‏ 18/04/2554
icon 2148 สนร.ณ เมืองฮ่องกง ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2554 18/04/2554
icon 2149 การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์สำหรับแรงงานไทยในเขตภาคใต้ได้หวัน 18/04/2554
icon 2150 การจัดงานสงกรานต์ประจำปี 2554 ในไต้หวัน 17/04/2554
icon 2151 สนร.บรูไน เชิญงานร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2554 สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ แข่งขันกีฬาเปตองการกุศล รับประทานอาหารฟรี 11/04/2554
icon 2152 ฝ่ายแรงงานอิสราเอล ตรวจเยี่ยมคนงานไทยที่โมชาฟเบ็ตเชลิม 11/04/2554
icon 2153 แรงงานไทยในคิบบุตส์เลกาวิม 11/04/2554
icon 2154 สนร.บรูไน เชิญสมัครเข้าแข่งขันกีฬาเปตองการกุศลบรูไน ไทยรวมใจสามัคคี ช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้ 11/04/2554
icon 2155 สนร.ริยาด รับการตรวจนิเทศงานของรองปลัดกระทรวงแรงงาน (นางสุทัศนี สืบวงศ์แพทย์) และคณะผู้ตรวจราชการ รวม 6 คน ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 10/04/2554
icon 2156 มาเลเซีย ออกใบอนุญาตทำงานประเภทใหม่ “Residence Pass” 08/04/2554
icon 2157 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะ เดินทางเยี่ยมเยียนแรงงานไทย ณ สิงคโปร์ 07/04/2554
icon 2158 สนร. มาเลเซีย ร่วมงานเลี้ยงพนักงานประจำปีร้านนวดแผนไทย Thai Odyssey 04/04/2554
icon 2159 ฝ่ายแรงงานตรวจเยี่ยมคนงานที่คิบบุตส์เบนยามีน่า 01/04/2554
icon 2160 รองปลัดก.แรงงานเปิดประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 3 ร่างแผนแม่บทด้านแรงงานในอีกห้าปีข้างหน้า 01/04/2554