ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข่าวแรงงานไทยในต่างประเทศ

หัวข้อ วันที่
icon 2161 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการจ้างงานเกาหลีใต้ เป็นเจ้าภาพประชุมชี้แจงโควต้าแรงงานต่างชาติปี 2554 25/03/2554
icon 2162 คณะกรรมการการแรงงานไต้หวัน (CLA) จะปรับปรุงกฎหมายมาตรฐานแรงงานให้เข้มงวดมากขึ้น 25/03/2554
icon 2163 เตือนแรงงานไทยกลับจากลิเบีย ยื่นคำร้องขอเรียกคืนค่าบริการคืนภายใน 30 วันกรณีไม่ได้ทำงานตามสัญญาจ้าง 24/03/2554
icon 2164 ฝ่ายแรงงานตรวจเยี่ยมคนงานไทยในกิจการเพาะปลูกและขายส่งดอกไม้เมืองหนาว 24/03/2554
icon 2165 คนงานไทยในสวนดอกไม้ 24/03/2554
icon 2166 ปาฐกถาพิเศษของนายกรัฐมนตรี 24/03/2554
icon 2167 อุปทูตและอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน เยือนจังหวัดขอนแก่น 24/03/2554
icon 2168 สนร.ญี่ปุ่น ประสานทำงานร่วมกับ สอท. ณ กรุงโตเกียว เตรียมพร้อมมาตรการช่วยเหลือฯ เปิดศูนย์ 24 ชม. แจ้งข่าวคนไทย แรงงานไทย 24/03/2554
icon 2169 สนร. ณ เมืองฮ่องกง ประชุมองค์กรเครือข่าย 23/03/2554
icon 2170 สนร.บรูไนให้คำแนะนำ ในการทำหนังสือเดินทาง 23/03/2554
icon 2171 New Taipei City ขอสิทธิ์ในการบริหารจัดการด้านแรงงาน 23/03/2554
icon 2172 มาเลเซียกำหนดให้ชาวต่างชาติพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือก่อนเข้าประเทศ 23/03/2554
icon 2173 เตือนแรงงานไทยกลับจากลิเบีย ยื่นคำร้องขอเรียกคืนค่าบริการคืนภายใน 30 วัน กรณีไม่ได้ทำงานตามสัญญาจ้าง 22/03/2554
icon 2174 สนร. มาเลเซียเตรียมการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาการประกอบอาหารไทย 22/03/2554
icon 2175 ดัชนีธุรกิจไต้หวันชี้ให้เห็นถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 22/03/2554
icon 2176 ปัญหาสุขภาพจากการทำงานมากเกินไป 21/03/2554
icon 2177 ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ตรวจเยี่ยมคนงานไทยที่โมชาฟBat Shlomo 18/03/2554
icon 2178 ไต้หวันยกเลิกข้อจำกัดในการให้วีซ่าแก่คนงานฟิลิปปินส์ 18/03/2554
icon 2179 นายจ้างมาเลเซียขอให้รัฐบาลต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนงานก่อสร้างต่างชาติ 18/03/2554
icon 2180 ไตรมาสที่สองของปีนี้ ความต้องการจ้างงานในไต้หวันสูงเป็นอันดับสองของโลก รองจากอินเดีย 15/03/2554
icon 2181 คนงานฟิลิปปินส์เรียกร้องให้ไต้หวันยกเลิกการชะลอการนำเข้าแรงงานฟิลิปปินส์ 10/03/2554
icon 2182 ฝ่ายแรงงานอิสราเอลตรวจเยี่ยมคนงานและเตรียมการจัดงานสงกรานต์ 10/03/2554
icon 2183 ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานไทยประจำชายแดนอียิปต์-ลิเบีย “ด่านซัลลูม” 10/03/2554
icon 2184 ก.แรงงาน เตรียมแผนเปิดตลาดต่างประเทศ รองรับแรงงานไทยจากลิเบีย 09/03/2554
icon 2185 สนร.ริยาด ให้การช่วยเหลือแรงงานไทยในลิเบีย ณ ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานไทย ประจำชายแดน อียิปต์ – ลีเบีย เมืองซารูม ประเทศอียิปต์ 07/03/2554
icon 2186 สนร.ริยาด ให้การช่วยเหลือแรงงานไทยในลิเบีย ณ ศูนย์พักพิงเมืองซารูม ประเทศอียิปต์ 07/03/2554
icon 2187 สนร.ริยาด ร่วมกับ สอท.ณ กรุงริยาด เดินทางไปกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ เพื่อช่วยเหลือแรงงานไทยในประเทศลิเบียกลับประเทศไทย 04/03/2554
icon 2188 ข้อเสนอทำงานสัปดาห์ละ 5 วันในไต้หวัน 04/03/2554
icon 2189 พระราชดำรัสสุลต่านในพิธีเปิดสมัยประชุมสภาพระราชบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (State Legislative Council) วันที่ 1 มีนาคม 2554 (Don’t be left behind with “ Wait & Watch ” attitude อย่าปล่อยปละละเลย ด้วยนิสัยการผัดวันประกันพรุ่งและการนิ่งดูดาย) 03/03/2554
icon 2190 สนร.สิงคโปร์ เยี่ยมแรงงานไทยในสิงคโปร์ ที่หอพัก Scal Hougang พร้อมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายเงินทดแทนกรณีประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน 03/03/2554