ข่าวแรงงานไทยในต่างประเทศ

หัวข้อ วันที่
icon 2191 สนร.ณ เมืองฮ่องกง ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2554 18/04/2554
icon 2192 การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์สำหรับแรงงานไทยในเขตภาคใต้ได้หวัน 18/04/2554
icon 2193 การจัดงานสงกรานต์ประจำปี 2554 ในไต้หวัน 17/04/2554
icon 2194 สนร.บรูไน เชิญงานร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2554 สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ แข่งขันกีฬาเปตองการกุศล รับประทานอาหารฟรี 11/04/2554
icon 2195 ฝ่ายแรงงานอิสราเอล ตรวจเยี่ยมคนงานไทยที่โมชาฟเบ็ตเชลิม 11/04/2554
icon 2196 แรงงานไทยในคิบบุตส์เลกาวิม 11/04/2554
icon 2197 สนร.บรูไน เชิญสมัครเข้าแข่งขันกีฬาเปตองการกุศลบรูไน ไทยรวมใจสามัคคี ช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้ 11/04/2554
icon 2198 สนร.ริยาด รับการตรวจนิเทศงานของรองปลัดกระทรวงแรงงาน (นางสุทัศนี สืบวงศ์แพทย์) และคณะผู้ตรวจราชการ รวม 6 คน ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 10/04/2554
icon 2199 มาเลเซีย ออกใบอนุญาตทำงานประเภทใหม่ “Residence Pass” 08/04/2554
icon 2200 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะ เดินทางเยี่ยมเยียนแรงงานไทย ณ สิงคโปร์ 07/04/2554
icon 2201 สนร. มาเลเซีย ร่วมงานเลี้ยงพนักงานประจำปีร้านนวดแผนไทย Thai Odyssey 04/04/2554
icon 2202 ฝ่ายแรงงานตรวจเยี่ยมคนงานที่คิบบุตส์เบนยามีน่า 01/04/2554
icon 2203 รองปลัดก.แรงงานเปิดประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 3 ร่างแผนแม่บทด้านแรงงานในอีกห้าปีข้างหน้า 01/04/2554
icon 2204 เยี่ยมแรงงานไทยในสิงคโปร์ 31/03/2554
icon 2205 สนร. มาเลเซียเยี่ยมดูงานศูนย์ฝึกอบรม GIETMARA 31/03/2554
icon 2206 สนร.ริยาด ร่วมกับ สอท. ณ กรุงริยาด ดำเนินโครงการการให้บริการทางการแพทย์แก่คนไทย 29/03/2554
icon 2207 สอท. มาเลเซียประชุมร่วมกับ ศอ.บต. 29/03/2554
icon 2208 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการจ้างงานเกาหลีใต้ เป็นเจ้าภาพประชุมชี้แจงโควต้าแรงงานต่างชาติปี 2554 25/03/2554
icon 2209 คณะกรรมการการแรงงานไต้หวัน (CLA) จะปรับปรุงกฎหมายมาตรฐานแรงงานให้เข้มงวดมากขึ้น 25/03/2554
icon 2210 เตือนแรงงานไทยกลับจากลิเบีย ยื่นคำร้องขอเรียกคืนค่าบริการคืนภายใน 30 วันกรณีไม่ได้ทำงานตามสัญญาจ้าง 24/03/2554
icon 2211 ฝ่ายแรงงานตรวจเยี่ยมคนงานไทยในกิจการเพาะปลูกและขายส่งดอกไม้เมืองหนาว 24/03/2554
icon 2212 คนงานไทยในสวนดอกไม้ 24/03/2554
icon 2213 ปาฐกถาพิเศษของนายกรัฐมนตรี 24/03/2554
icon 2214 อุปทูตและอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน เยือนจังหวัดขอนแก่น 24/03/2554
icon 2215 สนร.ญี่ปุ่น ประสานทำงานร่วมกับ สอท. ณ กรุงโตเกียว เตรียมพร้อมมาตรการช่วยเหลือฯ เปิดศูนย์ 24 ชม. แจ้งข่าวคนไทย แรงงานไทย 24/03/2554
icon 2216 สนร. ณ เมืองฮ่องกง ประชุมองค์กรเครือข่าย 23/03/2554
icon 2217 สนร.บรูไนให้คำแนะนำ ในการทำหนังสือเดินทาง 23/03/2554
icon 2218 New Taipei City ขอสิทธิ์ในการบริหารจัดการด้านแรงงาน 23/03/2554
icon 2219 มาเลเซียกำหนดให้ชาวต่างชาติพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือก่อนเข้าประเทศ 23/03/2554
icon 2220 เตือนแรงงานไทยกลับจากลิเบีย ยื่นคำร้องขอเรียกคืนค่าบริการคืนภายใน 30 วัน กรณีไม่ได้ทำงานตามสัญญาจ้าง 22/03/2554