ข่าวแรงงานไทยในต่างประเทศ

หัวข้อ วันที่ลงข่าว
เจ้าของสถานประกอบการร้าน Yi-Spa เข้าพบผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน 20/05/2560
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ และคณะตรวจนิเทศฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ 11/05/2560
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เยี่ยมนักศึกษาฝึกงานด้านการเกษตรของไทย และชมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ Vid0r Center 11/05/2560
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หารือข้อราชการกับ Mr. Aryeh Deri รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอิสราเอล 11/05/2560
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่ทำงานภาคเกษตรในเขตภาคกลางของอิสราเอล 11/05/2560
สนร.บรูไน เยี่ยมเยียนแรงงานไทย บริษัท Tan Hui Seng 09/05/2560
สนร.บรูไนเยี่ยมนายจ้างและแรงงานไทย 09/05/2560
ผู้ตรวจกระทรวงแรงงาน(นายสุทธิ สุโกศล)และคณะ ตรวจนิเทศฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล 09/05/2560
สนร.ญี่ปุ่น นำคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เดินทางไปเยี่ยมผู้ฝึกงานไทย บริษัท Kanemi โรงงาน Yokohama 03/05/2560
สนร.ญี่ปุ่นได้รับเชิญเข้าร่วมงานชุมนุมประจำปีของนายจ้างเกษตรกรฟาร์มโคนมจังหวัดโทชิกิ องค์กร NCS 03/05/2560
สนร.ญี่ปุ่น ร่วมบรรยายสรุปเกี่ยวกับเรื่องแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น ให้แก่ คณะผู้บริหารและผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 9 03/05/2560
สนร.ญี่ปุ่นให้การต้อนรับ นางเพชรรัตน์ สินอวยผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ 03/05/2560
สนร.ญี่ปุ่น นำผู้ฝึกงานที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่นเข้ารับรางวัลจากเอกอัครราชทูต 03/05/2560
สนร.ญีปุ่นนำคณะผู้แทนองค์กร JITCO เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมการจัดหางาน 03/05/2560
สนร.ญี่ปุ่น นำคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานเดินทางไปเยี่ยมผู้ฝึกงานไทย ณ บริษัท Toshiba Carrier โรงงานFuji 03/05/2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท.โซล จัดโครงการแรงงานสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 7/60 ณ ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติอึยจองบู 26/04/2560
ฝ่ายแรงงานฯ ประจำ สอท ณ กรุงเทลอาวีฟ ตรวจติดตามแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากเหตุโกดังเก็บพลุระเบิด 03/04/2560
สนร.ญี่ปุ่น ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2/2560 03/04/2560
สนร.ญี่ปุ่น ร่วมพิธีรับพระราชทานสัญญาบัตรตราตั้ง กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองซัปโปโร 03/04/2560
สนร.ญี่ปุ่น ตรวจเยี่ยมแรงงานในพื้นที่จ.ฟุคุชิมะ 03/04/2560
สนร.ญี่ปุ่น เดินทางไปจังหวัดฟุคุชิมะ ร่วมกับทีมประเทศไทย 03/04/2560
สนร.ญี่ปุ่น ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่น 03/04/2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท.โซล จัดโครงการแรงงานสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 5/60 ณ มหานครกวางจู 22/03/2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท.โซล ตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุไฟฟ้าช็อต 20/03/2560
สนร.บรูไน จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 15/03/2560