ข่าวแรงงานไทยในต่างประเทศ

หัวข้อ วันที่ลงข่าว
สนร. สิงคโปร์ จัดกิจกรรมฟุตบอลแรงงานประจำปี 03/07/2560
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมผู้ช่วยทำงานบ้าน 03/07/2560
สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมโรงงานบริษัท KTC Group 03/07/2560
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียจะออกปฏิบิตการปราบปรามแรงงานต่างชาติผิดกฏหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไทย 03/07/2560
ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมฟังการบรรยายธรรม 26/06/2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ ตรวจเยี่ยมแรงงานไทย Moshav Talmei Yosef 26/06/2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ ออกตรวจเยี่ยมแรงงานไทย Moshav Amioz 26/06/2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : เยอรมนีมีตำแหน่งงานเพิ่ม 760,000 ตำแหน่งภายในสิ้นปี 2560 26/06/2560
ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอรืลิน ร่วมงานทำบุญครบรอบ 22 ปี วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน 26/06/2560
ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมประชุม คณะทำงานการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มคนไทยในเยอรมนี 26/06/2560
ญาติคนงานที่เสียชีวิตส่งหนังสือขอบคุณ สนร. เกาสง 16/06/2560
สนร.ญี่ปุ่น ร่วมต้อนรับรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและคณะผู้แทนสำนักงบประมาณ 15/06/2560
การเปลี่ยนสถานะพำนักอาศัยจากแรงงาน E-9 เป็นแรงงานมีฝีมือ F-2 หรือ E-7 14/06/2560
พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ฝึกงานด้านเทคนิคชาวไทยที่ชนะการประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่น 13/06/2560
สนร.ญี่ปุ่นร่วมงาน Jazz Night at Royal Thai Embassy 13/06/2560
สนร.ญี่ปุ่นร่วมฟังการปาฐกถาพิเศษ กิจกรรมรำลึก 50 ปี การสถาปนาอาเซียน 13/06/2560
สนร.ญี่ปุ่นร่วมงานนิทรรศการ Special Exhibition on His Majesty the King`s Lifetime Achievements 13/06/2560
สนร.ญี่ปุ่น เยี่ยมงานเทศกาลดอกไม้ & ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ณ จ.อิบารากิ 13/06/2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : ตัวอย่างสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายการทำงาน สู่อาชีพผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลที่บ้าน 12/06/2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : การสร้างความสมดุลระหว่างอาชีพและชีวิตส่วนตัว 12/06/2560
สนร. สิงคโปร์ จัดกิจกรรมวันแรงงานประจำปี พ.ศ. 2560 08/06/2560
โครงการดูแลสุขภาพแรงงานไทยในประเทศอาเซียน และทวีปเอเชีย (ประเทศมาเลเซีย) 08/06/2560
สนร.สิงคโปร์ เยี่ยมหอพัก Kian Teck Dormitory 02/06/2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ ได้ตรวจเยี่ยมแรงงานที่ Moshav Petahia อยู่ทางภาคกลางตอนล่างของอิสราเอล 02/06/2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ ได้ตรวจเยี่ยมแรงงานที่ Kibbutz Ein Sivan อยู่ทางภาคเหนือของอสิราเอล 02/06/2560