ข่าวแรงงานไทยในต่างประเทศ

หัวข้อ วันที่
icon 241 สนร. สิงคโปร์ จัดกิจกรรมฟุตบอลแรงงานประจำปี 03/07/2560
icon 242 สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมผู้ช่วยทำงานบ้าน 03/07/2560
icon 243 สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมโรงงานบริษัท KTC Group 03/07/2560
icon 244 เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียจะออกปฏิบิตการปราบปรามแรงงานต่างชาติผิดกฏหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไทย 03/07/2560
icon 245 ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมฟังการบรรยายธรรม 26/06/2560
icon 246 ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ ตรวจเยี่ยมแรงงานไทย Moshav Talmei Yosef 26/06/2560
icon 247 ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ ออกตรวจเยี่ยมแรงงานไทย Moshav Amioz 26/06/2560
icon 248 ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : เยอรมนีมีตำแหน่งงานเพิ่ม 760,000 ตำแหน่งภายในสิ้นปี 2560 26/06/2560
icon 249 ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอรืลิน ร่วมงานทำบุญครบรอบ 22 ปี วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน 26/06/2560
icon 250 ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมประชุม คณะทำงานการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มคนไทยในเยอรมนี 26/06/2560
icon 251 ญาติคนงานที่เสียชีวิตส่งหนังสือขอบคุณ สนร. เกาสง 16/06/2560
icon 252 สนร.ญี่ปุ่น ร่วมต้อนรับรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและคณะผู้แทนสำนักงบประมาณ 15/06/2560
icon 253 การเปลี่ยนสถานะพำนักอาศัยจากแรงงาน E-9 เป็นแรงงานมีฝีมือ F-2 หรือ E-7 14/06/2560
icon 254 พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ฝึกงานด้านเทคนิคชาวไทยที่ชนะการประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่น 13/06/2560
icon 255 สนร.ญี่ปุ่นร่วมงาน Jazz Night at Royal Thai Embassy 13/06/2560
icon 256 สนร.ญี่ปุ่นร่วมฟังการปาฐกถาพิเศษ กิจกรรมรำลึก 50 ปี การสถาปนาอาเซียน 13/06/2560
icon 257 สนร.ญี่ปุ่นร่วมงานนิทรรศการ Special Exhibition on His Majesty the King`s Lifetime Achievements 13/06/2560
icon 258 สนร.ญี่ปุ่น เยี่ยมงานเทศกาลดอกไม้ & ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ณ จ.อิบารากิ 13/06/2560
icon 259 ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : ตัวอย่างสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายการทำงาน สู่อาชีพผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลที่บ้าน 12/06/2560
icon 260 ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : การสร้างความสมดุลระหว่างอาชีพและชีวิตส่วนตัว 12/06/2560
icon 261 สนร. สิงคโปร์ จัดกิจกรรมวันแรงงานประจำปี พ.ศ. 2560 08/06/2560
icon 262 โครงการดูแลสุขภาพแรงงานไทยในประเทศอาเซียน และทวีปเอเชีย (ประเทศมาเลเซีย) 08/06/2560
icon 263 สนร.สิงคโปร์ เยี่ยมหอพัก Kian Teck Dormitory 02/06/2560
icon 264 ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ ได้ตรวจเยี่ยมแรงงานที่ Moshav Petahia อยู่ทางภาคกลางตอนล่างของอิสราเอล 02/06/2560
icon 265 ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ ได้ตรวจเยี่ยมแรงงานที่ Kibbutz Ein Sivan อยู่ทางภาคเหนือของอสิราเอล 02/06/2560
icon 266 สนร. สิงคโปร์ จัดงานขอบคุณ อสร. สำหรับช่วยงานวันแรงงาน 02/06/2560
icon 267 ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ ได้ตรวจเยี่ยมแรงงานที่ Moshav Kfar Yehoshua ทางภาคเหนือของอิสราเอล 02/06/2560
icon 268 ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ เข้าแก้ไขปัญหาแรงงานไทยหยุดงานประท้วง 02/06/2560
icon 269 ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมพิธีปิดการสัมมนา "การบริหารจัดการธุรกิจ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกิจการนวดไทยและสปาไทยในเยอรมนี" ณ กรุงเบอร์ลิน 31/05/2560
icon 270 ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการยกระดับฝีมือแรงงาน เทคนิคการเป็นครูฝึกวิชาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สาขา ไทยสัปปายะและสปาตะวันตก วิชาหัตถบำบัด ณ กรุงเบอร์ลิน 29/05/2560