ข่าวแรงงานไทยในต่างประเทศ

หัวข้อ วันที่ลงข่าว
สนร.มาเลเซีย ช่วยเหลือแรงงานไทยในสถานกักกันรอส่งกลับ 25/03/2553
โครงการนักศึกษาฝึกงานของรัฐบาลไต้หวันที่ประสบความสำเร็จ 25/03/2553
เชิญชาวไทยและแรงงานไทยเข้ารับบริการตรวจรักษาสุขภาพฟรี 23/03/2553
สนร.ญี่ปุ่นและผู้แทน IMM Japan เยี่ยมผู้ฝึกงานบริษัท Eikei Press จ.Kanagawa 20/03/2553
สนร.ญี่ปุ่น ร่วมกับสถานทูตโตเกียว นำคณะจิตแพทย์ไปอบรมการดูแลสุขภาพจิตแก่ผู้ฝึกงาน IMM 20/03/2553
สนร.มาเลเซีย ร่วมกับสอท.เยี่ยมแรงงานไทยรัฐซาราวัค 20/03/2553
สนร.ไทเป ประชุมเตรียมการจัดงานสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่ 18/03/2553
สนร.มาเลเซีย ร่วมเข้าเยี่ยมคาราวะมุขมนตรีและส่วนราชการรัฐซาราวัค 18/03/2553
ความเคลื่อนไหวด้านแรงงาน เศรษฐกิจและสังคมในไต้หวัน เดือนธันวาคม 2552 01/02/2553