สำนักงานแรงงานจังหวัดภาคเหนือ

หน่วยงาน/ที่ตั้ง
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร

ที่อยู่ ::30/2 ถ.วิจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ ::055 - 710028
มท. ::16150    IP Phone :: 69620
e-mail ::kamphaeng@mol.mail.go.th , kamphaeng@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่ ::อาคารอำนวยการ ชั้น1 ศาลากลางจังหวัด ถ.โชตินา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ ::053 - 357312-3
มท. :: 25451   IP Phone :: 69500
e-mail :: chiangmai@mol.mail.go.th , chiangmai@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย

ที่อยู่ :: อาคารศูนย์ราชการ กรง.(ชั้น4) บ้านฝั่งหมิ่น ต.ริมกก  อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ :: 053-715829
มท. :: 26151   IP Phone :: 69570 
e-mail ::chiangrai@mol.mail.go.th , chiangrai@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก

ที่อยู่ :: ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทรศัพท์ ::055 - 513773
มท. :: 23550   IP Phone ::  69630
e-mail :tak@mol.mail.go.th , tak@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน

ที่อยู่ ::212/9  ถ.มหายศ  ต.ในเวียง อ.เมือง จ. น่าน 55000
โทรศัพท์ ::054 - 771020
มท. :: 21151   IP Phone ::  69550
e-mail :: nan@mol.mail.go.th , nan@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์

ที่อยู่ ::ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3  ถ.สวรรค์วิถี   อ.เมือง จ. นครสวรรค์  60000
โทรศัพท์ ::056 - 228394
มท. ::15450   IP Phone ::  69600
e-mail ::  nakhonsawan@mol.go.th , 

สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

ที่อยู่ ::ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น3 ถ.วังจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ :: 055 - 248075-6
มท. ::20551   IP Phone :: 69650 
e-mail ::phitsanulok@mol.go.th , 

สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่

ที่อยู่ ::ศาลากลางจังหวัดแพร่ อาคารใหม่ ชั้น 2 ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ :: 054 - 621222-3
มท. ::21759   IP Phone ::  69540
e-mail ::phrae@mol.mail.go.th , phrae@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร

ที่อยู่ ::ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อาคารใหม่ ชั้น 2 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทรศัพท์ :: 056 - 613761
มท. :: 16751   IP Phone ::  69660
e-mail :: phichit@mol.mail.go.th , phichit@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา

ที่อยู่ ::17/2 ถ ท่ากว๊าน ต.เวียง อ.เมือง จ พะเยา 56000
โทรศัพท์ ::076 - 413969
มท. :: 26751   IP Phone ::  69560
e-mail ::phayao@mol.mail.go.th , phayao@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่อยู่ :: ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ. เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ :: 056-721584
มท. :: 17350  IP Phone :: 69670
e-mail ::phetchabun@mol.mail.go.th , phetchabun@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่อยู่ :: ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ถ.ขุนลุมประพาส อ เมือง จ. แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ ::053 - 611184
มท. :: 27350   IP Phone ::  69580
e-mail ::maehongson@mol.mail.go.th , maehongson@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง

ที่อยู่ :: ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถ.ลำปาง-เด่นชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ :: 054 - 265060
มท. :: 28551   IP Phone ::  69520
e-mail :: lampang@mol.mail.go.th , lampang@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน

ที่อยู่ ::อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ. ลำพูน 51000
โทรศัพท์ ::053 - 512465-6
มท. ::27951   IP Phone ::  69510
e-mail :: lamphun@mol.mail.go.th , lamphun@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย

ที่อยู่ ::ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ถ.นิกรเกษม อ.เมือง จ. สุโขทัย 64000
โทรศัพท์ :: 055 - 612758
มท. :: 22950   IP Phone ::  69640
e-mail ::sukhothai@mol.mail.go.th , sukhothai@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์

ที่อยู่ :: อาคารสำนักงาน รพช. (หลังเดิม) ศาลากลางจังหวัด ถ.ประชานิมิตร อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ ::055 - 440172
มท. : 22350   IP Phone ::  69530
e-mail ::uttaradit@mol.mail.go.th , uttaradit@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

ที่อยู่ :: ศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า) ชั้น 2  ถ.ศรีอุทัย  อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 
โทรศัพท์ ::056 - 513713
มท. ::17950   IP Phone ::  69610
e-mail ::uthaithani@mol.mail.go.th , uthaithani@mol.go.th