สำนักงานแรงงานจังหวัดภาคใต้

หน่วยงาน/ที่ตั้ง

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

ที่อยู่ ::1/15-16 ถนนวัชระ ต. กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ ::075 - 612655
มท. ::69810    IP Phone :: 79810
e-mail ::krabi@mol.mail.go.th , krabi@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร 

ที่อยู่ :: ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่ ชั้น 3) ถ.อาภากร ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ ::077 - 511176
มท. ::66150    IP Phone :: 69840
e-mail ::chumphon@mol.mail.go.th , chumphon@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง

ที่อยู่ ::ศาลากลางจังหวัด ชั้น4 ถ.พระราม6 อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ ::075 - 217255
มท. ::699200    IP Phone :: 69920
e-mail ::trang@mol.mail.go.th , trang@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่อยู่ ::ศาลากลางจังหวัด ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ ::075 - 345158-9
มท. ::69800    IP Phone :: 79800
e-mail ::nakhonsi@mol.mail.go.th , nakhonsi@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

ที่อยู่ ::อาคารศูนย์ราชการ กรง. (ชั้น 4) ต. ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทรศัพท์ ::073 - 532103
มท. ::69960    IP Phone :: 69960
e-mail ::narathiwat@mol.mail.go.th , narathiwat@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี

ที่อยู่ ::อาคารศาลากลางจังหวัด(ส่วนแยก-ชั้นล่าง) ถนนเดชา อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ ::073 - 335159-60
มท. ::69940    IP Phone :: 79940
e-mail ::pattani@mol.mail.go.th , pattani@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา

ที่อยู่ ::45 / 58 ถ. เพชรเกษม ต.ตากแดด อ.เมือง จ พังงา 82000
โทรศัพท์ ::076 - 413969
มท. ::67350    IP Phone :: 79820 
e-mail ::phangnga@mol.mail.go.th , phangnga@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ ::252 ถนนราเมศวร์ อ.เมือง จ. พัทลุง 93000
โทรศัพท์ ::074 - 620306
มท. ::71751    IP Phone :: 69930
e-mail ::patthalung@mol.mail.go.th , patthalung@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ที่อยู่ ::ศาลากลางจังหวัด ถนนนริศร อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ ::076 - 354035-6
มท. ::67950    IP Phone :: 79830
e-mail ::phuket@mol.mail.go.th , phuket@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

ที่อยู่ :: อาคารศูนย์ราชการ กรง.ยะลา ชั้น 4 เลขที่ 66 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ. ยะลา 95000
โทรศัพท์ ::073 - 259240-1
มท. ::75350    IP Phone :: 79950
e-mail ::yala@mol.mail.go.th , yala@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง

ที่อยู่ ::291/35 ถ เพชรเกษม ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท์ ::077 - 812106
มท. ::66750    IP Phone :: 69850
e-mail ::ranong@mol.go.th , 

สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา

ที่อยู่ ::ศาลากลางจังหวัดสงขลา ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ ::074 - 325092
มท. ::73451    IP Phone :: 69900
e-mail ::songkhla@mol.mail.go.th , songkhla@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล

ที่อยู่ ::23 ถ.สตูลธานี 9 อ.เมือง จ. สตูล 91000
โทรศัพท์ :: 074 - 711189-90
มท. :: 73751    IP Phone :: 69910
e-mail ::satun@mol.mail.go.th , satun@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่อยู่ ::อาคารศูนย์ราชการ กรง. 15 ม.1 ต.ขุนทะเล อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 84100
โทรศัพท์ ::077 - 355416-7
มท. ::65551    IP Phone :: 79840
e-mail ::suratthani@mol.mail.go.th , suratthani@mol.go.th