ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว ครั้งที่ 12 ณ โรงแรม Le Meridien Chiang Rai Resort อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ร่วมหารือ...

          ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Foreign Ministers’ Retreat) ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2562 ที่จังหวัดเชียงใหม่...

          ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการราย สาขาด้านเศรษฐกิจของอาเซียน (Committee of the Whole: CoW) ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 2562 ณ กรุงเทพฯ โดยเป็นการพบกันปีละครั้งของคณะกรรมการรายสาขาภายใต้เสาเศรษฐกิจของ...

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) ครั้งแรก เมื่อวันที่ 16-18 มกราคม 2562 ที่กรุงเทพ โดยได้ตกลงแผนการทำงานด้านเศรษฐกิจของอาเซียนในปีนี้ และแผนการทำงานกับคู่เจรจา 11 ประเทศ...