ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ด้านแรงงานส่วนกลาง

สถานการณ์แรงงาน ปี 2551

 

 

Situation of workers in 2551

สถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2554

 

 

 

สถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2554

สถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงานไตรมาส 3 ปี 2554

 

   

  

 สถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงานไตรมาส 3 ปี 2554

 

สถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงานไตรมาส 2 ปี 2554

 

       

 

สถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงานไตรมาส 2 ปี 2554  

 

สถานการณ์แรงงาน ปี 2553

 

 

สถานการณ์แรงงาน ปี 2553  

สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2553

 

 

สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2553  

สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2553

 

 

สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2553      

Syndicate content