ด้านแรงงานส่วนกลาง

สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2553

 

สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2553  

 

 

 

สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2553

   

 

สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2553            

 

 

สถานการณ์แรงงาน ปี 2552

 

 

 สถานการณ์แรงงาน ปี 2552  

 

สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2552

 

 

 สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2552 

 

สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2552

 

 

 สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2552

 

สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2552

 

 

 สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2552

 

สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2552

 

 

 สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2552

 

สถานการณ์แรงงาน ปี 2551

 

 

 สถานการณ์แรงงาน ปี 2551

 

สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2551

 

 

 สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2551

 

สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2551

 

 

 สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2551

 

Syndicate content