ด้านแรงงานส่วนกลาง

สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2551

 

 

 สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2551

 

สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2551

 

 

 สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2551

 

สถานการณ์แรงงาน ปี 2550

 

 

 สถานการณ์แรงงาน ปี 2550  

 

สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2550

 

 

 สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2550  

 

สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2550

 

 

 

 สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2550  

 

สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2550

 

 

 สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2550 

 

สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2550

 

 

 สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2550 

 

สถานการณ์แรงงานปี 2549

 

 

 สถานการณ์แรงงานปี 2549

 

สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2549

 

 

 สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 4   ปี 2549

 

สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2549

 

 

 สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 3   ปี 2549 

Syndicate content