ด้านแรงงานส่วนกลาง

สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2549

 

 

 สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 2   ปี 2549

 

สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 1ปี 2549

 

 

 สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 1ปี 2549

 

สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2548

 

 

  สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 4  ปี 2548

สถานการณ์แรงงาน ปี 2548

 

 

 สถานการณ์แรงงาน  ปี 2548

 

Syndicate content