ข่าวเด่น

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวเด่น

“บิ๊กอู๋” เผย นักสิทธิมนุษยชน สภายุโรป ชื่นชมการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของไทย

วันที่: 
18 กรกฎาคม 2018

            รมว.แรงงาน ให้การต้อนรับ นาย Pier Antonio Panzeri ประธานคณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชน และคณะสมาชิกสภายุโรป เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ เผย ชื่นชมการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของไทยที่มีมาตรการต่อเนื่อง ทั้งการบังคับใช้กฎหมายเข้มข้น และคุ้มครองสิทธิแรงงานตามมาตรฐานสากล

 

 

ปลัดแรงงาน เปิดโครงการสร้างสำนึกส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม วินัย ธรรมาภิบาล สำหรับบุคลากร สป. ก.แรงงาน รุ่นที่ 2

วันที่: 
16 กรกฎาคม 2018

             วันนี้ ( 16 กรกฎาคม 2561) เวลา 13.00 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิด“โครงการเสริมสร้างจิตสำนึก ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม วินัย และธรรมาภิบาล สำหรับบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน” ณ ห้องประชุมจอมพล ป.

“บิ๊กอู๋” เห็นด้วย หอการค้าญี่ปุ่นฯ เสนอเพิ่มเวลาประกาศปรับขึ้นค่าจ้าง

วันที่: 
16 กรกฎาคม 2018

            พลตำรวจเอก อดุลย์ฯ ต้อนรับประธานหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ เสนอเพิ่มระยะเวลาการประกาศปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำล่วงหน้า เพื่อผู้ประกอบการจะได้มีเวลาเตรียมงบประมาณ โดยหลักการเห็นด้วย พร้อมเสนอให้คณะกรรมการค่าจ้างนำไปประกอบการพิจารณาครั้งต่อไป

 

 

ก.แรงงาน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในระดับภูมิภาคของILO ครั้งที่ 4 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

วันที่: 
16 กรกฎาคม 2018

            การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในระดับภูมิภาคของ ILO ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

 

ก.แรงงาน ‘ประชุม’ จัดทำแผนระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่า

วันที่: 
13 กรกฎาคม 2018

            วันนี้ (13 ก.ค. 61) เวลา 13.30 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีจัดทำแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่า ครั้งที่ 1/2561 โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่างรายการกิจกรรมที่จะระบุลงในแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่า (Decent Work Country Program) เพื่อให้การดำเนินงานในการขับเคลื่อนภารกิจในการจัดทำแผนดังกล่าว มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

“บิ๊กอู๋” ตรวจเยี่ยมศูนย์ที่นี่มีงานทำ (Job Ready Center) เตรียมพร้อมปูพรม 11 ศูนย์ ทั่วประเทศ 19 ก.ค. นี้

วันที่: 
13 กรกฎาคม 2018

            วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์ที่นี่มีงานทำ (Job Ready Center) ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน ได้มีกำหนดจัดพิธีเปิดศูนย์ที่นี่มีงานทำ (Job Ready Center) อย่างเป็นทางการในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กระทรวงแรงงาน โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน

 

ฟิลิปปินส์ ชื่นชมการทำงานของไทยในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พร้อมขอบคุณให้การดูแลแรงงานฟิลิปปินส์อย่างดี

วันที่: 
11 กรกฎาคม 2018

            ฟิลิปปินส์ ขอบคุณ กระทรวงแรงงาน ดูแลแรงงานฟิลิปปินส์อย่างดี และชื่นชมการทำงานในการจัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวของไทย พร้อมเสนอความร่วมมือสองฝ่ายในการช่วยเหลือสิทธิประโยชน์ต่างๆ แรงงานฟิลิปปินส์

 

 

Ministry of Labor organizes the meeting of the Red Cross Organizing Committee of the Ministry of Labor.

วันที่: 
04 กรกฎาคม 2018

            July 4, 2018 at 15.00, Mr. Jarin Chakkaphark, Permanent Secretary of the Ministry of Labor, chairs the meeting of the Organizing Committee of the Ministry of Labor of the year 2018 at the meeting room. 5th Floor, Ministry of Labor.

 

---------------------

ก.แรงงาน ประชุม คกก.อำนวยการจัดงานกาชาดของกระทรวงแรงงาน

วันที่: 
04 กรกฎาคม 2018

            วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดของกระทรวงแรงงานประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

---------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

JFCCT Offers Ministry of Labor to improve work permits for foreign entrepreneurs in Thailand.

วันที่: 
04 กรกฎาคม 2018

             On July 4, 2018, at 09.30, Minister of Labor, H.E. Police General Adul Sangsingkeo, welcomed Mr. Stanley Kang, Chairman of the Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand (JFCCT) and the delegation met to discuss the implementation of the project. "Build the skills and capabilities of the economy, promote competitiveness, business operations, and support Thailand 4.0" to facilitate foreigners doing business in Thailand. The Ministry of Labor is involved in the licensing of foreign entrepreneurs in Thailand. Proposed improvements to the rules and procedures. Integration of visa issuance process and work permit at the same agency.

Syndicate content