ข่าวเด่น

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวเด่น

พล.ต.อ. อดุลย์ฯ เผย EJF ชื่นชมและยกเป็นผู้นำ การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในภูมิภาค

วันที่: 
22 มีนาคม 2018

            พลตำรวจเอก อดุลย์ฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ต้อนรับผู้แทนสหภาพยุโรป แสดงความชื่นชมรัฐบาลไทยที่ทำเรื่องการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวได้ดีมาก และน่าจะเป็นผู้นำในภูมิภาคนี้ในการแก้ปัญหาการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว พร้อมเปิดศูนย์ OSS ที่กระทรวงแรงงาน ให้บริการ ๒๔ ชั่วโมง เริ่ม ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นวันแรก

 

 

ปลัดแรงงาน เน้นย้ำความมุ่งมั่นตั้งใจของไทย สร้างหลักประกันแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว

วันที่: 
20 มีนาคม 2018

            นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบ นาย Guy Ryder ผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) และ นางสาว Tomoko Nishimoto ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

 

 

“พล.ต.อ. อดุลย์ฯ” สั่งจัดเวทีสัมมนา กำหนดยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคน รับก้าวใหม่เศรษฐกิจไทย

วันที่: 
20 มีนาคม 2018

            พลตำรวจเอก อดุลย์ฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับลูก รองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ สั่งการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นนักวิชาการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให้พร้อมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ

Gen. Adul organized a seminar to set up a strategy to develop manpower and support the new Thai economy

วันที่: 
20 มีนาคม 2018

          Mrs.Petcharat Sinauy, Deputy Permanent Secretary, Ministry of Labor as a spokesperson for the Ministry of Labor, H.E. Police General Adul Sangsingkeo, Minister of Labor, instructed the Ministry of Labor on March 20, 2018 to prepare an academic seminar to listen to the opinions of academics and the relevant sector to formulate a strategy for the development of Thai labor force to be ready to propel the economy in line with the national strategy by integrating relevant public and private agencies. After listening to the lecture. "The new Thai economy. Get the challenge firmly " by Mr.

Permanent Secretary of Labor emphasized Thailand's determination to secure Thai workers and foreign workers

วันที่: 
20 มีนาคม 2018

          Mr. Jarin Chakkaphark, Permanent Secretary of the Ministry of Labor, mentioned the commitment of the Thai Government to solve the problem of foreign workers to be respected and protected by human rights principles and thanked the ILO for its cooperation and support for projects such as the Ship to Shore Rights Program, which provided academic support to enhance the capacity and skills of personnel and labor inspectors in the fisheries sector. Government by the Ministry of Labor and the relevant agencies focus on the public. The focus is on integrating into the action.

สร้างการรับรู้ สื่อต่างประเทศ ลงพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ชมการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

วันที่: 
19 มีนาคม 2018

            สัมมนาสื่อมวลชนต่างประเทศ “สถานการณ์แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย” ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทย ประจำปี 2561 สร้างการรับรู้การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว เข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมาย ได้รับสิทธิการคุ้มครอง ดูแลสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายเหมือนเช่นคนไทยและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

 

 

Create awareness foreign media in Samut Sakhon to see the management of foreign workers

วันที่: 
19 มีนาคม 2018

          H.E. Police General Adul Sangsingkeo, Minister of Labor assigned Ms. Anusri Thapsuwan, the Secretariat of the Prime Minister presides over the opening ceremony of the international press conference. "The Situation of Foreign Workers in Thailand" under the Public Relation Project of Thailand Image, 2018 at Samutsakorn Hospital. Ms. Anusri said that on behalf of the Ministry of Labor welcomes all foreign correspondents with pleasure. The Government, under the leadership of General Prayut Chanocha, Prime Minister has a policy to prevent and solve the problem of human trafficking. Including the issue of escape. H.E.

ก.แรงงาน ร่วมประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ ๓๓๒ ของ ILO

วันที่: 
16 มีนาคม 2018

            เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการประชุมเต็มคณะวันแรก คณะประศาสน์การ (Governing Body-GB) สมัยที่ ๓๓๒ ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organisation-ILO) ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานใหญ่ ILO นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และคณะผู้แทนรัฐบาลไทยเข้าประชุมในฐานะสมาชิกประจำ (Regular Member) โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญในการประชุม อาทิ การปฏิรูปของสหประชาชาติและความเกี่ยวข้องกับ ILO  ยุทธศาสตร์ที่บูรณาการของ ILO เพื่อแก้ปัญหาการบกพร่องต่องานที่มีคุณค่าในภาคยาสูบ การพิจารณาเพื่อให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันแก่ผู้แทนนายจ้างและลูกจ้างในการประชุมใหญ่ ILO การประชุมระดับภูมิภาค และสมาชิก GB ในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่รัฐที่ผู้แทนถือสัญชาติหรือเป็นผู

The Ministry of Labor joins Governing Body-GB 332nd of ILO

วันที่: 
16 มีนาคม 2018

            On March 12, 2561, Mr. Wiwat Tanghong, Deputy Permanent Secretary of the Ministry of Labor Attend the first full board meeting. Governing Body-GB, Session 332 of the International Labor Organization International Labor Organization (ILO), March 12-22, 2018, at the ILO headquarters in Geneva, Swiss Confederation. The Thai delegation meets as a regular member with important agenda items such as UN reform and ILO involvement.

ก.แรงงาน เตรียมความพร้อมจัดวันแรงงานแห่งชาติ ๖๑

วันที่: 
14 มีนาคม 2018

            วันนี้ (๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑) พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายพนัส ไทยล้วน ประธานคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และคณะ ซึ่งเข้าพบเพื่อชี้แจงรายละเอียดของการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และรับทราบข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงการจัดงานให้ดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยได้นำเสนอร่างกำหนดการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติปีนี้ เริ่มงานด้วยพิธีทางศาสนา ณ ปะรำพิธีบริเวณราชตฤณมัยสมาคม (สนามม้านางเลิ้ง) พร้อมเคลื่อนริ้วขบวนสู่ท้องสนามหลวง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้สถานที่ และกราบเรียนเชิญ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เวลา ๑๓.๐๐ น.

Syndicate content