ข่าวเด่น

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวเด่น

Ministry of Labour Joins International Anti-Corruption Day

วันที่: 
07 ธันวาคม 2018

            On November 7, 2018, at 10.00 hours, Permanent Secretary of Labour Mr. Jarin Chakkaphark led the Ministry of Labour’s officials and staff to join the International Anti-Corruption Day (Thailand). Prime Minister General Prayuth Chan-ocha presided over the opening ceremony under the theme "Zero Tolerance: Thailand Does Not Tolerate Corruption", with the purpose to show intentions of political leaders in working with all sectors to continually strive to solve the problem of corruption, to awaken a society that is not tolerant to corruption and improve the CPI level. The event took place at IMPACT Exhibition Hall 2, IMPACT Arena, Muang Thong Thani, Nonthaburi.

 

ก.แรงงาน ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

วันที่: 
07 ธันวาคม 2018

            วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำทางการเมืองที่ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่องและปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ออลล์ ๒ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

MOL Working Group on Labour Productivity Enhancement Meets

วันที่: 
30 พฤศจิกายน 2018

            On November 30th, 2018 at 09.30 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour, Mr. Suradej Waleeittikulchaired the meeting of the Working Group on Labour Productivity Enhancement 2/2018. The meeting considered the draft master plan and action plan to increase labour productivity, which took place at the Pakorn Angsusingh Conference Room on the 10th floor, Department of Skill Development.

 

MOL Joins Alms Giving Ceremony for November ‘18

วันที่: 
29 พฤศจิกายน 2018

           Today, November 29 at 07.30 hours, Labour Minister, H.E. Police General Adul Sangsingkeo presided over the alms giving ceremony for November 2018. Permanent Secretary of Labour Mr. Jarin Chakkaphark and the Ministry of Labour’s senior executives, officers and staff also joined the ceremony at the Sutthithambopit shrine on the 1st floor, Ministry of Labour. 

 

ก.แรงงาน ประชุมคณะทำงานการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

วันที่: 
30 พฤศจิกายน 2018

            วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) แผนแม่บทการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และแผนปฏิบัติการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ณ ห้องประชุม ปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น ๑๐ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

MOL International NGOs Operations Committee Meets

วันที่: 
28 พฤศจิกายน 2018

            On November 28, 2018 at 09.00 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Pol.Maj. Romayong Surakitbunharn chaired the International NGOs Operations Committee meeting 5/2018. The meeting considered the establishment of 2 international NGOs’ regional office and branch in Thailand, which were the Asia Foundation and the Friedrich Naumann Foundation. It also considered the extension of operations duration of 2 NGOs which were the Thailand Reukai Foundation and SOS Children's Villages International, and 3 NGOs seeking to extend operations and recruit additional staffs which were Oxfam, Family Health International, and the Heinrich Boll Foundation.

ก.แรงงาน ทำบุญตักบาตร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๖๑

วันที่: 
29 พฤศจิกายน 2018

            วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ บริเวณด้านหน้าศาลาพระพุทธสุทธิธรรมบพิตร โถงชั้น ๑ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

ก.แรงงาน ประชุม คกก.พิจารณาการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ

วันที่: 
28 พฤศจิกายน 2018

            วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ โดยที่ประชุมได้พิจารณาองค์การเอกชนต่างประเทศขอเข้ามาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาค และสำนักงานในประเทศไทย จำนวน ๒ องค์การ ได้แก่ มูลนิธิเอเชีย และมูลนิธิฟรีดริช เนามัน เพื่อเสรีภาพ และองค์การเอกชนต่างประเทศขอขยายระยะเวลาการดำเนินงาน จำนวน ๒ องค์การ ได้แก่ มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย) และองค์การหมู่บ้านเด็กโสสะสากล รวมถึงองค์การเอกชนต่างประเทศขอขยายเวลาการดำเนินงาน และขอรับเจ้าหน้าที่ใหม่ จำนวน ๓ องค์การ ได้แก่ องค์การอ็อกแฟม องค์การแฟมิลี่ เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล และมูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น ๑๐ กรมการจัดหางาน

MOL Legislative Drafting Committee Meets

วันที่: 
22 พฤศจิกายน 2018

            On November 22, 2018, at 09.30 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Mr.Suradej Waleeittikul chaired the Ministry of Labour’s Legislative Drafting Committee meeting 33/2018 which considered the draft of the Social Security Act (Version…) B.E…. The meeting took place at the Legal Division meeting room on the 11th floor, Ministry of Labour.

 

MOL in the Thailand 4.0 Era to Provide Work Permit on Smartphones Nationwide in 2019

วันที่: 
21 พฤศจิกายน 2018

            The Ministry of Labour together with the BOI and Immigration Bureau prepares to extend work permit application and issuance services through the Single Window for visa and work permit system, for foreigners working in organizations promoted by the BOI, facilitating and shortening the process, documentation, staff and increasing transparency. The service will be available on smartphones within the EEC area, supporting investment and economic growth. Preparation is also being made for the expansion of services in all provinces nationwide, with the target for 45,000 people within 2019.

 

Syndicate content