ข่าวเด่น

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวเด่น

สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย เยี่ยมคารวะ ปลัดแรงงาน

วันที่: 
09 มกราคม 2018

            วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นางสาวอัปสร กฤษณะสมิต ประธานสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (สพร.ท) และสมาชิกจำนวน ๒๓ แห่ง เข้าเยี่ยมคารวะ และหารือเรื่องอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๘๗ ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคม และการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน และฉบับที่ ๙๘ ว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักแห่งสิทธิในการรวมตัวกัน และการเจรจาต่อรอง ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ กระทรวงแรงงาน

 

 

“บิ๊กอู๋” ลงพื้นที่ นครพนม นำ Job box บริการคนหางานในพื้นที่

วันที่: 
05 มกราคม 2018

            พลตำรวจเอก อดุลย์ฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่นครพนมเปิดโครงการ ‘เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา’ จัดนัดพบแรงงาน แนะแนวอาชีพ การประกอบอาชีพอิสระและอาชีพเสริม พร้อมนำตู้งาน (Job box) รองรับความต้องการของประชาชนที่ต้องการมีงานทำ โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวในการหางาน

 

 

“บิ๊กอู๋” มอบสุขรับปีใหม่ เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา

วันที่: 
28 ธันวาคม 2017

            พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบสุขรับปีใหม่จัดโครงการเดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา ลงพื้นที่ ๑๕ จังหวัด วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ แนะน้องๆ นักศึกษาต้องเป็นแรงงานที่มีทักษะ มีฝีมือ มีเทคโนโลยีสอดรับกับอุตสาหกรรมในอนาคต พร้อมใช้ตู้งาน (Job box) รองรับความต้องการของประชาชนที่ต้องการมีงานทำ โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวในการหางาน

 

 

“บิ๊กอู๋” ควง รมว.แรงงานฯ กัมพูชา ตรวจการจัดระบบศูนย์พิสูจน์สัญชาติ เตรียมขยายเวลาถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๑

วันที่: 
22 ธันวาคม 2017

            พลตำรวจเอก อดุลย์ฯ เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีต้นเดือนหน้าขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติออกไปอีกจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ พร้อมขอความร่วมมือกัมพูชาเพิ่มบุคลากรและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้การพิสูจน์สัญชาติมีความรวดเร็วขึ้น
 

 

คสรท. พบ บิ๊กอู๋ ตามการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ

วันที่: 
20 ธันวาคม 2017

            พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และคณะเข้าพบ เพื่อขอทราบแนวทางนโยบายด้านแรงงาน พร้อมข้อเสนอได้แก่ ขอให้การปรับค่าจ้างขั้นต่ำมีความเป็นธรรมตามหลักการขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และค่าจ้างต้องเท่ากันทั่วประเทศ ต้องยกเลิกคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ต้องตั้งคณะกรรมการค่าจ้างระดับชาติ จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทีมวิชาการที่เป็นอิสระ และมีองค์ประกอบมากกว่าไตรภาคี ต้องกำหนดให้มีโครงสร้างค่าจ้าง และปรับค่าจ้างทุกปี และต้องมีมาตรการควบคุมราคาสินค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติ การละเมิดสิทธิมนุษย์ชน และผลักดันอนุสัญญาฉบับที่ ๘๗ ว่าด้วยเสรีภาพในกา

ILO พบปลัดแรงงาน หารือความร่วมมือหลายด้านร่วมกัน

วันที่: 
19 ธันวาคม 2017

            นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายเกรม บักเลย์ (Mr.

ก.แรงงาน ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการช่วงเทศกาลปีใหม่ ลูกจ้างได้หยุดยาว ๔ วัน

วันที่: 
15 ธันวาคม 2017

            กระทรวงแรงงาน ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างได้หยุดยาวต่อเนื่อง ๔ วัน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อให้เดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัว และร่วมกิจกรรมตามประเพณีนิยมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา พร้อมทั้งขอให้งดดื่มสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะเดินทาง เพื่อความปลอดภัยของตนเองและครอบครัว

ก.แรงงาน กำชับเตรียมเสนอ ครม.พิจารณามาตรการเกี่ยวข้องแรงงานต่างด้าว

วันที่: 
12 ธันวาคม 2017

            นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน ประจำวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมแทน โดยปลัดกระทรวงได้กำชับให้กรมการจัดหางานเตรียมความพร้อมนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินการประเด็นแรงงานต่างด้าว ทั้งเรื่องพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว และการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่ ๑๙ ธันวาคมที่จะถึงนี้ ตลอดจนได้สั่งการให้สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศติดตามสถานการณ์พร้อมรายงานความคืบหน้าแรงงานไทยที่ไปทำงานอยู่ในกลุ่มประเทศมุสลิมอย่างใกล้ชิด

“บิ๊กอู๋” ชื่นชมแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ นำเงินเข้าประเทศกว่าแสนล้านบาทต่อปี

วันที่: 
08 ธันวาคม 2017

            พลตำรวจเอกอดุลย์ฯ ให้โอวาทคนหางานที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ แนะสร้างความเชื่อถือให้นายจ้างเห็น คนไทยมีความขยัน อดทน มีระเบียบวินัยที่ดี และไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขไม่ว่าจะเป็นสุรา ยาเสพติด และการพนัน  รู้เขา รู้เรา นำความรู้ ประสบการณ์ ภาษา และทักษะที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศเมื่อเดินทางกลับ

 

 

ปลัดแรงงาน ประธานการประชุม คกก.พิจารณาการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ

วันที่: 
07 ธันวาคม 2017

            นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น10 กรมการจัดหางาน

 

 

Syndicate content