ข่าวเด่น

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวเด่น

MOL Occupational Safety Health and Working Environment Committee Meets

วันที่: 
25 มีนาคม 2019

            On March 25, 2019, at 13.30 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour, Mr. Vivat Jirapantuvanich chaired the committee meeting on Occupational Safety, Health and Working Environment No. 2/2019 at the Prof. Nikom Conference Room on the 5th floor, Department of Labour and Protection, Ministry of Labour.

 

 

ก.แรงงาน ประชุม คกก.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

วันที่: 
25 มีนาคม 2019

            วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน

 

 

MOL Plans Human Resources Management Strategies

วันที่: 
20 มีนาคม 2019

            On March 20, 2019, at 13.30 hours, Deputy Permanent Secretary of LabourMr. Suradej Waleeittikulchaired the workshop to create understanding and set guidelines for creating a strategic human resource management plan for the Office of the Permanent Secretary, Ministry of Labour (2019-2023). The event took place at the Tien Achakul Conference Room, 10th Floor, Department of Employment, Ministry of Labour.

 

ก.แรงงาน ประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

วันที่: 
20 มีนาคม 2019

            วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖) ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น ๑๐ กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน 

 

Labour Minister Records Scoop on Elderly Employment

วันที่: 
18 มีนาคม 2019
 
 

            On March 18, 2019, at 11.30 hours, Labour Minister, H.E. Police General Adul Sangsingkeo recoded a scoop on elderly employment on the Royal Thai Army Television Channel 7 and Thai PBS. He then visited training on elderly employment at the College of Labour, Ministry of Labour.

 

รมว.แรงงาน บันทึกเทปสกู๊ปการจ้างงานผู้สูงอายุ

วันที่: 
18 มีนาคม 2019
 
 

            วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน บันทึกเทปสกู๊ปการจ้างงานผู้สูงอายุ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส พร้อมเยี่ยมชมการฝึกการจ้างงานผู้สูงอายุ ณ วิทยาลัยการแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 

MOL Accepts Fair Wage Proposals

วันที่: 
14 มีนาคม 2019

           On March 14, 2019, at 10.00 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Mr. Vivat Jirapantuvanich represented the Ministry of Labour in discussing and accepting proposals from the Thai Labour Solidarity Committee (TLSC) and the State Enterprise Workers' Relations Confederation (SERC). The discussions were about fair minimum wage adjustments, the ability to raise families in line with international principles and equality throughout the nation. The meeting took place at the meeting room on the 8th floor, Department of Labour Protection and Welfare, Ministry of Labour.

 

ก.แรงงาน รับข้อเสนอการปรับค่าจ้างที่เป็นธรรม

วันที่: 
14 มีนาคม 2019

            วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานหารือและรับข้อเสนอจากคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) เรื่อง การปรับค่าจ้างขั้นต่ำต้องเป็นธรรม ต้องเลี้ยงคนในครอบครัวได้ตามหลักการสากล และต้องเท่ากันทั้งประเทศ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน

 

MOL, ONCB and State Enterprises Sign MOU on Cooperation for Prevention of Drug Problems

วันที่: 
27 กุมภาพันธ์ 2019

            The Ministry of Labour organized the signing ceremony of the Memorandum of Understanding on cooperation for the prevention and resolution of drug problems between the Department of Labour Protection and Welfare, the Office of the Narcotics Control Board (ONCB) and state enterprises, totaling 15 agencies driving together to be prototypes of drug prevention operations, setting the workforce far away from drugs for a better quality of life.

 

MOL Supports SMEs as Driver of Thai Economy

วันที่: 
26 กุมภาพันธ์ 2019

            The Ministry of Labour moved forward with the STEM Workforce towards Thailand 4.0 project to promote the strengths of SMEs in the business sector, with hope for a sustainable Thai economy.

 

Syndicate content