ข่าวเด่น

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวเด่น

ผลการออกรางวัล บัตรแรงงานเชิญรับโชค ปี ๒๕๖๑

วันที่: 
18 พฤษภาคม 2018

            วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๕ น. รศ. ดร. รัตนา จักกะพาก นายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการหมุนวงล้อ และสักขีพยานการออกรางวัลบัตรแรงงานเชิญรับโชค สลากบำรุงสภากาชาดไทย ร้านกระทรวงแรงงาน รายได้ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนี้

เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้าพบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รายงานข้อมูลด้านแรงงานในสิงคโปร์

วันที่: 
15 พฤษภาคม 2018

            วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๔๕ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ เข้าพบเพื่อรายงานข้อมูลด้านแรงงานในประเทศสิงคโปร์ แนวโน้มการจ้างงานของภาคธุรกิจต่างๆ ในปี ๒๕๖๑ และความต้องการในภาคก่อสร้างและสภาพการจ้างงานของแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์ ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๖ อาคารกระทรวงแรงงาน 

Thai Ambassador to Singapore meets Minister of Labor to report labor information in Singapore

วันที่: 
15 พฤษภาคม 2018

         May 15, 2018 at 06.45, H.E. Police General Adul Sangsingkeo, Minister of Labor welcomed Thai Ambassador to Singapore, Mr. Manopchai Wongpakdee and Mr. Soman Pattamasukorn, Consultant (Labor Department), Labor Office in Singapore, visited to report on labor data in Singapore, Employment Trends for the Business Sector in 2018 and Construction Sector needs and Employment Conditions for Thai Workers in Singapore at the Labor Office of the 6th Floor, Ministry of Labor. 

The Federation of State Enterprises of Labor meets the Minister of Labor

วันที่: 
10 พฤษภาคม 2018

           May 10, 2018 at 07.00, H.E. Police General Adul Sangsingkeo, Minister of Labor Mr. Preeda Ramasute, Chairman of the Federation of Thai State Enterprise Laborers, and his team met to introduce the organization and get to know the labor policy at the reception room of the Labor Minister, 6th Floor, Ministry of Labor.

 

 

สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย เข้าพบ รัฐมนตรีแรงงาน

วันที่: 
10 พฤษภาคม 2018

            วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายปรีดา รามสูต ประธานสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย และคณะเข้าพบ เพื่อแนะนำองค์กรและขอรับทราบนโยบายแรงงาน ณ ห้องรับรอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๖ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

 

Ministry of Labour listened to Convention No. 188 and Fisheries Labor Act BE ....

วันที่: 
10 พฤษภาคม 2018

         Mr. Viwat Tanghong, Deputy Permanent Secretary of the Ministry of Labor, presided over the opening of the trilateral workshop on ILO Convention No. 188 and the Draft Fisheries Labor Act ... by the cooperation between the Ministry of Labor and the International Labor Organization Under the Ship to Shore Rights program at the Princess Park Suites Hotel, Bangkok, said the current issue of trade was not viewed only by exporters or manufacturers but looking to the production line, Production process Acquisition of raw materials, including labor in the production line. Are there forced labor trafficking and the violation of labor rights? These things must be eliminated.

ก.แรงงาน รับฟังอนุสัญญาฉบับที่ ๑๘๘ และร่าง พรบ.แรงงานประมง พ.ศ. ...

วันที่: 
10 พฤษภาคม 2018

            กระทรวงแรงงาน ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ รับฟังความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เรื่องอนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๘๘ และร่างพระราชบัญญัติแรงงานประมง พ.ศ. ... นำไปสู่การพัฒนาประเทศสู่มาตรฐานที่ไม่ถูกกีดกันการค้าในตลาดโลก และสามารถยืนอยู่กับการส่งสินค้าออกขายในต่างประเทศได้

 

 

The Ministry of Labor held the Wage Committee Meeting Series 20, No. 3/2018

วันที่: 
09 พฤษภาคม 2018

            On May 9, 2018, at 10.00 AM.,Mr. Jarin Chakkaphark, Permanent Secretary, Ministry of Labor presided over the meeting of the Wage Committee Series 20, No. 3 / 2016.
The meeting considered the appointment of sub-committees to consider the rate of elderly wage and review the standard wage rates at the conference room, Ministry of Labor.

 

 

ก.แรงงาน ประชุม คกก.ค่าจ้างชุดที่ ๒๐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วันที่: 
09 พฤษภาคม 2018

            วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ ๒๐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างผู้สูงอายุ และทบทวนอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ กระทรวงแรงงาน

 

 

Ministry of Labor visited the Workforce and encouraged Youth Workers

วันที่: 
27 เมษายน 2018

            On April 26, 2018, at 13.30, H.E. Police Secretary-General Adul Sangsingkeo, Minister of Labor, visited the operation and encouraged the students who participated Public power, create young labor at Bar BQ Plaza, Chabuton Ramen, Yoshinoya, and Swensens. Entrepreneurs will be provided with allowances and benefits including two meals, as well as practice, assignment, Some establishments will pay 48 baht per hour for work. Participating students receive at least 300 baht a day. The value of money and know how to spend money. In addition, the discipline of saving in the area of Central Plaza Grand Rama 9, Ratchadaphisek Road, Bangkok.

 

Syndicate content