ขอเชิญชวน ทดสอบมาตรฐานฯช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

 

 

ข้อมูล : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

link เชิญชวน ทดสอบมาตรฐานฯช่างไฟฟ้าภายในอาคาร