ตรวจสภาพรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย จากใจกระทรวงแรงงาน

 “ตรวจสภาพรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย จากใจกระทรวงแรงงาน” ภายใต้โครงการคลินิกช่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2560 บริการตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ รถจักรยานยนต์ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560

สถานที่: 
ถนนสายหลัก
จังหวัด: 
ทั่วประเทศ