สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากหน่วยงาน Equal Opportunities Commission

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559  อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ให้การต้อนรับ Mr. Raymond HO   Wing – Keung และคณะจากหน่วยงาน Equal Opportunities Commission ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำหน่วยงานและส่งเสริมความร่วมมือในภารกิจด้านคุ้มครองสิทธิประโยชน์และให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างชาติที่ทำงานในฮ่องกง ณ สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง 

 

ข่าวที่ 73/2559