ก.แรงงานทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันปีใหม่

วันที่: 
06 มกราคม 2017

          วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๔๕ น. หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๒๙ รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ บริเวณลานพระพุทธสุทธิธรรมบพิตร ด้านหน้าอาคารกระทรวงแรงงาน

 

 

Download Images

---------------------------------------------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

สมภพ ศีลบุตร – ข่าว/

6 มกราคม 2560