สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรีร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 นายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ แรงงานจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************