จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมให้บริการประชาชนในงานนัดพบแรงงาน

วันที่ 10 มกราคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมให้บริการประชาชนในงานนัดพบแรงงาน ร่วมกับจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอาชีวศึกษา ณ ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค ตั้งแต่เวลา 10.00 - 15.30 น. มีโดย ประชาชนมารับบริการจำนวน 200 คน